Vacature Coordinator Communicatie

Rotterdam, 8 december  2018

Vacature: coördinator communicatie

Wie zijn wij?

GVGT combineert trots op al het moderne van Rotterdam met het inzicht dat het verleden nooit ver weg is. Met een klein team organiseren we diverse activiteiten, vaak samen met partners in de sectoren onderwijs, cultuur en erfgoed. Bekendste activiteiten zijn de jaarlijkse Keti Koti Herdenking bij het slavernij-monument en de Keti Koti Lecture. Andere hoogtepunten: het bezoek van Marcus Miller (2015), de Tula Dag in Rotterdam (2016 en 2018), het gesprek met Balkenende (2017). Last but not least: in 2017 lanceerden we de Cursus Geschiedenis en die is inmiddels al drie keer volgeboekt.

Keti Koti Rotterdam

In de afgelopen jaren is Keti Koti Rotterdam uitgegroeid tot een stedelijk evenement met meerdere partners. Keti Koti Rotterdam maakt sinds 2018 onderdeel uit van het jaarprogramma van Rotterdam Festivals. Keti Koti omvat diverse activiteiten in de maand juni, met als hoogtepunt het festival op 1 juli aan de Westkruiskade in hartje Rotterdam. Namens (en i.s.m.) de festivalpartners verzorgt GVGT de totale communicatie.

Vacature: coördinator communicatie

Ter versterking van ons team zoeken we een professional die als primaire taak heeft het voorbereiden, aansturen en uitvoeren van de communicatie voor GVGT met als hoofdactiviteit de campagne voor Keti Koti Rotterdam 2019. De coördinator draagt (en pakt!) de verantwoordelijkheid voor strategie, uitvoering en verantwoording. Hij/zij is spil en aanspreekpunt voor met bestuur, programmeurs en externe partners. Iemand met gevoel voor de multiculturele uitdagingen van onze stad en dit weet te vertalen in een effectieve communicatie. We zoeken iemand met aantoonbare evenementenorganisatie-ervaring en communicatie-campagnes.

De functie van coördinator communicatie is een part-time functie van 1 dag/ 2 dagen per week. Het gaat om een betaalde functie, op basis van nader overeen te komen urentarief. De coördinator is beschikbaar vanaf maart tot en met september 2019.

Interesse?

Belangstellenden kunnen tot 31 januari 2019 reageren. In de maand februari vindt de selectie plaats. Beoogde start werkzaamheden vanaf maart.

Voor vragen over deze vacature kunt u contact opnemen via gvgtrotterdam@gmail.com of telefonisch via Carlos Goncalves, voorzitter GVGT, 06 48156841.

 

 

 

30 september 2018, brief aan Commissie “Nationaal Slavernijmuseum”

 

Aan de Beoordelingscommissie van de Call Verkenning Nationale Museale Voorziening Slavernijverleden

t.a.v. de voorzitter mevrouw K. Ferrier

Via deze weg willen wij onze waardering uitspreken voor het initiatief van de Amsterdamse gemeenteraad om de mogelijkheden te onderzoeken voor een nationaal slavernijmuseum. We waarderen de uitnodiging aan heel Nederland om mee te denken over deze kwestie van nationaal belang. En we onderschrijven hiermee de onderliggende ervaring dat op lokaal niveau sterke sociale spanningen merkbaar zijn, die – naar onze stellige mening – zijn veroorzaakt door een systematisch gebrek aan erkenning en verwerking van het slavernijverleden via nationale instituties, zoals het geschiedenisonderwijs op scholen en educatie via musea en publieke media. Het is de hoogste tijd voor een inclusieve, meer democratische aanpak van het geschiedenisonderwijs en erfgoedsector.

In onze bijdrage willen we niet ingaan op de inhoud/ het programma van het slavernijmuseum omdat u hieromtrent waarschijnlijk bijdragen zal ontvangen van deskundige historici, erfgoed- en andere professionals. Wel willen we u meegeven dat het voor de erkenning en verwerking verstandig zal zijn om te denken aan een integrale aanpak, waarbij klassiek museale expositie- en educatie-methoden worden geïntegreerd met getuigenissen en verhalen van mensen vanuit meerdere perspectieven.

Wil dit nieuwe initiatief werkelijk een voorziening met landelijke betekenis worden, is naar onze mening de locatiekeuze cruciaal. Het Parool (17 mei 2018) geeft enkele argumenten waarom Amsterdam op voorhand de aangewezen plek zou zijn. Het slavernijverleden begint stap voor stap onderdeel te worden van de Gouden Eeuwstad citymarketing. De krant gaat echter voorbij aan de essentiële vraag: Op welke manier kan de locatiekeuze het beste bijdragen aan de nationale educatieve doelstelling van het slavernijmuseum?

Wij geven u in overweging dat de grootste toegevoegde waarde het beste gezocht kan worden in een regio zonder (museaal) aanbod over het koloniale en slavernij-verleden èn waar vanwege de demografische realiteit juist een zeer grote behoefte aan informatie & educatie verwacht mag worden.

Wij willen uw commissie in het kader van uw verkenning van harte uitnodigen voor een werkbezoek aan Rotterdam. Zodat u persoonlijk in gesprek kunt komen met de denkers & doeners uit de maritieme hoofdstad van Nederland (en Europa). De oprichting van het slavernijmonument aan de Lloydkade moge een duidelijke reflectie zijn van de behoefte aan erkenning. Net als de jaarlijks in belangstelling toenemende herdenking op 30 juni. Onze burgemeester heeft zich duidelijk uitgesproken over de noodzaak van herdenken en recentelijk over het aanbieden van excuses. Ook de Rotterdamse gemeenteraad is actief: zij heeft via moties opdracht gegeven voor een doorlopende leerlijn erfgoededucatie met aandacht voor het slavernijverleden en voor meer (archief)onderzoek naar het Rotterdamse koloniale en slavernijverleden.

Wij hopen dat u van onze uitnodiging en opgedane ervaringen gebruik zult willen maken.

Met vriendelijke groet

Het bestuur

 

17 augustus 2018, Toespraak Gevolmachtigd Minister van Curaçao, A. Begina, Dia di Tula (Dag van Tula)

Excellenties, bestuurders, organisatie en aanwezigen, goedenavond!

Met veel plezier sta ik hier vanavond bij deze viering van Dia di Lucha pa Libertat.

Tula, de slavenleider die de strijd aan ging voor onze vrijheid. Vorig jaar werd Tula officieel
tot een nationale held van Curaçao verklaard door het Kabinet Rhuggenaath.

Het verhaal van Tula horen we allemaal te kennen. Tula is niet alleen een held van Curaçao,
maar ook van het Koninkrijk. In een periode dat het echt niet gemakkelijk was, heeft hij een
organisatie opgezet om vreedzaam verzet te voeren tegen de toen heersende onmenselijke
slavernij. Hiermee toonde hij dat hij een grote leider was.

Zijn strijd ging om Libertat, Igualdat i Hermandat. Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.
Hij heeft zijn leven opgeofferd voor onze vrijheid. Wat hebben wij als Curaçaose volk met
dit geschenk van onschatbare waarde gedaan?

