27 juni Keti Koti Lecture (2): Panel met Malique Mohamud (moderator), Simone Zeefuik en Catia Antunes

Vraag (door de heer Stein van de Raets (?): ik ben daar echt wel mee bezig, met dit soort zaken, maar het is mij bekend dat er een hele grootse problematiek altijd al is in Noord-Mali; ik weet ook dat de burgeroorlog die zich daar heeft ontsponnen tussen Noord en Zuid-Mali, dat in Noord-Mali die mensen daarvan hebben geprofiteerd om weggelopen slaven terug te halen; het Nederlandse leger is gelegerd in Noord-Mali; ik zie in geen krant, in geen tijdschrift, niets, niets, niets; ik zie het woord ‘slavernij’ nog niet eens genoemd, terwijl d’r ieder geval honderd- tot hondervijftig-duizend slaven zitten. Hoe kan dat?

Reactie Antunes: Hoe kan dat… hoe kan het dat vijf procent van de bevolking die in Londen woont, zo zonder rechten en op een slavenbestaan, staat? De makkelijke antwoord is: omdat Wij het laten. Maar dat is te makkelijk. En wat ik probeerde in mijn lezing door te geven, is dat slavernij-systemen en -samenlevingen verdwijnen niet. Ook niet na de afschaffing van de slavernij zelf of van de handel. En de reden waarom is omdat slavernij zit diep geworteld, niet alleen in de sociale praktijken, maar ook in de familie-praktijken. Zoals u heeft gezien (in de getoonde CNN documentaire), de laatste meneer, Eyuwaba, hij zag zichzelf in de context van een grote familie. Hij had op geen enkele moment door, dat hij een slaaf geboren was. Het was pas op het moment dat zijn vroeger ‘master’, of, eigenaar, tegen hem zei:  “eigenlijk je moet eigenlijk geld eisen voor je werk! Omdat je bent vrij.” Toen pas, dacht-ie, o ik moet geld eisen voor mijn werk, maar als u kijkt naar de laatste zin, dat hij zegt: ‘ik zie me altijd als deel van dat familie.” Je kan zo’n systeem niet afbreken in 100 jaar, in 200 jaar. Mensen moeten bewust van worden, aan de ene kant. Aan de andere kant, dit zijn sociale praktijken die geworteld zijn in de samenleving zelf. En Mauritanië is al een stuk verder, want ze hebben dat werkelijk, een wetgeving gemaakt dat het verboden is, slavernij is verboden. Dus ik zou denken dat het is een kwestie van tijd tot dat mensen daadwerkelijk de gevangenis in gaan omdat ze slaven houden. Dat betekent niet dat degenen die vrij zijn gemaakt, of die vrij zullen worden gemaakt, in hun zelfbewustzijn geen slaven zijn. En de reden waarom ik deze documentaire heb gebracht, het is niet alleen een kwestie van wat gebeurt anno 2018, maar veel van deze complexiteit van relaties was aanwezig in de plantage-samenlevingen, en daarna ook in de post-koloniale samenlevingen. En wij hebben heel weinig portretten van slaven zelf – of tot slaaf gemaakte mensen – om dit te kunnen vertalen van de historische bronnen – maar wij weten nog steeds, hoe het in elkaar zit.

Mohamud: (Vraag aan Antunes) Ik ga proberen om nog dóór te vragen. Meneer had het erover dat, de Nederlandse overheid zit daar, en de Franse overheid zit daar – onder de mom van ‘terreurbestrijding’.  Zou je iets kunnen zeggen over de mechaniek, die ervoor zorgt dat er geen – kennelijk – of waar ik niet van op de hoogte ben – internationale druk uitgeoefend wordt, want dat spreekt van… een mondiale of… een samenwerking die internationaal is…. En misschien kun je dat koppelen aan je expertise en kennis rondom ‘globalisering’….

Reactie Antunes: Ik denk niet dat….. De Fransen weten het, want de Fransen hebben de koloniale kennis van het gebied. Ik denk niet dat de Nederlanders dat doorhebben. Ik denk ook dat het is zeer moeilijk om dit soort sociale relaties in een context waar A) je de taal niet spreekt B) de sociale verhoudingen niet begrijpt, om dit te zien. Omdat al deze mensen die we in de documentaire hebben gezien, zijn kinderen van de slaveneigenaren. Dus in feite, ze zijn deel van de familie. Ze zijn gewoon het ‘verkeerde’ deel van de familie, als je het zou willen. Wij komen als westerlingen uit zeer ongecompliceerde gezinsverhoudingen. Dit zijn zeer gecompliceerde gezinsverhoudingen. En dus, ik denk dat voor de militairen, van de Nederlanders in Mali, die hebben het gewoon niet door. Ze begrijpen wel de machtsverhouding, maar ze begrijpen niet wat erachter zit. De Fransen wel, omdat de Fransen hebben gewoon de kennis, de koloniale kennis, de hoe en de waarom.

Nou, de globalisering komt hierbij, omdat natuurlijk, in een globaliseringsagenda, ‘security’ of het bestrijden van terrorisme, wat je dan, zou dat moeten noemen, en wat dat dan ook is, in de context van… —

Mohamud (onderbreekt): welke belangen er ook… onder… kunnen liggen?

