5 mei 2018 Studiedag Marrons – video deel 2 – Alex van Stipriaan

Studiedag W(i)e zijn Marrons, 5 mei 2018, Rotterdam, videoverslag in 9 delen.

Delen 2, 3, 4 : De ontstaansgeschiedenis van Marrons in Suriname.

Deel 2, Alex van Stipriaan, over de historische context van marronage in Suriname