Ik hoor mensen vaak het lied van Dobble R citeren: “Tula warda, no wak ainda ya ku nos tin
algun kos di drecha, ketu nos ta trahando duru”. Tula wacht, je mag nog niet kijken we
hebben nog veel te verbeteren, we werken er nog steeds hard aan.

Wat mij betreft mag Tula eindelijk kijken. Tula draai je om en zie wat we tot nu toe hebben
bereikt.

Na jouw dood in 1795 is er veel veranderd, maar niet gelijk. Jouw acties en opoffering was
de eerste stap in de emancipatie van de Curaçaose slaven. Met kleine, maar stevige stappen
zijn we in de 223 jaren na jouw dood vooruit gegaan.

Gelijkheid in de wereld is een grote uitdaging en dit geldt ook voor Curaçao. Sommigen zijn
gelijker dan anderen hoor je zeggen. Maar Tula, iedereen heeft wel het recht om gelijk te
zijn. Dat was in je tijd anders.

Broederschap is ook niet altijd vanzelfsprekend, maar onze maatschappij is veel complexer
en individualistischer geworden.

Vrijheid is op Curaçao een vanzelfsprekendheid geworden Tula. In vele landen op de
wereld is dit niet het geval. Met jouw strijd hoor je in het rijtje van grote namen van leiders.

Curaçao is tegenwoordig een land dat ook geregeerd wordt door trotse nakomelingen van
slaven. Ons volk, jou kinderen, is verrijkt met kennis en expertise op verschillende gebieden.
Onze professionals, atleten en top sporters leveren geweldige prestaties op wereld niveau.
Curacao, jouw eiland, biedt vele kansen voor ontwikkeling op economisch gebied en Tula,
dit zonder slavenarbeid.

Naar mijn mening hebben wij veel bereikt sinds Tula voor onze vrijheid heeft gevochten en
gestorven.

Natuurlijk zijn er nog uitdagingen waar we tegen aan lopen, maar we moeten samen deze
uitdagingen en kansen aan gaan.

In plaats dat we alleen op het negatieve focussen, moeten we ons tot het positieve gaan
richten. Laten we onze kennis en expertise inzetten om Curaçao vooruit te helpen.

De strijd van Tula zetten wij voort. Laten we samen, als volk eraan werken om Tula nog
trotser te maken.

Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap, daar blijven wij aan werken.

Igualdat, Libertat i Hermandat.

Masha danki.

30 juni 2018, Herdenkingsspeech Carlos Goncalves, voorzitter Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst

(foto Nicky Angelina)

Geachte dames en heren, Broeders en Zusters, als nieuwe voorzitter van de Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst is het mij een eer u welkom te mogen heten bij deze herdenking.

Een herdenking van alle Rotterdammers en we zijn dan ook trots en blij te zien dat er vandaag een mooie afspiegeling is van alle Rotterdammers. Nogmaals van harte welkom.

In het bijzonder wil ik welkom heten de burgemeester van Rotterdam de heer Aboutaleb, de burgemeester van Schiedam de heer Lamers, de hoofdcommissaris van de politie dhr. Paauw. Ook wil ik in het bijzonder welkom heten de Hooggeachte vertegenwoordiger van de ambassade van Suriname de heer Ebu Jones, de Hooggeachte Consul van Kaapverdië de heer Monteiro Silva, de excellenties de gevolmachtigde Ministers van Curaçao dhr. Cecilia.

Verder heet ik van harte welkom alle partner organisaties hier aanwezig.

Dames en heren, vandaag is het ook vijf jaar geleden dat het monument op initiatief van mevrouw Peggy Wijntuin, hier op deze locatie is geplaatst. Mevrouw Wijntuin is hier aanwezig en we zijn haar zeer erkentelijk voor haar initiatief.

Geachte gasten vandaag 30 juni 2018 herdenken wij de afschaffing van de Trans-Atlantische Slavernij, in het bijzonder de afschaffing van de Slavernij in Suriname. Nederland schaftte slavernij In Suriname en de Antillen af in 1863, andere zoals Portugal en Spanje deden het pas veel later. Zo is op de Kaapverdische eilanden de slavernij pas in 1879 afgeschaft.

Ondanks dat slavernij wereldwijd verboden is, rapporteerde de Global Slavery index van de Walk Free Foundation dat er momenteel 40 miljoen mensen gebukt gaan onder de zogenaamde moderne slavernij. Hierbij moet u denken een gedwongen sexwerkers, kinderarbeid en allerlei vormen van dwangarbeid.

Dames en heren, Zoals ik al zei 5 jaar herdenken wij op deze locatie en deze locatie is niet zomaar een locatie, nee deze locatie is binnen de Nederlandse/ Rotterdamse slavernij geschiedenis een zeer bijzondere en historische locatie. Vanaf deze kades hier achter ons vertrokken in de 17 de en 18 eeuw de schepen voor de zogenaamde driehoekshandel. De schepen vertrokken naar de Afrikaanse westkust vol met handelswaar, vanuit Afrika vertrok men volgeladen met slaven naar Nederlands Brazilië of het Caribisch gebied om daar weer volgeladen met voornamelijk suiker terug te keren naar Rotterdam. De driehoekshandel bepaalde in die tijd een vrij groot aandeel van de Rotterdamse economie. Kortom we kunnen niet voldoende de emotionele en historische waarde van deze locatie benadrukken.

Zoals gezegd speelde dit grotendeels af in de 17de eeuw. De 17de eeuw is de geschiedenis ingegaan als de Gouden Eeuw van de Nederlandse economie, een tijd van grote welvaart, grote kunstwerken, Hollandse handelsgeest, grote zeevaarders, Nederland was in die tijd een economisch wereldmacht. Wat in de geschiedenis minder bekend is geworden is dat de 17de eeuw zich ook kenmerkte door de Nederlandse dominantie in de slavenhandel, pas aan het begin van de 18 eeuw werd die dominantie door de Engelse doorbroken. Nederland was een grote speler in de trans-Atlantische slavenhandel en de aanverwante industrieën zoals suiker en tabak.

Ja geschiedenis is geschiedenis en wij de huidige generatie moeten dat niet willen veranderen. Geschiedenis moeten we bestuderen om het heden te kunnen begrijpen. Het verleden vormt de basis voor het heden. Geschiedenis dient wel degelijk beoordeeld te worden met de kennis van nu. En als blijkt dat – met de kennis van nu – zaken uit het verleden niet kunnen, dan is het aan het heden om dat te herstellen.

Het van belang dat we de gehele geschiedenis vertellen, kortom in al zijn facetten en aspecten, de mooie maar ook de onderdelen waarvoor we ons schamen. Het kan niet zo zijn dat we alleen de geschiedenis benadrukken die ons welgevallig is en de rest bagatelliseren. Nee juist in die duistere gewelddadige kant, waar we eigenlijk niet aan herinnerd willen worden, in dat deel van onze geschiedenis zijn er waardevolle lessen te leren. Lessen over verhoudingen, over angsten, over vooroordelen, over uitsluiting en discriminatie, lessen over waarom we moeten herdenken. Elk jaar gaat er weer en generatie kinderen van school af zonder een goede inclusieve geschiedenis les over de Nederlands slavernijverleden.