Antunes (vervolgt): Nou ja, dat is gewoon nu de prioriteit… dus al de rest doet het eigenlijk niet toe… terwijl als ik kijk naar Mali 15 jaar geleden, het is best een stabiele plek, en ineens….oplaait…. En dat heeft te maken met globale bewegingen, maar ook met lokale problematieken. Dus de westerse machten, de U.N., ze springen daarin, in een context waar ze heel weinig van weten, waar eigenlijk het toe doet, en ze hebben een agenda, die bepaald wordt door de westerse wereld, en niet door de lokale omstandigheden. En dan gebeurt dit.

Vraag door heer Carlos Goncalves: ik ben betrokken bij stichting GVGT; als ik de documentaire goed heb gezien, dan zie ik dat de structuren, die in die film voorkomen, zie je dus inderdaad die machtsverhouding, die familie-context; maar ik zie dat die mensen, die tot-slaaf-gemaakten, die mensen die echt de zwakste… die echt aan de onderkant van samenleving bungelen, voor hún is het meer een overlevingsstrategie, dan dat ze bewust zijn van de verhouding en, laten we zeggen, de context, hoe wij, in het westen, geven aan die verhoudingen, zoals, zoals…. Dus voor hun is het een heel andere realiteit. Klopt dat?

Reactie Antunes: Het klopt allemaal, en het is, dat die werkelijkheid die je daar ziet – als wij elkaar kunnen tutoyeren – had je dus precies in de plantages, dezelfde situatie. Dit is niet anders dan Suriname 1720. En daarom heb ik juist die documentaire meegebracht, zodat mensen echt zich kunnen bewust worden van hoe gecompliceerd, ook in een slavernij-systeem, hoe gecompliceerd die bezits- en machtsverhoudingen en situaties die daaruit voorkomen, zeer moeilijk zijn voor de individuen.

Vervolgvraag heer Goncalves: Als je dat zegt, zeg je dan ook dat het een uitgedacht en bewust systeem is van degenen die… de slavenhouders, dat ze dit hebben bedacht om de controle te houden over de slaaf-gemaakten, is dat wat je zegt?

Reactie Antunes: …dat is wat ik zeg, maar… en ik denk dat dat belangrijk is… slavenhouders hebben niet één keer, één dag in de week geprikt en gezegd “we gaan samenzitten en beslissen hoe wij grote massa’s van mensen gaan controleren die geen rechten hebben”… – dat hebben ze niet gedaan. Dit is wel doorgedacht, hoe je mensen in controle houdt, maar het is… een organische ontwikkeling geweest. Dus het is actie en reactie. Je ziet bijvoorbeeld in Suriname, dat op het moment dat de marron-gemeenschappen groeien… , je ziet een reactie bij veel van die plantages, dat bijvoorbeeld… ze beginnen steeds meer jonge vrouwen met kinderen als huisslaven te houden, zodat de mannen niet weglopen… want ze houden de kinderen in huis. Dus dit zijn strategieën die zijn ontwikkeld door actie en reactie. Maar de uitkomst…, het is op een gegeven moment wel doorgedacht dat…, ja “we moeten dit volk onder controle houden”, dat is juist; maar hoe en op welke manier, dat komt uit die contacten, de actie en reactie. En in Brazilië en in Suriname, de marrongemeenschappen hebben een groot, grote invloed gehad op hoe een plantage gerund werd. En dus het leven van vrouwen, jonge vrouwen die kinderen konden krijgen of kregen, werd veel moeilijker na de groei van de marron-gemeenschappen dan daarvoor.

Vraag: Mijn naam is Peggy Wijntuin, initiatiefnemer van het slavernij-monument in Rotterdam, en op basis daarvan zeer nauw betrokken bij, ja, de thematiek en alles wat die mensen hier in deze stad ook aangaat…. Zeer indrukwekkende documentaire. U zei iets bijzonder interessants, want ik wil het naar hier en nu trekken, naar vandaag, zoals wij hier met elkaar leven. Wat u namelijk in uw toelichting, of in antwoord op vragen uit de zaal zei, was: “ook na 100 of 200 jaar zie je dat systemen doorwerken”.  En waar ik, anno nu, zeer in geïnteresseerd ben, is: hoe werkt het in uw optiek door, in de samenleving, zoals wij ons hier tot elkaar verhouden, en hoe kun je die patronen, vervolgens, doorbreken?

Antwoord Antunes: Zeer bedankt voor de vraag. Wij hebben deze discussie (ook) vanmiddag gehad: deze mevrouw die hier nu zit, met de blauwe trui… en haar moeder, we zijn bij de Hogeschool Rotterdam gegaan – deze mevrouw is docent bij de Hogeschool en ze bracht haar moeder voor een ‘round table’ discussie (Red: Met Catia Antunes als gastspreker). En wat zij vertelde – want ik pleitte toen voor een dichter contact tussen de opa’s en de oma’s en de kinderen. Omdat de ervaring van de ouders, dus van deze generatie, totaal anders is dan de ervaring van de generatie van die mevrouw daarachter, die ongeveer denk ik uw generatie is…. En zij vertelde op een gegeven moment: “Nee nee nee maar ik wil een ándere boodschap aan mijn dochter geven.” Ja, maar jouw dochter heeft het recht van de boodschappen van jouw móeder te krijgen, dus van de grootouders, én van jouw eigen generatie. En waarom is dit belangrijk? Omdat verschillende generaties, die afstammelingen zijn van slavernij-systemen, hebben verschillende manieren om, kortgezegd, te emanciperen. En met racisme om te gaan. En met sociale uitsluiting om te gaan. De manier hoe die mevrouw (de grootmoeder) dat heeft gedaan toen ze in Nederland kwam, heeft niks mee te maken met de manier hoe haar dochter dat heeft gedaan, en de manier hoe haar dochter, dus de kleindochter, zich voorstelt in de samenleving. Als je dus deze ervaring, wat ik noemde  in mijn lezing deze ‘erfenis’, kan doorgeven aan de volgende generatie, je “bespaart” 200 jaar geschiedenis, om juist nu anno 2018 jouw kleinkinderen, jouw klein-kleinkinderen, toch een andere wereld en een andere positie in de maatschappij te bieden dan wat u of uw moeder en ouders hadden. En het is zeer belangrijk deze ‘generationele kennis’ door te geven, want dat bespoedigt het breken van dit soort machtsverhoudingen, uiteindelijk.

