17 augustus 2018, Toespraak Gevolmachtigd Minister van Curaçao, A. Begina, Dia di Tula (Dag van Tula)

Excellenties, bestuurders, organisatie en aanwezigen, goedenavond!

Met veel plezier sta ik hier vanavond bij deze viering van Dia di Lucha pa Libertat.

Tula, de slavenleider die de strijd aan ging voor onze vrijheid. Vorig jaar werd Tula officieel
tot een nationale held van Curaçao verklaard door het Kabinet Rhuggenaath.

Het verhaal van Tula horen we allemaal te kennen. Tula is niet alleen een held van Curaçao,
maar ook van het Koninkrijk. In een periode dat het echt niet gemakkelijk was, heeft hij een
organisatie opgezet om vreedzaam verzet te voeren tegen de toen heersende onmenselijke
slavernij. Hiermee toonde hij dat hij een grote leider was.

Zijn strijd ging om Libertat, Igualdat i Hermandat. Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.
Hij heeft zijn leven opgeofferd voor onze vrijheid. Wat hebben wij als Curaçaose volk met
dit geschenk van onschatbare waarde gedaan?

Ik hoor mensen vaak het lied van Dobble R citeren: “Tula warda, no wak ainda ya ku nos tin
algun kos di drecha, ketu nos ta trahando duru”. Tula wacht, je mag nog niet kijken we
hebben nog veel te verbeteren, we werken er nog steeds hard aan.

Wat mij betreft mag Tula eindelijk kijken. Tula draai je om en zie wat we tot nu toe hebben
bereikt.

Na jouw dood in 1795 is er veel veranderd, maar niet gelijk. Jouw acties en opoffering was
de eerste stap in de emancipatie van de Curaçaose slaven. Met kleine, maar stevige stappen
zijn we in de 223 jaren na jouw dood vooruit gegaan.

Gelijkheid in de wereld is een grote uitdaging en dit geldt ook voor Curaçao. Sommigen zijn
gelijker dan anderen hoor je zeggen. Maar Tula, iedereen heeft wel het recht om gelijk te
zijn. Dat was in je tijd anders.

Broederschap is ook niet altijd vanzelfsprekend, maar onze maatschappij is veel complexer
en individualistischer geworden.

Vrijheid is op Curaçao een vanzelfsprekendheid geworden Tula. In vele landen op de
wereld is dit niet het geval. Met jouw strijd hoor je in het rijtje van grote namen van leiders.

Curaçao is tegenwoordig een land dat ook geregeerd wordt door trotse nakomelingen van
slaven. Ons volk, jou kinderen, is verrijkt met kennis en expertise op verschillende gebieden.
Onze professionals, atleten en top sporters leveren geweldige prestaties op wereld niveau.
Curacao, jouw eiland, biedt vele kansen voor ontwikkeling op economisch gebied en Tula,
dit zonder slavenarbeid.

Naar mijn mening hebben wij veel bereikt sinds Tula voor onze vrijheid heeft gevochten en
gestorven.

Natuurlijk zijn er nog uitdagingen waar we tegen aan lopen, maar we moeten samen deze
uitdagingen en kansen aan gaan.

In plaats dat we alleen op het negatieve focussen, moeten we ons tot het positieve gaan
richten. Laten we onze kennis en expertise inzetten om Curaçao vooruit te helpen.

De strijd van Tula zetten wij voort. Laten we samen, als volk eraan werken om Tula nog
trotser te maken.

Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap, daar blijven wij aan werken.

Igualdat, Libertat i Hermandat.

Masha danki.