We herdenken om wijze lessen uit het verleden te leren, om het heden beter te kunnen vormgeven en een betere wereld na te laten voor de toekomst. Het is nu meer dan ooit nodig stil te staan bij de wijze lessen uit het verleden, nu wij leven in een tijd van polarisatie en populisme. De populisten vieren hoogtij met hun polariserende boodschap of het nou gaat om gender, etniciteit, religie, cultureel en leeftijden de verschillen worden maximaal uitvergroot. De solidariteit staat zwaar onder druk, overal om ons heen zien we dit fenomeen. Met name nu er grote groepen mensen op de vlucht zijn voor oorlog of op zoek naar een beter leven. Vindt de polariserende boodschap van populisten gretig aftrek bij mensen die bang zijn, bang om te verliezen, bang om niet serieus te worden genomen, bang om niet erkend te worden. Door de polarisatie is onze samenleving er niet op vooruit gegaan, nog nooit is de onderlinge wantrouwen zo groot geweest, nog nooit is de segregatie zo groot geweest en nog nooit is uitsluiting en de tweedeling zo zichtbaar geweest. De gematigde krachten in onze samenleving zijn weggezet als theedrinkers en de botte bijl is het publieke debat gaan domineren, het gevolg hiervan is dat iedereen nu gewapend is met die botte bijl. Het debat is er niet meer opgericht andere te overtuigen met argumenten, iedereen is allen maar geïnteresseerd in het maken van een frame waarin het eigen gelijk in centraal staat.

Het wordt tijd, dat we als samenleving het proces van polarisatie doorbreken en de volgende stap maken in het proces van het worden van een pluriforme en harmonieuze samenleving waarin alle vormen van uitsluiting zijn uitgebannen.  Een goede stap in de goede richting zou volgens mij zijn een ruimhartig en volledige erkenning van de slavernij en koloniaal verleden. Erken de bloedige en gewelddadige prijs die vele daarvoor hebben moeten betalen, en de gevolgen die het heeft gehad tot vandaag de dag aan toe. Draag de volledige verantwoordelijkheid voor je koloniale en slavernijverleden. Nog langer uitstellen tast het morele gezag aan, hoe kan Nederland andere landen aanspreken op hun duistere en pijnlijke verleden, als ze zelf haar eigen duistere verleden structureel bagatelliseert en probeert weg te moffelen?

Een goed initiatief dat een belangrijke rol kan spelen in het volledig erkennen van het slavernij verleden is de Nationale slavernij museum.  De gemeente Amsterdam heeft de vraag opgeworpen of Nederland behoefte heeft aan een nationaal slavernijmuseum. Wij zeggen ja. En voor de locatie willen we een concreet voorstel doen: Rotterdam. Rotterdam, de maritieme hoofdstad van Nederland en Europa, is de internationale showcase voor moderne offshore en een duurzame  en resilient haven-economie. Deze showcase zal internationaal nog veel sterker worden, wanneer we onze gedeelde koloniale en slavernijgeschiedenis erkennen en een volwaardige plek geven. Respect voor mensenrechten en cultureel erfgoed is onderdeel van de license to operate van onze ondernemingen.

Als voorzitter van de Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst nodig ik iedereen uit om vandaag niet alleen een dag te laten zijn waarin we het verleden herdenken. Ik nodig u nadrukkelijk uit om samen met ons het heden anders vorm te geven, laat vandaag een nieuw begin zijn, een begin waarin we samen de handen in een te slaan en werken aan een inclusieve toekomst, een toekomst waarin de pluriforme harmonieuze samenleving een feit is.

Laten we kiezen voor broeder- en zusterschap, laten we kiezen voor verbinden, voor het bouwen van bruggen, voor het creëren van meer begrip en echte acceptatie. Deze keuze is weliswaar de moeilijke weg, maar de enige weg die ervoor zorg kan dragen, dat de generaties na ons een beter wereld zullen erven. Een wereld waar we elkaar zien voor wat we zijn, broeders en zusters, bewoners van deze aarde en schatplichtig aan de generaties na ons.

Tot slot dames en heren zoals ik aan het begin zei ik ben als nieuwe voorzitter schatplichtig aan mijn voorganger de heer Kenneth Robinson. Kenneth, nogmaals dank voor het vele werk die je voor de stichting hebt verricht. Jouw voorzitterschap heeft een gezonde basis nagelaten waarop de komende jaren voortgebouwd kan worden. Ook wil ik in het bijzonder mijn dank uitspreken aan alle vrijwilligers die de herdenking en alle andere initiatieven van de afgelopen dagen hebben mogelijk gemaakt.

30 juni 2018, speech Burgemeester Aboutaleb, Herdenking bij het Slavernijmonument

(Foto Rob Hilz/ Museum Rotterdam/ Echt Rotterdams Erfgoed)

Morgen is het precies 155 jaar geleden dat in Paramaribo 21 kanonschoten werden afgevuurd. Met dit militair vertoon werd de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden ingeluid. De ketenen werden verbroken. Op papier althans. De slaafgemaakten moesten nog tien jaar als contractarbeider op de plantages en in de plantagehuizen werken. Als er al sprake was van een contract.

De voormalige slavenhouders ontvingen een schadevergoeding voor het verlies van hun “eigendom”. In Suriname kregen ze 300 gulden per slaafgemaakte. Op Curaçao, Bonaire, Aruba en St. Eustatius 250 gulden, op Saba 200 gulden en op Sint Maarten 150 gulden. De voormalige slaven zelf kregen niets. Op 1 juli 1863 waren de 32.911 slaafgemaakte mensen nog lang niet vrij. Dat is evenveel als het aantal supporters in het Feyenoord stadion; om het officiele getal even bij elkaar te zien.

De officiële verklaring luidde dat zij nog moesten leren een ‘werkzaam en zedelijk leven’ te leiden. Hoe wrang, als je weet dat Nederland honderden jaren rijkdom vergaarde door het besturen van een multinational, die dreef op slavenhandel en slavenarbeid. De suiker werd duur betaald. Met bloed, zweet, tranen. Hoe wrang, als je bedenkt hoe ‘zedig’ veel koopmansfamilies zich gedroegen ten opzichte van hun “eigendom”: de mannen, vrouwen en kinderen die slechts als koopwaar en gebruiksvoorwerp werden beschouwd.