Vraag uit de zaal: Hallo. Debbie Pope. Dank voor de presentatie. Ik wil even twee dingen. Eén wat gaat u met uw onderzoek doen? En twee, ik wil even aanhaken op wat deze meneer net gezegd heeft. Het pleit de Nederlanders niet vrij. Waarom? Vooral in Mali, en in alle landen waar ze dus werken, is er een instituut, dat heet: Ossendrecht. Daar worden militairen opgeleid, voordat ze überhaupt worden uitgezonden naar brandhaarden. Zou u met uw onderzoek – dat weet ik, dat dat zo is, omdat ik voor defensie gewerkt heb, zowel voor de Amerikaanse als voor de Nederlandse kant – zou u met uw onderzoek, dat stukje kunnen incorporeren, binnen dat centrum, van Ossendrecht, waar ze dus gebriefd worden, wat er precies in een land gebeurt en waarom het veilig of onveilig is. Dat is mijn vraag.

Antwoord Antunes: Ik doe onderzoek, vooral, tot het eind van de 19e eeuw. En dan, ná de tweede wereldoorlog. Dus ik ben bezig met het doorgeven van kennis van de geschiedenis, en hoe post-koloniale samenlevingen daarmee omgaan. En wat is goed aan die verhouding, en wat is minder goed aan die verhouding. Dus dat is wat mijn onderzoek doet. Wat ik probeer te doen in dit soort gezelschappen, is, een bepaald soort kennis dat ik merk dat in het publieke debat mist, een beetje boven water te halen op een normale manier voor een groter publiek, en aan de andere kant probeer ik ook de boodschap door te geven, dat, ik heb zeer grote twijfels, of alles dat wij onderzoeken, binnen deze grote bubbel, dat het is een universiteit en de universiteiten-wereld, of wij er daadwerkelijk goed werk van maken om die informatie door te geven. Ik vind van niet. En tot voor kort, vooral in Leiden was de gedachte, ja, als iemand iets wil weten, mogen ze bij ons komen aankloppen; eigenlijk nee!, wij moeten naar mensen toe gaan en daar iets van maken. Het is niet altijd makkelijk, moet ik eerlijk toegeven, daarom ben ik ook zeer dat dankbaar dat GVGT mij eigenlijk de podium geeft om dit soort discussies te hebben; maar het zou me niet verbazen als een beetje meer koloniale en postkoloniale kennis bij defensie… zou handig zijn.

Vraag uit de zaal: goedenavond, mijn naam is Razu; er viel me iets op in uw verhaal, vooral in de eerste helft van het verhaal ongeveer, en ik weet niet zeker of ik het goed heb begrepen, maar ik ga toch de vraag stellen: een paar keer in uw verhaal kwam naar voren dat… een soort van vergelijking waarin de Europeanen toch … niet zo’n groot aandeel hadden in de slavernij, de geschiedenis van de slavernij, de totale geschiedenis van de slavernij, als dat we denken. U noemde ook het woord ‘trivia’ toen het ging over stukken geschiedenis erover. En ik vond het zelf, persoonlijk vond ik het zelf een beetje bagatelliserend overkomen, maar dus daarom de vraag, voor mij persoonlijk vooral, is: wat was voor u de relevantie daarvan, om dat te vertellen, hoe verduidelijkt dat aspecten van uw eindverhaal, het einddoel van het verhaal.

Antwoord Antunes: Dankjewel voor je vraag. Dat heb ik niet gezegd, en dat heb ik ook niet bedoeld. Dus, voor de duidelijkheid, wat ik zei is dat de Europeanen, in verschillende vlaggen-kleuren en samenstellingen, plus de Brazilianen, ongeveer 12 miljoen mensen vanuit de westkust van Afrika naar de Amerika’s inclusief het Caribisch gebied hebben gebracht. Hoeveel dat is in verhouding tot de slavenroutes die daar al van te vóren waren, dat wil zeggen vóór 1415, we weten het niet. En we weten het niet, want we hebben de cijfers van daarvóór niet, sinds, zeg, het Egyptische rijk – we hebben die cijfers niet dus we hebben geen idee. Eén, dat is wat heb gezegd.

