Hieronder kunt u lezen wat de officiële doelstelling is van GVGT.

De stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst heeft ten doel, het vergroten van de kennis en het bewustzijn van de geschiedenis die autochtone en allochtone inwoners van Rotterdam met elkaar delen, ter vergroting van wederzijds begrip en respect en de versterking van de multi-etnische samenleving in heden en toekomst. In het bijzonder stelt de stichting GVGT zich ten doel aandacht te schenken aan de gedeelde geschiedenis die direct of indirect het gevolg is van de rol die Nederland heeft gespeeld als koloniale mogendheid in verschillende delen van de wereld en de manier waarop die geschiedenis doorwerkt in hedendaagse beeldvorming en sociale en culturele codes. (Statuten 2002)

Bestuur:
Voorzitter: Kenneth Robinson
Secretaris: Kees van Pelt
Penningmeester: Shirley Lansdorf

Werkgroepen:
De activiteiten van het Keti Koti Festival (onderdeel St GVGT) worden voorbereid door werkgroepen van vrijwilligers.
Deze vrijwilligers vormen de ware basis van het festival.
Onze vaste vrijwilligers zijn: Harlow Brammerloo, Alina Cuartas de Marchena, Maike Drooduin, Amelie Dufour, Mandy Prins, Wim Reijnierse, Koert Sauer.