De wrange waarheid was dat op 1 juli 1863 de overheid nog zo lang mogelijk wilde profiteren van deze goedkope arbeidskrachten. Tien jaar… Wat betekent tien jaar op drie eeuwen van vernedering en onderdrukking? Zo veel generaties die zijn opgegroeid in slavernij… Je kunt het mensonterende systeem afschaffen, het systeem haal je niet zo maar uit de mens. De wonden op lichaam en ziel waren te diep, de littekens te vers. Zo veel vrouwen die geen moeder konden zijn voor hun kind, omdat het eigendom was van een ander. Zo veel vaders die hun gezin niet konden beschermen. Zo veel kinderen die moesten toezien hoe hun ouders werden vernederd. Kinderen die niet konden opgroeien in de geborgenheid van een gezin. Zo’n onmenselijk systeem doet iets met je. Vele generaties later. Het maakt je bang om verliefd te worden, om een relatie te beginnen, om kinderen groot te brengen. De diepmenselijke behoeften zijn voor slaafgemaakten hele ingewikkelde kwesties geworden. Ze waren niets waard. Alles van waarde kon zo maar afgepakt worden. Kapotgemaakt. Daarom was het maar beter om niet lief te hebben, om je niet te hechten. De pijn kon wel eens achteraf te groot zijn. Op 1 juli 1863 begon voor de slaafgemaakten een zoektocht naar een menswaardig leven, een zoektocht naar de betekenis van vrijheid, naar de eigen geschiedenis, de eigen wortels.

Bijna drie eeuwen lang kwamen slaafgemaakten slechts voor als kostenpost in de boekhouding van handelsondernemingen. Figureerden zij slechts op prenten en schilderijen, die de macht en glorie van de Nederlandse handelsgeest moesten illustreren. Daardoor ontstond het beeld dat de slaafgemaakten hun lot ondergingen. Maar er is ook altijd verzet is geweest. Door vrijheidsstrijders zoals Boni en Tula, die in de achttiende eeuw opstonden tegen de koloniale machten in Suriname en voor gerechtigheid streden. Zij verdienen een hoofdstuk in de moderne geschiedenis, naast de machthebbers, zeehelden en kunstenaars van de Gouden Eeuw. Ook in Nederland waren er theologen, filosofen, bestuurders en burgers die het voor de slaafgemaakten opnamen. Weliswaar zwak verzet maar het was er wel. Zij vonden slavernij de mensheid onwaardig, in strijd met de christelijke leer. Maar de koopman was blijkbaar sterker dan de dominee. Een meerderheid van de Nederlandse bevolking had eigenlijk geen weet van deze afschuwelijke geschiedenis duizenden kilometers ver weg.

Dat is inmiddels veranderd. Het publieke debat over deze zwarte bladzijden heeft bijgedragen aan het historisch besef. Op de vraag waar we ons het meest voor zou moeten schamen, wordt steeds vaker het slavernijverleden spontaan genoemd. Daarom gaat de zoektocht door. Voor ons allemaal. Want het gaat niet alleen om vrijheid, maar ook om erkenning. Erkenning van het leed dat de tot slaaf gemaakten is aangedaan. Het gaat om rechtvaardigheid. Ervoor zorgen dat waartoe slavernij ooit is ontwikkeld, racisme en discriminatie worden uitgebannen. Het gaat om ontwikkeling. De ontwikkeling in het denken.

Dames en heren. Bij de reparatie van het verleden hoort ook een volgende stap. Lodewijk Asscher heeft in zijn hoedanigheid als Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal jaren geleden “diepe spijt betuigd” voor de rol van Nederland in de slavernij. Een mooi gebaar. Hoorde bij de tijdgeest. Volgende stap is dan ook wat mij betreft excuses aanbieden voor het leed dat tienduizenden is berokkend. Ik roep daartoe het kabinet op dit gebaar te maken. Om op het punt van slavernij, definitief een punt achter een donkere pagina in de Nederlandse geschiedenis te zetten.

En dan hebben we nog enkele lessen voor de toekomst. Als de jongere generaties leren dat de herinnering aan het Nederlandse slavernijverleden belangrijk is, dan heeft u daar een rol in om het door te geven. Ik vind het belangrijk dat uw stem doorklinkt in het doorgeven van die lessen. Dat zij leren dat de Gouden Eeuw niet alleen de glorietijd was van wetenschap, kunst en ondernemerschap; maar ook dat bedrijven als Coopstad & Rochussen uit Rotterdam binnen een internationale onderneming vele mensen hebben vernederd en tot slaaf hebben gemaakt; dat hoort bij de geschiedenis waar we vandaag komen. Als zij van jongs af aan leren dat er geen enkele rechtvaardiging bestaat voor gewelddadige uitbuiting en vernedering van medemensen, voor het vergoelijken van ongelijkheid; dan zullen onze kinderen de zoektocht voltooien. Niet met 21 kanonschoten, maar met liefde en toewijding. Voor hen eindig ik met een gedicht van de Surinaamse dichter Manuel Stuart:

“Ik wil zijn wat ik ben

om de wereld te begrijpen

waarop we nu leven

omdat de wereld niet zo is

als het gisteren was

als de zon onder is

komt de avond

de dag begint

voor we ons dat realiseren”.

 

 

Dank u wel.

Keti Koti programma 2018

Nieuwsbrief: Mei 2018

Nieuwsbrief april 2018

 

Door Rowan van der Stelt

Evenementen
Surinaams stamboomonderzoek
Op vrijdag 25 mei en vrijdag 8 juni wordt de nieuwe cursus Surinaams Stamboomonderzoek georganiseerd tussen 13.30 en 16.15. De cursus zal plaatsvinden in het Zadkine Center Katendrecht.
Er zijn nog plaatsen vrij en aanmelden kan via: http://ketikotirotterdam.nl/cms/agenda/vernieuwdecursus-surinaams-stamboomonderzoek/

Rotterdam en de slavernij
Op 9 juni wordt er een programma georganiseerd in Historisch Delfshaven over de betrokkenheid van Rotterdam in de handel in slaafgemaakten en de slavernij. Het eerste deel is een korte wandeling door Historisch Delfshaven onder leiding van HG Roterodamum secretaris Tim de Haan. Het tweede deel zal plaatsvinden in de Oude of Pelgrimsvaderskerk met verschillende sprekers. Catia Antunes,
Ineke de Groot en Elina Rademakers gaan vertellen over de rol van Pieter van Belle, Herman van Coopstad, Isaac Rochussen en Ferrand Whaley Hudig in de handel in slaafgemaakten. Elma Jones zal jullie meenemen in de geschiedenis van de petitie tegen slavernij.
https://www.facebook.com/events/1797335287242766/

Bigi Spikri
Op 1 juli zal Bigi Spikri weer georganiseerd worden in Rotterdam van 10.00 tot 15.00. Kennis en inzicht in elkaars verleden, wederzijdse erkenning van een gedeelde geschiedenis en een openbaar gesprek onder elkaar en met elkaar is noodzakelijk om succesvol te kunnen samenleven. Bigi Spikri is één van de manieren om dit doel te realiseren. Voor 31 mei kunnen mensen zich aanmelden als groep, familie of individu. https://www.facebook.com/events/197299601049509/

Keti Koti maand Rotterdam
In de maand juni worden er verschillende evenementen georganiseerd door GVGT rondom Keti Koti.
Meer informatie over de evenementen volgt op de Facebookpagina en de website. Save the date!

