Aanmelding Krioro Tafra

in 3 stappen

Stap 1

U vult onderstaand formulier volledig in

Stap 2

U maakt het juiste bedrag (aantal personen x €40) over naar rekening nummer NL85ABNA0464167795 t.n.v. St GVGT, o.v.v. Krioro Tafra en uw naam

Stap 3

U ontvangt van Stichting GVGT een bevestiging per email.
Let op: de betaling dient uiterlijk 1 juli op deze rekening zijn voldaan.