De tweede punt wat ik zei, is dat de handel in mensen, binnen Afrika en aan de kust van Afrika, behalve in de Luango en in Angola, werden vooral gedomineerd, belastbaar gemaakt en verhandeld door Afrikanen. En dit is zeer belangrijk, omdat, en ik heb het ook uitgelegd waarom – omdat de mensen die verhandeld werden, waren eigenlijk al buitengesloten van hun eigen samenleving. Dus is er geen medeleven tussen de slavenhandelaar en degene die al tot slaaf gemaakt was. Dus, wat ik probeerde te zeggen, was, A) dat de interne handel er was vóórdat de Europeanen aan de westkust waren; B) dat  er ook een rechtmatige manier was om mensen tot slaven te maken, rechtbanken deden dat. Dit laat onverlet dat de Europeanen nog steeds 12 miljoen mensen in schepen naar de andere kant van de wereld gebracht hebben en god weet hoeveel over de Indische Oceaan, omdat… die tellen we niet eens mee… omdat Oost-Afrika dan slaven gaat leveren voor de Indische Oceaan. Er zijn daar tellingen voor, maar minder secuur dan deze. Dus dat is wat ik heb gezegd. En wat ik ook een beetje vreemd vind, in de discussie – maar goed, dat is meer een discussie tussen historici – is: als je textiel moet hebben uit India, als je kauri schelpen moet hebben, als je tabak, alcohol moet hebben om in slaven in Afrika te handelen omdat de Afrikanen dat zelf eisen… niemand, geen enkele collega van mij heeft ooit één lijn, één zin geschreven over wat er gebeurt op het Indiase subcontinent op het moment dat de slavernij afgeschaft is. Ze exporteren in de orde van honderd miljoen guldens, dames en heren, in twintig jaar, zodat de Europeanen aan de westkust van Afrika slaven en tot slaaf gemaakte mensen kunnen kopen. En ineens, dan is die handel er niet meer. Dus het trans-Atlantische slavernijsysteem heeft veel meer implicaties, overal in de wereld. Niet alleen voor de slaven zelf, niet alleen voor de tot slaaf gemaakten, de handelaren, de Europeanen, de Afrikanen, Amerikanen, dus de mensen die in de kolonie wonen, maar óók in de Indische Oceaan. Die verbondenheid maakt het wel dat het systeem ook zo lang kon bestaan en behouden worden. Anders kan je dit niet… je kan niet 12 miljoen mensen transporteren zonder consequenties. Dit is onmogelijk. Behalve als dit, op een globaal niveau, niet alleen acceptabel is, maar winstgevend is, voor iedereen. Anders, dit is niet mogelijk, je kan niet 12 miljoen mensen vervoeren, is niet mogelijk.

Vraag door Malique Mohamed (aan Antunes): Aanhakend op de vraag, die…. Het was interessant om dit verhaal vanuit een ander lens, of vanuit een….. dat je het iets breder trekt, dat je die context iets verruimt…. Wat is het belang daarvan?

Antwoord Antunes: Ik denk dat het belang van dit verhaal is om uit te leggen aan iedereen die hier zit, welke kleur of achtergrond dan ook, dat een slavernij-systeem, in Afrika of ergens anders in de wereld, ontstaat, zich ontwikkelt en eeuwenlang wordt behouden, omdat een brede, maatschappelijke steun voor zo’n systeem bestaat. Het zijn niet de plantage-eigenaren in en rond Paramaribo, die beslissen zo’n systeem te behouden – dat kunnen ze niet. Niet alleen. Dit is een systeem dat wordt geaccepteerd, getolereerd en dat winstgevend is voor allerlei niveaus van de Afrikaanse samenleving, de koloniale samenleving, de Europese samenleving, de Aziatische samenleving. Anders worden geen 12 miljoen mensen vervoerd en wordt dit niet eindeloos volgehouden.

Vraag Mohamud: Waarom is het dan belangrijk dat we dit bewustzijn meenemen in het discours over het slavernijverleden?

Antwoord Antunes: Ik denk dat dit belangrijk is, omdat…..en ik merk het een beetje in de openbare discussie… de discussies worden steeds extremer. Je merkt dat de discussies er zijn, er is heel veel geluid juist omdat een bepaalde groep, die “gehokt” is in het postkoloniale moment zich nu niet alleen uitspreekt, maar ook hard spreekt, en een mening heeft over dit onderwerp.  En dat maakt dat de bewustzijn…, dat de emancipatie-gesprekken of de tegen-racisme-gesprekken…, dat je te maken krijgt niet alleen met de tegenstander, “blanke nederlander”… maar dat je te maken hebt met een gewortelde sociale perceptie van wat slavernij was en is. En dat betekent dat in de discussie over emancipatie – daarom zei ik ook de ‘trivia’ van racisme – maakt dat wij eigenlijk vergeten hoe diepgeworteld het systeem was.

Malique Mohamud: we komen zo meteen bij de trivia, want ik ben wel benieuwd, want toen ik ‘m las had ik ook zoiets van ‘huh?’, ik had ongeveer hetzelfde als wat, als wat Razu had… maar ik denk dat het misschien nu tijd is om Simone te vragen, iets te vragen…

Simone Zeefuik: … als iemand die niet geschokt is van hoe diep racisme zit?

Malique Mohamud: sorry?

Simone Zeefuik: als iemand die niet geschokt is van hoe diep racisme zit.

Malique Mohamud: Ja… ja ja absoluut… Dat sowieso… Maar… Hoe heb jij gekeken naar de lezing van professor Antunes?