9 juni Historisch Delfshaven:
Rotterdam en slavernij
24 juni Wereldmuseum:
Lezing Frank Dragtenstein Van Elmina naar Paramaribo
27 juni Stadhuis:
Keti Koti Lecture door Catia Antunes m.m.v. Malique Mohamud en Simone Zeefuik
29 juni Hoflaankerk:
Gezamenlijke kerkdienst
30 juni, Slavernijmonument:
Herdenking en kranslegging door burgemeester Aboutaleb
30 juni en 1 juli Maastheater:
Theater en dans Point of no Return
1 juli:
Bigi Spikri
1 juli:
Keti Koti festival met divers programma

São João
Tijdens São João wordt de geboortedag van Johannes de Doper geëerd. Het is een moment van samenkomst van de Kaapverdiaanse gemeenschap en een viering van de Kaapverdiaanse cultuur.
Iedereen is welkom en het is ook bedoeling om mensen meer te leren over de geschiedenis en oorsprong van het festival São João en de Kaapverdische cultuur.
In Rotterdam wordt op zaterdag 23 juni de 39ste editie georganiseerd op het Heemraadsplein. Het festival zal beginnen met een kerkdienst van 12.00 tot 13.00 bij de H.H. Laurentius en Elisabeth aan de Mathenesserlaan 305. Vervolgens is er een processie richting het Heemraadsplein o.l.v. de tamboristas. Daarna zijn er verschillende muziek- en dansoptredens, dj’s en kinderactiviteiten.
https://www.facebook.com/SaoJoaoRotterdam/

Tula-dag
Op 17 augustus 1795 kwamen meer dan 2000 tot slaaf gemaakten op Curaçao in opstand tegen hun onderdrukkers, de  plantagedirecteuren. Onder leiding van Tula slaagden dappere tot slaaf gemaakte mannen en vrouwen er in verzet te bieden tegen de slavernij en de zware werkomstandigheden op het platteland. Op Curaçao wordt dit herdacht als “Dia di lucha pa libertat”, de “Dag van strijd voor de vrijheid”, ook wel de Dag van Tula.
In 2016 werd er in Rotterdam door GVGT al een Tula-herdenking georganiseerd. De werkgroep is momenteel weer druk bezig met de organisatie van een Tula-dag. Dit jaar zal het geen herdenking zijn, maar een familiedag waarbij bewustzijn van de geschiedenis, de strijd voor vrijheid, verbinding en ontmoeting centraal staan. Er worden verschillende muzikale activiteiten georganiseerd en er zijn ook activiteiten voor kinderen. Save the date! Binnenkort volgt er meer informatie op de website.

Overige evenementen
– Zami debate Black feminism, activsm and racism (Amsterdam 14 mei).
https://www.facebook.com/events/2044659099188350/
– People of African Descent Week at the European Parliament (14 mei tot 17 mei Brussel).
https://www.eventbrite.com/e/people-of-african-descent-week-at-the-european-parliamenttickets-45044776138?aff=efbneb
http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/afrophobia_strategydoc_final.pdf
– VO Nascholing: Kunstvak + Diverse Samenleving (15 mei Rotterdam).
https://kc-r.nl/events/vo-nascholing-kunstvak-plus-diverse-samenleving/
– Gespreksstof Ghana thuis: De kano in huis! (Amsterdam 19 mei).
https://www.facebook.com/events/240658679826559/
– Simone Zeefuik over colorism in media en film (Amsterdam 20 mei).
https://www.facebook.com/events/592323374460321/
– Power, Silence and the production of history in Africa (Leiden 24 mei)
https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2018/05/power-silence-and-the-production-ofhistory-in-africa
– Cursus Sranan (Amsterdam 11 mei tot 6 juli).
https://www.facebook.com/events/1419836961459847/
– Tong Fair (Den Haag 24 mei tot 3 juni)
http://stichtingtongtong.nl/ en https://tongtongfair.nl/

Publicaties
Tijdsgeest?
In het debat rondom het Nederlandse slavernijverleden komt het standpunt: ‘dat was voor die tijd normaal en wij moeten de slavernij in context plaatsen’ regelmatig naar voren. Deze uitspraken zijn om verschillende redenen zeer problematisch. Allereerst is het nogal opmerkelijk om een misdaad tegen de mensheid en de impact van deze misdaad te bagatelliseren. Daarbij ontbreekt hier het verhaal van verzet van de inheemse bevolking en slaafgemaakten tegen het onderdrukkende systeem van slavernij en kolonialisme. Het was namelijk niet in de tijdsgeest van de slaafgemaakte Afrikanen dat zij ontnomen werden van hun thuis, familie, identiteit en mens zijn. In de onderstaande artikelen wordt er beschreven hoe in de periode van de 17e en 18e eeuw ook al kritiek bestond op de slavernij en het kolonialisme:
– https://overdemuur.org/ook-in-de-zeventiende-eeuw-werd-het-debat-over-kolonialismegesmoord/
– https://www.vn.nl/slavernijexpert-fatah-black-vaderlandse-geschiedenis-is-kolonialegeschiedenis/

Hermina en Otto Huiswoud
Op 25 november 2017 werd de tentoonstelling ‘Zwart en Revolutionair’ geopend waarin het verhaal van Hermina en Otto Huiswoud centraal staat. Door deze expositie wordt er een verborgen geschiedenis van de strijd tegen racisme, kolonialisme en economische gelijkheid onder de aandacht gebracht. De expositie is nog te bezichtigen tot juli 2018. Mocht je meer willen weten over dit verhaal, lees dan onderstaan artikel van Mitchell Esajas en Jessica de Abreu:
https://decorrespondent.nl/8238/dit-vergeten-echtpaar-streed-honderd-jaar-geleden-al-tegenracisme/3215323462296-52dcd231

Overige publicaties
– Great African Women in History http://atlantablackstar.com/2014/04/27/12-great-africanwomen-in-history-you-should-know/
– Migratie uit Afrika naar Europa https://decorrespondent.nl/8247/dit-woestijnland-bewaakt-deeuropese-grens-acht-vragen-over-de-gevolgen/3463962693741-61beb963
– Afrofuturisme https://www.oneworld.nl/cultuur/afrofuturisme-neemt-europa-over/
– Etnische poppenwinkel https://www.rtlnieuws.nl/editienl/amsterdamse-etnischepoppenwinkel-loopt-storm-na-instagrampost-rapper-the-game
– Stadsgids slavernijverleden Leiden
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/57676/9789087283001.%20Oostindie.
pdf?sequence=1

Film
Netflix
– Dear white people https://www.netflix.com/nl/title/80095698
– The Rachel Divide https://www.netflix.com/nl/title/80149821

Overig
– LOSON: het verborgen verhaal van activistische Surinaamse emancipatiebewegingen in de
jaren 1970 en 1980
http://www.wdw.nl/nl/our_program/events/loson_the_hidden_story_of_radical_surinamese_m
ovements_in_the_1970s_and_80s
– This is America https://www.huffingtonpost.com/entry/childish-gambino-this-isamerica_us_5af05c12e4b041fd2d28d8e9
– Extreme woonomstandigheden Surinamers circa 1980 Amsterdam
http://www.theblackarchives.nl/tba-blog/video-extreme-woonomstandigheden-vansurinamers-in-amsterdam-rond-1980.html?lang=nl

