CURSUS GESCHIEDENIS
Over het Nederlandse koloniale- en slavernijverleden in de Oost en de West van ± 1500 tot heden waarin de volgende aspecten centraal staan:
– Inclusiviteit en meerdere perspectieven
– Verbinding met de actualiteit en met Rotterdam
– Historische feiten, interpretatie en beleving
– Leren omgaan met verschillende visies op (gevoelige) geschiedenissen
– Ruimte voor persoonlijke historische vragen en dialoog
De cursus duurt 7 avonden, telt 14 lessen (twee per avond) en kost € 50,-.

Aanmelden?
*De januari cursus is volgeboekt. Interesse in de volgende cursus?
E-mail naar: aanmelden@ketikotirotterdam.nl
Bij de aanmelding graag de volgende informatie vermelden: naam, telefoonnummer, achtergrond en korte motivatie.

VOOR WIE?
Je hebt interesse in geschiedenis: dit is het belangrijkste. Een afgeronde vooropleiding is niet nodig. Je hoeft geen dikke boeken te lezen, maar je krijgt wel voor elke les leestips en als je die vooraf leest, zal je meer uit de les halen. Je gaat met medecursisten een museum bezoeken met een opdracht. Je ontvangt na afronding van de cursus een certificaat.

CURSUS DATA
Maandagen 19:00-22:00 uur.
22, 29 januari
5 , 12 en 19 februari
5 en 12 maart

CURSUS ADRES
Scheepvaart en Transport College
LLoydstraat 300

Tijd
18:30-19:00 inloop
19:00-20:00 les
20:00-20:15 pauze
20:15-21:00 les
21:00-22:00 napraten

Wat is het cursusprogramma?
Deelnemers krijgen bij de eerste les een cursusboekje met informatie, leestips, een tijdlijn. Daarnaast ontvangen de cursisten voor elke cursusavond een overzicht met historische context.
De rode draad van de cursus ziet er als volgt uit:

  1. Wat is ons verhaal? Welke geschiedenis nemen we mee als inwoners van Rotterdam?
  2. De Europese expansie, slavenhandel, het ontstaan van het mondiale handelsnetwerk en sociale contacten
  3. De West: herkomst tot slaaf gemaakten uit Afrika, Middle Passage, verzet en de rol van vrouwen in de Nederlandse koloniën
  4. De Oost: slavernij en kolonialisme in Azië + Zuid-Afrikaanse muziekcultuur van tot slaaf gemaakten
  5. De 19e eeuw: imperialisme, contractarbeid, cultuurstelsel en wetenschappelijk racisme
  6. De erfenis van het koloniale verleden in het heden
  7. Evaluatieavond

DOCENTEN
Eline Rademakers, Catia Antunes, Suze Zijlstra, Alice Schrikker, Anne Marie van der Wal, Fenneke Sysling, Angelie Sens, Gyonne Goedhoop Gert Oostindie en Alex van Stipriaan.

CURSUSLEIDING / GVGT-WERKGROEP
Eline Rademakers, Wim Reijnierse, Rowan van der Stelt, Maria Luce Sijpenhof.

MET DANK AAN
Elise Storck, Museum de Delft en Scheepvaart en Transport College.

Waarom een geschiedeniscursus?

De Rotterdamse geschiedenis is – omdat Rotterdam een havenstad is – al eeuwenlang vervlochten met zowel landelijke, Europese als mondiale geschiedenis.

De aanleiding voor het opstarten van een nieuwe cursus is dat we – op basis van publieksreacties bij diverse van onze activiteiten – de indruk hebben gekregen, dat een significant aantal Rotterdammers zegt méér te willen weten over de “sensitieve geschiedenis” van het Nederlandse koloniale en slavernijverleden.

Met dit project willen we een (voor de Rotterdamse context) nieuw aanbod ontwikkelen, in de “klassieke” (dwz herkenbare) vorm van een cursus.

Niet iedereen weet hoe je een vaag gevoel vertaalt naar een rationele kennisvraag, niet iedereen weet de weg op internet, niet iedereen denkt er aan om naar een museum te gaan, of een boek te pakken om een kennisvraag te beantwoorden. En als je die stappen zou willen zetten, zijn er enkele serieuze hindernissen te nemen: hoe maak je op het internet onderscheid tussen betrouwbare informatie, overheidspropaganda en pure onzinnigheden? Welke websites moet je zoeken, welke kun je vertrouwen?

Musea in Rotterdam: die bieden slechts enkele flarden over de koloniale periode aan, maar geen verhaal. Het Wereldmuseum bijvoorbeeld, vertelt geen wereld-geschiedenis. Er zijn daarnaast wel enkele historische verenigingen maar die bieden geen cursussen aan als deze. Er lijkt al met al sprake van een manco in het educatieve aanbod. Belangrijke vragen worden niet gesteld, laat staan beantwoord.

Wij willen een cursus aanbieden die met respect ruimte biedt voor alle vragen, en een sfeer creëert waarin de deelnemers, stadgenoten, samen op zoek gaan naar wat de geschiedenis te bieden heeft aan ervaringen, lessen voor de toekomst. Dit is ons doel : Het aanbieden van een inclusieve geschiedeniscursus over de koloniale geschiedenis van Nederland, dat aansluit op “het verhaal van Rotterdam”. En daarmee het stimuleren en activeren van de belangstelling bij Rotterdammers voor hun eigen geschiedenis, die van elkaar, en van de stad!

 

Inclusieve geschiedenis

Met de term “inclusief” beogen we een cursus aan te bieden die ingaat op het perspectief van verschillende groepen in de samenleving. Dwz een cursus die de geschiedenis benadert vanuit het inzicht dat “waarheid” een relatief begrip is, afhankelijk van het perspectief van degene die de geschiedenis maakt/ ondergaat/ overkomt/ schrijft/ interpreteert enz.

Inclusieve geschiedenis is een benadering die geen behoefte heeft aan – bijvoorbeeld – “heldenverering” van de VOC, maar probeert te onderzoeken welk effect de VOC heeft gehad op Nederland, de wereld, en welke erfenis daarvan nog bewaard is in de diverse verhalen van vandaag, verhalen van trots komen dan naast verhalen vervuld van pijn.

Inclusieve geschiedenis vraagt een open en lerende houding van onderzoekers, docenten en cursisten, dwz de bereidheid en alertheid om “verborgen geschiedenissen” aandacht te geven.

Inclusieve geschiedenis is haast per definitie ook leren omgaan met gevoelige geschiedenissen (“sensitive histories”) of zelfs controversiële geschiedenissen. Inclusieve geschiedenis is hoe wereldgeschiedenis vervlochten raakt met lokale geschiedenis.

Rotterdam

In de cursus besteden we ook aandacht voor de geschiedenis van Rotterdam en haar inwoners. Dit doen we middels een gewone les, maar ook met een excursie. Bijvoorbeeld naar het Stadsarchief, Museum Rotterdam, het Maritiem of een combinatie. Uiteraard komt dan ook de vraag aan de orde, in hoeverre de sporen van die inclusieve geschiedenis zichtbaar zijn, in de stad Rotterdam zelf en in de “collectie Rotterdam”.

Dialoog

Deze cursus draagt bij aan het talent van mensen om op een constructieve manier om te gaan met verschillende verhalen, gevoelige geschiedenissen, die allemaal deel uitmaken van het grotere verhaal van havenstad Rotterdam. Het is (in een dynamische internationale stad) een cruciaal onmisbaar talent om niet “de ene waarheid” te claimen, maar juist samen op zoek te gaan naar de feiten, de bronnen te onderzoeken en de verschillende emoties in de beleving te erkennen