Simone Zeefuik: Ik vond het een interessante lezing… Interessant perspectief ook… Ik vond de docu die daarna werd getoond ook heel erg belangrijk. En ik vond het belangrijk omdat de meneer hier eerder vroeg: waarom horen we niks over Mali? Los van de uitleg die je daaraan al gaf… Er is gewoon een hele grote desinteresse in wat er gebeurt met zwarte mensen. En we hebben het over de afschaffing van de slavernij, en die wordt gekoppeld aan een datum, 1863, eigenlijk 1873 – maar dat verandert niks aan de ideologie dat bepaalde mensen minder waard zijn dan andere mensen. Jaren later zien we dat natuurlijk nog steeds. Dus wanneer we nadenken over, wat gebeurt er in Mali? – Nederlandse media vinden het niet eens interessant wat met ons hier gebeurt. Laat staan wat er gebeurt met ons in een land waarvan zij eigenlijk niet eens weten waarschijnlijk waar het ligt. En dat zijn dynamieken die tot de dag van vandaag in stand gehouden blijven worden. Als je kijkt bijvoorbeeld naar – ik geef morgen toevallig een…. – niet toevallig… – ik geef morgen een presentatie in het Tropenmuseum, waar ik het ga hebben over eigenaarschap. En over Frankrijk…. En Frankrijk heeft een museum, museum van natuurlijke geschiedenis. Daar hadden ze heel lang het lichaam van – ik denk dat mensen haar wel kennen – Sara Baartman of ‘Saarchi’ Baartman. Frankrijk heeft de slavernij afgeschaft in 1848. 1992, toen Nelson Mandela vrijkwam, hebben ze Mandela gevraag om de lichamelijke resten van deze vrouw uit Zuid-Af…. – is er iemand die niet weet wie Sara Baartan is? Oke even heel snel, Sara Baartman is een vrouw die in 1810 is gekidnapt of ja, eigenlijk gelokt door twee Europese mannen, van Zuid-Afrika naar Londen, en zij moest door Europa reizen, in wat ze toen des tijds noemden een ‘freakshow’. Dus eigenlijk een kermis of een circus waarbij mensen, met quote-unquote, ‘misvormde lichamen’, tentoongesteld worden. Maar Sara Baartman is ook door hele vroege antropologen onderzocht, mensen zaten aan haar borsten, aan haar vagina, aan haar billen, om te kijken van “o mijn god wat zien zwarte vrouwen er raar uit”. Sara Baartman wordt gezien als een link tussen apen en mensen. En zij is overleden; maar je moet je voorstellen, de vernederingen die deze vrouw heeft moeten doorstaan. Goed, dat was 1810, zij is overleden, volgens mij twintig jaar later; 1848, Frankrijk schaft de slavernij af. Door het afschaffen van de slavernij teken je eigenlijk een overeenkomst waarin je zegt: wij zijn het er nu eindelijk over eens dat zwarte mensen niet meer het bezit zijn van witte mensen. Ik chargeer even maar dat is in basis waar de afschaffing van de slavernij over gaat. Nu is het 1992, sorry 1994, Nelson Mandela eist als de eerste president van Zuid-Afrika: “de dame die jullie hebben tentoongesteld in je museum, haar lichaamsdelen, willen wij terug in Zuid-Afrika. Wij willen haar hier begraven, ze is een dochter van Zuid-Afrika”. Het museum in Parijs, het cultureel beschaafde Parijs, heeft gezegd: “zij is van ons”. We zijn 148 jaar verder. De afschaffing van de slavernij zegt niks over de ideologie die mensen hebben afgeleerd. Mensen leren het niet af.

Mohamud: dankjewel. Je doet ook een hoop werk omtrent de illegalisering van… van Afrikanen, en mensen…. Zou je iets kunnen zeggen over die ideologie, over die structuren, die de illegalisering mogelijk maakt of in stand houdt?

Zeefuik: Die illegalisering wordt mogelijk gemaakt door de wens dat zwarte vluchtelingen, voornamelijk zwarte vluchtelingen – want er is ook een hiërarchie in welke vluchtelingen wel of niet in Nederland worden toegelaten – de illegalisering is mogelijk doordat mensen heel vaak gewoon zeggen: “wij willen jullie niet hier hebben. En het wordt…..” (wordt onderbroken)

Mohamud: zou je heel effe terug kunnen gaan…eh, “onderscheid”? … welke vluchtelingen hier welkom zijn en welke niet.?

Zeefuik: Dat hangt deels af van – natuurlijk – het land waar je vandaan komt – en de situatie in het land waar je vandaan komt. Maar als je kijkt naar de manier waarop er sympathie wordt opgebracht voor bepaalde vluchtelingen, zie je een verschil in de manier waarop bijvoorbeeld een Syrische vluchteling wordt behandeld en de manier waarop een Congolese vluchteling wordt behandeld. Er is een manier waarop men omgaat met een klein jongetje wat verdronken is op zee, vreselijk. Of een klein zwart kindje wat verdronken is. De dynamiek is anders. Als mensen een boot zien, vol Syrische vluchtelingen, vinden ze dat, terecht, heel erg, heel zielig, men komt in actie. Op het moment dat je een foto ziet van een boot met zwarte mensen, die – en het is altijd gefilmd alsof ze in een soort van Jaws-film op de kust van Europa afstevenen – mensen noemen dat onveilig. Ze zijn onveilig, ze komen hier wonen, ze vallen onze vrouwen aan; het idee van dat de zwarte persoon minderwaardig is en bedreigend is, dat is er gewoon nog steeds. In Libië worden zwarte mensen tot slaaf gemaakt. En als slaven gehouden. Voor een land wat zodanig zich uitspreekt over mensenrechten als hoe Nederland doet, is dat bizar dat daar geen uiting aan wordt gegeven. En de docu die we net zagen over Mauritanië, een van de vrijheidsstrijders, zijn naam is Biram da Abeid, hij was onlangs in Nederland, ik denk anderhalf jaar geleden, hij heeft door de Nederlandse overheid een van de meest prestigieuze prijzen gewonnen op het gebied van de mensenrechten. Het stond in geen enkele krant. Het wordt niet… het is niet belangrijk.

Mohamud: en wat zegt dat jou?