Tip van cursisten
– Diversiteit: De witte bubbel https://www.nvj.nl/nieuws/diversiteit-witte-bubbel
– Anton de Kom https://www.ad.nl/den-haag/anton-de-kom-surinaamse-volksheld-in-de-laatstegetuigen~acb166bc/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialshar
ing_web
– Europese oermens niet wit en blond https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-europeseoermens-wit-en-blond-nee-hoor-europa-werd-grotendeels-door-donkere-mensenbewoond~bfa1ac4d/

Inspirerend citaat
Deze week is Angela Davis in Amsterdam om verschillende lezingen te geven. Zij is voormalig activist en was lid van de Black Panther Party. Zij streed voor gelijke burgerrechten voor AfroAmerikanen en voerde protest tegen de Vietnamoorlog. Ook heeft zij o.a. meerdere werken geschreven zoals Women, Race & Class. Daarnaast is zij directeur geweest van het departement Feminist Studies aan de Universiteit van Californië.

I am no longer accepting the things I can not change. I am changing the things I can not accept. Dr. Angela Davis.

 

Nieuwsbrief: April 2018 deel 2

Nieuwsbrief april 2018

 

Door Rowan van der Stelt

Aruba
Naast het delen van evenementen en publicaties wil ik ook ervaringen delen. Een ervaring die ik met jullie wil delen is mijn vakantie naar Aruba. Ik mocht een week verblijven bij Gyonne en haar ouders. Gyonne kennen jullie van de geschiedeniscursus. Wij werken niet alleen samen voor GVGT en aan eigen projecten, maar zijn ook enorm goede vriendinnen geworden.
Gyonne heeft mijn vakantie op Aruba uniek gemaakt door haar kennis over het eiland en het delen van de mooie plekken. Bekende toeristische plekken, maar ook onbekende plekken die het massatoerisme nog niet bereikt heeft. Van rauwe natuur, ruige zee, geschiedenis, kunst, prachtige stranden tot de lokale eetcultuur. Wij hebben niet alleen plekken bezocht, maar ook familie en vrienden. Ik werd vol warmte ontvangen en zij gaven mij het gevoel van een tweede thuis. Een voor een hebben zij mij geïnspireerd door hun openheid, familieverhalen en
dromen. De les die ik heb meegekregen is wees trots op je identiteit en volg je dromen ook al moet je vanaf de grond beginnen.

Dat Rowan mij op Aruba kwam bezoeken, was een heel mooi cadeau voor mij en tegelijkertijd een soort culture shock. Het is namelijk voor mij heel apart om mensen uit Nederland, die mij alleen van daar kennen, kennis te laten maken met dit deel van mij. Mijn Arubaanse roots verwerk ik in mijn verhalen en natuurlijk in de kleine alledaagse dingen. Van hoe ik praat tot hoe ik over bepaalde onderwerpen denk. Maar waar deze fundering vandaan komt, daar weten weinig mensen over in Nederland. Laat staan dat ze contextueel weten hoe bepaalde plekken eruit zien of wie bepaalde mensen zijn waar ik het over heb. Het maakt niet uit hoe vaak ik het uitleg, zij hebben niet dezelfde context ervaren en daardoor ontstaat er vaak een soort scheiding tussen mij en de ander. Het was voor mij in dit geval daarom alsof er twee werelden samenkwamen. Twee delen van mijn identiteit die stukje bij beetje een geheel gaan vormen. Door mensen zoals Rowan die moeite doen om mijn (en andermans) diverse culturele achtergrond te leren kennen, wordt er een brug gebouwd tussen deze twee werelden.
De Nederlandse wereld en, in dit geval, die van Aruba. Een band die door de koloniale tijd op economisch vlak vooral is ontwikkeld, krijgt nu ook gestalte op persoonlijk niveau. Door de bruggen die wij samen aan het bouwen zijn hopen wij meer bewustzijn over deze verhoudingen te creëren op verschillende vlakken.
Deze week heeft geresulteerd in mooie contacten, prachtige herinneringen en energie/inspiratie. Energie en inspiratie om verder te werken aan mooie projecten en nieuwe projecten te ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan een inclusievere geschiedenis en samenleving. Deze ervaringen gaan wij verwerken in een artikel over Aruba. Binnenkort meer hierover.

The Walk
Op 21 april werd de vierde editie van The Walk georganiseerd door werkgroep Samen. The Walk is een wandeling van Rotterdam naar Krimpen a/d IJssel als eerbetoon aan de eerste generatie Molukkers en gezinnen die in 1951 aankwamen in Nederland. Het is een levende
herdenking waarbij onder andere familiefoto’s werden meegenomen om de geschiedenis levend te houden. Momenteel is de werkgroep in samenwerking met het Moluks Historisch Museum bezig aan de realisatie van een herdenkingsmonument voor de Molukse gemeenschap in Nederland.

Voor meer informatie zie:
 http://www.werkgroepsamen.nl/
 http://www.museum-maluku.nl/

Top initiatief vrijwilliger GVGT
Op zondag 10 juni neemt Dulcineia deel aan de 10 km Ladiesrun in Rotterdam om geld op te halen voor het goede doel Pink Ribbon. Help jij haar bij het ophalen van een mooi bedrag, doneer dan via de volgende link: https://hardlopen.voorpinkribbon.nl/actie/dulcineia-lopes-debrito?utm_source=kentaa&utm_medium=facebook&utm_campaign=pink-ribbon

Evenementen
Documentaire: Drie vrouwen over slavernij en vrijheid
In de film drie vrouwen van filmmaker Ida Does staat het verhaal van drie vrouwen en hun link met, beleving van en verdieping in het koloniale verleden van Nederland centraal. Valika Smeulders is erfgoeddeskundige en vertelt over de koloniale sporen in Den Haag. Marian
Markelo is winti-priesteres en vertelt over de tentoonstelling Afrikaanse bediendes in het Haags Historisch Museum. Ellen- Rose Kambel is onderzoeker en in de film is haar zoektocht naar haar familiegeschiedenis te volgen. Deze prachtige en indrukwekkende film is zeker de
moeite waard om te gaan kijken. Op 21 juni is de film te zien in het Bijlmerparktheater in Amsterdam en 30 juni in Utrecht. Momenteel zijn wij de mogelijkheden aan het bekijken om de film ook te draaien in Rotterdam.