Zeefuik: …dat de ideologie van het ondergeschikt-maken van mensen, dat die nog steeds leeft. Het idee van de één is belangrijker dan de ander, dat leeft nog steeds.

Vraag Mohamud: Professor Antunes, in je presentatie maak je een verschil tussen maatschappelijke uitsluiting en racisme. Die probeer je uit elkaar te trekken. Ik dacht dat het één het gevolg was van het ander. Hoe zou je dat kunnen omschrijven? Want ik dacht dat, vanuit die racistische ideologie, dat sociale uitsluiting voortkomt.

Antwoord Antunes: Ja en nee. Racisme heeft…, doet een bepaalde ‘tour’ als idee in de culturele perceptie van Europeanen en van Europeanen buiten Europa. En sociale uitsluiting vindt óok plaats. Deze twee dingen vinden tegelijk plaats. En ze zijn… ze versterken elkaar. Maar je krijgt geen racisme, of, het is heel moeilijk racisme geworteld te krijgen in een samenleving waar sociale verbondenheid bestaat.

Mohamud: waar wat bestaat?

Antunes: Sociale verbondenheid. Dat is bijna onmogelijk, want mensen gaan gewoon terugvechten. Slaven konden niet vechten in de plantages. Er was geen…. (onderbroken)

Mohamud: Maar, maar, als we ons beperken tot de Nederlandse context, dus, zou je kunnen zeggen dat er een hoge sociale verbondenheid hier is?

Antunes: Ik denk dat er op bepaalde momenten geen sociale verbondenheid was. En ik heb het nu vooral over de periode meteen na de afschaffing van de slavernij in Suriname, waar je een situatie hebt waarin mensen die ook vrij zijn, of vrij gemaakt zijn, nog steeds niet een sociale groep hebben, behalve de mensen die naast hen zaten in de plantages – het was verboden om relaties aan te gaan, om families te stichten. Kinderen konden verkocht worden; vrouwen van echtgenoten – echtgenoten? ze waren niet eens getrouwd – konden doorverkocht worden…

Mohamud: Ik zou ons toch willen beperken tot het heden…

Antunes: Als je dit soort patronen hebt in de samenleving…, de erfenis daarvan is dat mensen moeten zich opnieuw, generatie op generatie in generatie uit, sociaal ‘bedraden’, dat wil zeggen, een nieuwe definitie van ‘gezin’ zoeken. Een nieuwe definitie van ‘familie’ zoeken. Wie is mijn groep? Is mijn groep de mensen op school, of is mijn gezin thuis? Het is niet voor niks dat voor de Surinaamse gemeenschappen en de Antilliaanse gemeenschappen, de ‘familie’ toch iets anders betekent dan voor de algemene Nederlander. Omdat de neef en de nicht, en de oom en de tante, en toch de oude-oom en oude-tante, en toch iemand dat wij zeggen, dat de nicht is, eigenlijk niet echt onze bloed heeft, in geen enkele manier, maar dat een soort uitgebreide familie-verbondenheid wordt gezocht, juist omdat eeuwen geleden…, mensen zijn…, hebben die rechten…, zien die rechten van zichzelf…, zijn ontnomen.

Mohamud: Ik ben Somalisch en bij ons werkt het ook – of daar kan ik me in herkennen, dus…. Herkennen dat je…, al ben je…, al is er geen bloed-relatie, geen bloedband, dat je men eerder ziet als oom, als tante, als neef, als nicht…

Antunes: Ja, maar dat gebeurt in zeer paternalistische samenlevingen, waar juist, vaak in de verbondenheid die in die documentaire wordt doorgegeven, slaven gewoon delen zijn van een familie. Die verbondenheid blijven mensen zoeken. Maar die hebben ze niet. En dat is zéér problematisch op het moment van mensen vrijmaken:  “wie is mijn gezin? Mijn vader is er niet, mijn moeder is doorverkocht, dus wie ben ik? Met wie ga ik mee?” En als je dat erft, generatie na generatie, de neiging is om sociale verbondenheid te zoeken en, als het ook nodig is, artificieel te bouwen.

Vraag Mohamud: En… weer terug naar het verschil tussen sociale uitsluiting en racisme….. (stilte) Zou ik Simone iets willen vragen: Je hebt morgen een presentatie, geef je aan, dus… Volgens mij maakt het deel uit van de publicatie ‘Words Matter’, toch? Wat is het belang van woorden? Zou je iets kunnen vertellen over die publicatie en wat de functie daarachter is en het belang van taal en woorden?

Antwoord Simone Zeefuik:  ’Words Matter’ is een publicatie waarin we met een aantal mensen een lijst hebben samengesteld, kort gezegd, van woorden, die we eigenlijk niet meer willen horen in de musea. We willen niet meer dat bepaalde woorden, zoals het N-woord, klakkeloos genoemd worden in teksten, omdat het woord ergens vandaan komt. Het woord heeft een geschiedenis, maakt niet hoe vaak mensen zeggen van, dat het tegenwoordig iets anders betekent, het betekent tegenwoordig niet iets anders, want de ideologie die het woord heeft voortgebracht, is niet per se veranderd. De wet heeft ingeperkt wat er wel of niet mogelijk is, maar het woord, voor wie het niet kent – of voor wie het nog niet weet – het woord verwijst naar de lading van een slavenschip. Het is een ander woord voor ‘cargo’, om het zo maar te zeggen. Dus wanneer je het klakkeloos rondstrooit, en je noemt iemand bij die naam, dat doet iets met mensen. En we zijn heel lang het gesprek aangegaan met musea van, jullie moeten je titels van schilderijen, je moet dat uitleggen dat dat woord tegenwoordig niet meer gebruikt mag worden. En dat is voor veel mensen erg moeilijk en lastig – de dame heeft nu echt een vraag, achterin, dat je de hele tijd zo je hand omhoog van ‘nee nu wil ik echt iets zeggen’ …

Reactie uit de zaal: Misschien choqueer ik even, maar ik wil…

Zeefuik: … Vast niet, vertel.

Vervolgt: … ik wil echt weten, wat is er mis met mijn kleur? Want, u geeft net aan, van, ja, het zijn altijd zwarte slaven; waarom zijn er geen witte slaven? Ik vroeg net bijvoorbeeld aan Wim, van, zijn er witte slaven? Hij zegt, ja, er zijn wel in Noord-Afrika enzo witte slaven – maar waarom is slavernij altijd gerelateerd aan mijn huidskleur? Waarom is het altijd verbonden aan ‘zwart’? Wat is daar mis mee?

Reactie Antunes: Dat is niet zo. Dat is niet zo. De grootste landroute voor de slavenhandel begint in wat nu Bulgarije is, en mensen werden verhandeld naar het Oosten, naar de Zijderoute. En die mensen waren blond en blauwe ogen, en de witten, ze waren de duursten, het werden vooral de vrouwen, ze werden verhandeld in het Perzische rijk en verder ook in China. Dus het is niet zo dat alleen zwarte mensen verhandeld worden als slaven. Wat er wel gebeurt, is dat in de vroegmoderne tijd, op een gegeven moment de Europeanen bedenken: “waaróm zijn de zwarte de beste slaven dat je kan hebben?” En dát is het moment waar racisme op papier komt. Men gaat uitleggen waarom. Nou, de associatie tussen zwart en… de culturele percepties in West-Europa sinds de Romeinse rijk, is dat zwart is niet goed. Zwart is goddeloos. Zwart heeft geen gevoelens. Zwart heeft geen ziel. Dit was niet bedacht voor de slaven, dit was al bedacht, van te voren. Het is gewoon…, dan wordt het gewoon een manier om goed te praten… het feit dat je al deze mensen behoudt en verhandelt. Maar die ‘gedachtes’ bestonden al daarvoor. Je hebt hetzelfde fenomeen met de percepties over de Joden: die bestaan zijn al in het Romeinse rijk, dat gaat voort tot 20e eeuw en nog verder; dit is precies hetzelfde mechanisme. En op een gegeven moment vragen ze ook in Noord-Amerika, “waarom nemen we dan de Ieren niet? Of de Schotten?” Ze proberen het wel, ‘endangered labourers’ maar dan zeggen ze neen neen want die hebben rechten. De zwarten niet…. Ze zijn goddeloos. Die kunnen we eigenlijk, als slaveneigenaren,… je kan ze zelfs in de rijkdom van de Heer brengen. Door ze te dopen, etcetera etcetera. Dus het was bijna een ‘civilizational mission’ om slaven te houden en te hebben. En zoveel mogelijk, bij voorkeur.

Simone Zeefuik: Ik denk dat je niet moet…. Ik wil toch wel even toevoegen: er was absoluut wel een tijd, dat zwarte mensen niet werden gezien als de onderlaag van de gemeenschap. En dat ze op een gegeven moment wel…  als je bijvoorbeeld kijkt naar zelfs… je hebt het over de Romeinse tijd… je hebt bijvoorbeeld in het Katholieke geloof… of bij de katholieken heb je een zwarte Madonna. Er waren momenten dat zwarte mensen niet verguisd werden. En ik vind dat dat wel echt belangrijk is om aan mensen mee te geven. En ik zou je een term willen aanraden…, probeer straks als je thuis bent of later te zoeken op de term ‘scientific racism’. Or biological racism. Dan merk je hoe er door… onder het mom van wetenschap telkens ‘bewezen’ is….. en als je dat maar lang genoeg verspreidt… mensen nemen dat aan. Als je maar prestigieus genoeg bent en je staat voor een collegezaal vol mensen, zoals het verhaal met Sara Baartman, en je zegt tegen haar ‘moet je kijken hoe zij eruitziet’… Misschien had je er eerst nooit over nagedacht maar als iemand telkens op inpraat, iemand die jij bewondert, iemand die jij voor vol aanzien, denk je “ja, misschien, inderdaad”… , ik weet het niet. Het is niet iets dat over een week is gebeurd, het is een constante indoctrinatie van dat mensen minderwaardig zijn.

Mohamud: en wat is de functie van het creëren van een onderklasse?

Zeefuik: Onderdrukking. En controle. En macht. Wat je nu… (wordt onderbroken)

Mohamud: En hoe verhoudt dat tot een kapitalistische samenleving?

Zeefuik (vervolgt): Je zorgt ervoor dat die mensen eigenlijk nooit echt heel erg aan de bovenkant zitten van kapitalisme. Als je kijkt naar waar de rijkdommen….  we hoeven niet eens te hebben over waar de grachtenpanden van Amsterdam vandaan komen want dat weten we… maar anno nu… Frankrijk int belastingen van landen die ze voorheen gekoloniseerd hebben op het Afrikaanse continent. Zo werkt het in kapitalisme. Doordat je nog steeds de arrogantie hebt om te kunnen zeggen van “jullie zijn ons iets verschuldigd; wij lopen inkomsten mis, doordat wij jullie niet meer mogen uitbuiten”. Dus je hebt het afgeschaft, maar de ideologie dat een ander jou verschuldigd is wat nooit van jou is geweest, is bizar. Maar dat is de functie daarvan.