Tong Tong Fair 24 mei tot 3 juni
In de periode van 24 mei tot 3 juni wordt de Tong Tong Fair georganiseerd in Den Haag.
Tijdens het festival worden er muziek-dansvoorstellingen, workshops, lezingen, interviews, talkshows, masterclasses en nog veel meer aangeboden. De Indische cultuur is de leidraad met als doel de Indische cultuur te stimuleren, de kennis te bevorderen over de Indische (cultuur)-geschiedenis en aandacht te vragen voor belangrijke Indische thema’s. Neem een kijkje op http://stichtingtongtong.nl/ en https://tongtongfair.nl/

Verder
– Beneatha’s Place (1 mei tot 3 mei Amsterdam).
https://www.facebook.com/events/191779834923072/permalink/220116955422693/
– Hatta & De Kom muzikale theaterdocumentaire (2 mei tot 12 mei Amsterdam).
https://www.facebook.com/events/1582074178575824/
– Dag van de Empathie (3 mei Amsterdam).
https://www.facebook.com/events/2069621803295002/
– Daar gaan we weer White Male Privilege (4 mei Rotterdam).
https://www.theaterrotterdam.nl/agenda/6383/Theater_Rotterdam_Wunderbaum/Daar_gaan_we_weer_White_Male_Privilege_/
– Bijlmer Parktheater Unpacks: Black Panther (4 mei Amsterdam).
https://www.facebook.com/events/1944534855856664/
– Noite Cabo-verdiana “Nôs Cultura (5 mei Rotterdam).
https://www.facebook.com/events/1885251844820820/
– Studiedag W(i) e zijn Marrons GVGT (5 mei Rotterdam).
https://www.facebook.com/events/173874423260785/
– Zwart onder Oranje. Inclusief herdenken (8 mei Amsterdam).
https://www.facebook.com/events/549312088773000/
– Diversity Dinner Rotterdam (9 mei Rotterdam).

– Sign of times: postkoloniale identiteit (10 mei Amsterdam).
https://www.facebook.com/events/1835871483090674/
– Ogutu Muraya over James Baldwin en impact kolonialisme op zelfbewustzijn en maatschappelijke bewustzijn (10 mei Amsterdam).
https://www.facebook.com/events/407792309685091/
– Africa Now Festival
https://www.afrikamuseum.nl/nl/zien-en-doen/activiteiten/africa-now-festival-2018 (Berg en Dal nabij Nijmegen 10 mei).
– Zami debate Black feminism, activsm and racism (Amsterdam 14 mei).
https://www.facebook.com/events/2044659099188350/
– People of African Descent Week at the European Parliament (14 mei tot 17 mei Brussel ).
https://www.eventbrite.com/e/people-of-african-descent-week-at-the-europeanparliament-tickets-45044776138?aff=efbneb
http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/afrophobia_strategydoc_final.pdf
– VO Nascholing: Kunstvak + Diverse Samenleving (15 mei Rotterdam).
https://kc-r.nl/events/vo-nascholing-kunstvak-plus-diverse-samenleving/
– Kotomisi Grand Gala (Rotterdam 17 mei).

– Gespreksstof Ghana thuis: De kano in huis! (Amsterdam 19 mei).
https://www.facebook.com/events/240658679826559/
– Simone Zeefuik over colorism in media en film (Amsterdam 20 mei).
https://www.facebook.com/events/592323374460321/
– Cursus Sranan (Amsterdam 11 mei tot 6 juli).
https://www.facebook.com/events/1419836961459847/

Publicaties
Zora Neale Hurston: Barracoon: The story of the Last ‘Black Cargo’
Dit boek komt uit in mei over het leven van voormalig slaafgemaakte Oluale Kossola. In 1860 werd hij gedwongen verscheept vanuit Benin naar Alabama en moest hij een helse tocht doorstaan van circa 45 dagen op het schip Clotilda. Dit laat dus ook gelijk zien dat de afschaffing van de handel in slaafgemaakten in theorie wel zo kon zijn, maar er een levendige illegale handel in slaafgemaakten bleef bestaan.1 Na de afschaffing van de slavernij in 1865 wilde hij terugkeren naar Benin, maar kon deze reis niet veroorloven. Daarom haalde hij thuis naar Amerika door samen met voormalige slaafgemaakten een eigen dorp te stichten.

Michelle Alexander: The New Jim Crow. Mass Incarceration in the Age of Colorblindness
In dit boek laat auteur Michelle Alexander zien hoe het gevangenissysteem in Amerika een nieuwe vorm is van sociale controle en een vervanging van het raciale systeem van Jim Crow.

Etchica Voorn: Dubbelbloed
Etchica heeft een Surinaams-creoolse vader en Nederlandse moeder. In dit autobiografische verhaal schrijft zij over haar gemengde achtergrond, zoektocht naar identiteit en haar ervaring nergens bij te horen. Het boek is verkrijgbaar bij bol.com.

Overige publicaties
– Diversity Competence
https://shop.coutinho.nl/store_nl/diversity-competence.html
– Wat heeft die zogenaamde westerse civilisatie ons gebracht?
https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/-we-gaan-dood-aan-westerse-overheersing-~a7e450e0/
– Standbeeld van Dr. J. Marion Sims weggehaald uit New York Central Park
https://jezebel.com/nyc-will-remove-statue-of-doctor-who-performed-gynecolo-1825312048
– Haïti heeft Frankrijk betaald voor compensatie afschaffing slavernij
https://www.forbes.com/sites/realspin/2017/12/06/in-1825-haiti-gained-independence-fromfrance-for-21-billion-its-time-for-france-to-pay-it-back/#2c6e10ba312b
– Lessen uit een verborgen geschiedenis van de Zwarte Radicale Traditie
http://www.theblackarchives.nl/blog.html?lang=nl

Film
Hear her!
In deze film worden verschillende vrouwelijke professionals op gebied van media, tv en film geïnterviewd. Zij delen hun ervaringen met alledaags racisme.

Chasing The Dreamer
In deze documentaire gaat muzikant Typhoon op roadtrip door Amerika naar verschillende grote steden. Hij onderzoekt wat er in de deze steden nog over is van de boodschap van Martin Luther King en gaat in gesprek met activisten en muzikanten. Hij start in Boston waar zijn voorvader Cornelis

1 Handel in slaafgemaakten in 1808 afgeschaft Verenigde Staten.
Abraham de Randamie als slaafgemaakte rond 1810 naartoe vluchtte vanuit Suriname. Bekijk de afleveringen via deze link https://www.npo3.nl/typhoon-in-amerika/VPWON_1284051

Netflix: nog meer te zien
Race: Film over de Afro-Amerikaanse atleet Jesse Owens en zijn deelname aan de Olympische Spelen in Berlijn in 1936. In deze periode wilde Hitler de superioriteit benadrukken van het zogenaamde ‘Arische ras’ en kwam het nazisme op in Duitsland.
Time: The Kalief Browder Story: Deze serie van zes afleveringen over het leven van Kalief Browder laat zien hoe het falende Amerikaanse rechtssysteem een onschuldige zwarte jongen psychisch kapot maakte. Zonder veroordeling en rechtszitting drie jaar in de gevangenis en slachtoffer van structurele mishandeling.

Tips van de cursisten
– Moving together: Activism, Art & Education –Angela Davis
https://www.facebook.com/events/272667889939710/
– Afrikaanse landen betalen nog koloniale schuld aan Frankrijk
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/05/05/afrikaanse-landen-betalen-nog-kolonialeschuld-aan-frankrijk
– Archaeologists say early Caribbeans were not ‘savage cannibals’, as colonists wrote
https://www.theguardian.com/world/2018/apr/24/archeology-caribbean-carib-peoplecannibalism-colonial-history-wrong?CMP=share_btn_fb
– Racial wealth gap, current policy widens it
https://www.thenation.com/article/the-average-black-family-would-need-228-years-to-buildthe-wealth-of-a-white-family-today/
– Extreem Nederlands militair geweld tijdens Indonesische onafhankelijkheidsoorlog 1945-1949
http://www.militairespectator.nl/thema/geschiedenis-operaties/artikel/extreem-nederlandsmilitair-geweld-tijdens-de-indonesische
– New Lynching memorial and Legacy Museum
https://www.theroot.com/the-new-lynching-memorial-and-museum-forces-us-to-bear1825529717?utm_source=theroot_facebook&utm_medium=socialflow

Inspirerend citaat
Harriet Tubman was een Afro-Amerikaanse abolitionist uit Maryland en voormalig slaafgemaakte. In haar vroege leven was zij slachtoffer van dagelijks fysiek geweld. In 1844 trouwde zij met John Tubman een vrije zwarte man. Ze vluchtte in 1848, maar keerde meerdere keren terug om slaafgemaakten te helpen vluchten inclusief haar familie. Zij werd de meest beroemde conducteur van de Underground Railroad. Tijdens de Burgeroorlog leidde Tubman in 1863 een gewapende expeditie waarbij meer dan 700 slaafgemaakten werden bevrijd tijdens de Combahee River Raid. In november 2008 werd in Harlem een standbeeld ter ere van haar onthuld.

Every great dream begins with a dreamer. Always remember, you have within you the strength, the patience, and the passion to reach for the stars to change the world- Harriet Tubman.

Nieuwsbrief: April 2018

Nieuwsbrief april 2018

 

Door Rowan van der Stelt


Studiedag en cursus GVGT

Studiedag Marrons

Op 5 mei organiseert GVGT een studiedag over de geschiedenis en cultuur van de Marrons en de actualiteit van deze geschiedenis in Suriname, Frans-Guyana en Nederland. Naast indrukwekkende sprekers zoals Richard en Sally Price kan er ook genoten worden van marron gerechten. Het programma start vanaf 12 uur in het Maastheater. Voor tickets:  http://ketikotirotterdam.nl/cms/agenda/5-mei-wie-zijn-marrons/

 

Surinaams stamboomonderzoek

Pieter Bol en Els Coblijn organiseren een nieuwe cursus over Surinaams stamboomonderzoek. Hoe kun je je weg vinden in de nieuwe digitale mogelijkheden, hoe kan je een stamboom maken en waar moet je op letten in de zoektocht naar je familiegeschiedenis of inspiratiebron. Er is ruimte voor maximaal 25 deelnemers en de bijdrage is 15 euro. De locatie is het Zadkine Center Katendrecht en de exacte data worden medio april op de website van GVGT bekend gemaakt. Voor meer informatie zie de bijlage en bij interesse is aanmelding mogelijk via : aanmelden@ketikotirotterdam.nl. Bij aanmelding graag motivatie en verwachting vermelden.

 

Top initiatieven cursisten GVGT

 Nacht van de vluchteling

Delilah Sarmo en Sidris van Sauers gaan samen lopen tijdens de Nacht van de Vluchteling. Tijdens deze nacht lopen mensen om geld in te zamelen voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor conflicten, oorlog en onderdrukking. Geld gaat naar drinkwater voor vluchtelingen, onderwijs voor kinderen, medicijnen en allerlei andere dingen waar we hier toegang tot hebben. Naast het ophalen van geld, vragen lopers met hun deelname ook op een positieve manier aandacht voor vluchtelingen wereldwijd. De motivatie van Delilah en Sidris is als volgt: Omdat we kunnen en willen lopen om anderen te helpen. Steun dit mooie initiatief door een donatie. Alle kleine beetjes helpen.  https://www.nachtvandevluchteling.nl/blakarosoe

 

Lezing Marjan Boelsma

Marjan Boelsma gaat op 15 april van 14.30 tot 15.30 een lezing geven over de apartheid, actualiteit van antiracisme, dekolonisatie en de rol van de witte mens. Deze lezing is in de Kunsthal KAdE in Amersfoort. Voor deelname graag aanmelden bij boekingen@kunsthalkade.nl en voor meer informatie zie https://www.kunsthalkade.nl/nl/nu-en-verwacht/activiteiten/lezing-marjan-boelsma

 

Evenementen

Tentoonstelling Hipster/Muslim Rotterdam

Shirin Mirachor wil met haar project mensen laten nadenken over vooroordelen en de impact hiervan. Zij maakte foto’s van twaalf duo’s in Brussel, Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. Daarnaast hield zij ook interviews, organiseerde zij debatten en maakte zij exposities en documentaires. Op 30 maart is de verzamelexpositie geopend op Schouwburgplein en zal een week later verplaatsen naar Kruisplein. http://doyougetme.world/hipstermuslimproject/

 

Wikipedia goes Caribbean

Wikipedia is een van de meest bezochte websites ter wereld met enorm veel artikelen en informatie, maar tegelijkertijd ontbreekt er veel informatie over de Surinaamse en Caribische geschiedenis en cultuur. De Nederlandse Unesco Commissie en Wikimedia Nederland organiseren in samenwerking met het Rijksmuseum, Museum van Volkenkunde, Wereldmuseum Rotterdam en het Nationaal Archief de bijeenkomst Wikipedia goes Caribbean. Voor meer informatie: https://unesco.nl/artikel/wikipedia-goes-caribbean

 

Overige evenementen

 

 

Publicaties

https://www.bol.com/nl/f/help-me-to-find-my-people/36444864/

 

Film

  • Martin Luther King

https://www.facebook.com/TheBlackArchives1/videos/236678943545453/   https://www.facebook.com/TheBlackArchives1/videos/236570226889658/

  • James Baldwin I am not your Negro

https://www.vpro.nl/programmas/2doc/2018/i-am-not-your-negro.html

  • De Boze Witte Amerikaan over o.a. racisme in Amerika (let op bevat heftige beelden)

          https://www.rtl.nl/video/f93d4b0b-2ed1-31ae-936f-8dc917bd9699/

 

Tips van de cursisten

 

 

Inspirerend citaat

Ik wil graag elke nieuwsbrief eindigen met een inspirerend citaat. Deze nieuwsbrief heb ik gekozen voor een citaat van James Baldwin. Een inspiratiebron voor vele mensen door zijn inzet voor de Civil Rights Movement en krachtige toespraken. In het onderstaande citaat beschrijft hij in één zin het ontbreken van de erkenning van de geschiedenis, het gebrek aan vertegenwoordiging, het gebrek aan inclusieve geschiedenis, het probleem van uitsluiting en racisme en de gevolgen voor de identiteitsontwikkeling.

 

“It comes as a great shock to discover that the country which is your birthplace and to which your life and identity has not, in its whole system of reality, evolved any place for you- James Baldwin.

 

[1] Voor meer informatie over slavernij en New York zie http://maap.columbia.edu/place.1.html