Mohamud: En, want wat interessant is dat op het moment als dat systeem… door eeuwen… geïnstitutionaliseerd is, dat het op een gegeven moment ook een reflex creëert. Als je kijkt naar ontwikkelingshulp. Het beeld dat er is van Afrikaanse landen, of donkere… – landen waar zwarte mensen leven, dat die… nog steeds ‘civilization’ behoeven. En het is niet alleen dat ze nog steeds geld, gelden betalen aan de staat van Frankrijk maar tegelijkertijd ook… de apparatuur… de economie en hoe onze economie functioneert. Dus het is nog steeds met elkaar verwoven. Catia, ik zie je, ik zie je, nee schudden, ik zie je een beetje morren…

Reactie Antunes: Ik denk dat dit gecompliceerd zit. Het is erger dan dat, denk ik. Ontwikkelingshulp en -samenwerking heeft een scheiding gemaakt tussen de ‘verdiende’ zwarte en de ‘onverdiende’ zwarte – degenen die het verdienen en degenen die het niet verdienen. “And lo and behold”, degene die het niet verdienen zijn nog steeds de landen, die nu op een heel rare manier begrenst worden met, grenzen zo… — die toen al grote ‘depositoires’ waren van slaven, van tot slaaf gemaakte mensen. Dit is niet voor niks. Dus de ‘verdiende’ zwarte of het ‘verdiende’ Afrikaanse land – Kenya, Tanzania, Zuid-Afrika – allemaal ‘goed’, ‘leuke’ landen te helpen. Het is toch anders in Mali en Tsjaad en Congo. We laten Congo gewoon in de fik gaan – “who cares?” – of Noord-Angola. Dus er is een gewortelde scheiding, tot de dag van vandaag, zelfs binnen de U.N., tussen degenen die hulp niet nodig hebben maar hulp ‘verdiend’ hebben, en degenen die dat niet hebben verdiend. Dus dit is nog erger dan wat jij voorstelt.

Mohamud: Zou je nog één keer kunnen omschrijven waar het onderscheid gemaakt wordt?

Antunes: Degenen die kunnen gecontroleerd worden en degenen die niet gecontroleerd kunnen worden. Congo is een van de eerste landen in West-Afrika die zelfstandig wordt. Dat hebben – dat klinkt heel ernstig, wat ik nu ga zeggen – dat hebben ‘wij’ nooit echt vergeven. De landen die van heel vroeg af aan tegen de imperiale regimes zijn ingegaan – niet de koloniale maar de imperiale regimes van 19e eeuw – , Congo bijvoorbeeld, Mali heeft dat, Senegal…. (wordt onderbroken)

Mohamud: Haïti?

Antunes: Haïti is… “whole other kettle of fish” maar in dezelfde trend; …..  die landen zijn stelselmatig niet geholpen. Zelfs de U.N.-missie, bijvoorbeeld, voor de vrede in Congo, tot de dag van vandaag, is een lachertje. Een lachertje.

Mohamud: Vragen uit de zaal?

Vraag uit de zaal:  Goeieavond; Zaïre Krieger; Zaïre als het land, Congo. Ik werk voor Dipsaus  de podcast, schrijver. Mijn vraag ging eigenlijk over…, jullie hebben het over machtsverhoudingen en over bewustwording… en bij mij, in mijn hoofd…, als ik kijk naar events over racisme en discriminatie zie ik eigenlijk altijd best wel dezelfde gezichten: mensen van kleur, zwarte mensen. En je hebt het over bewustwording gehad en over de afstammelingen van tot-slaaf-gemaakten, niet slaven, tot-slaaf-gemaakten. En mijn vraag was eigenlijk: hoe zorgen we dat diezelfde bewustwording er is voor ook witte Nederlanders, die hier niet zijn, die hier misschien niet willen komen, maar die wel die gedeelde historie met ons hebben. Hoe doen we dat? En dat is eigenlijk een vraag, aan jullie beiden… (onderbroken)

Mohamud: … die overigens hier wel aanwezig zijn…

Vraagsteller (vervolgt): …. en sommigen wie wel natuurlijk aanwezig zijn, maar groot deel…

Antunes beantwoordt: Nou, daar verdien ik mijn brood elke maand mee. Wil je witter dan Leiden, schat, dan wordt het moeilijk. Wil je economische segregatie nog erger dan in Leiden, ik heb twijfel. Dat is wat we doen. Maar de mensen – en wij krijgen ongeveer 300 eerstejaars elk jaar – wij proberen eigenlijk aan deze mensen door te geven, dat…, je hoeft je geschiedenis-helden – ik had nog een grap met Wim gehad daarnet buiten – je hoeft niet te zeggen…. Michiel de Ruyter is nog steeds een van de beste admiralen van de vroegmoderne tijd, de man was buitengewoon in zijn beroep. Daarmee zeggen we niet, dat hij alle andere dingen niet gedaan heeft, want wij weten dat hij gedaan heeft. Maar dit zijn niet onderwerpen die tegengesteld zijn. En wat mij ver…… (wordt onderbroken)

Mohamud: Dus, als ik je goed begrijp, is het, dat we… een compleet verhaal moeten vertellen.

Antunes: Wij…. Je kan niet verwachten van mensen… en dit is wat ik denk… dat de samenleving nog een beetje onvolwassen is… en dat komt door de tijd waar we in leven. Wie hier nog oorlog meegemaakt heeft? Weinig, misschien niemand. Daarachter iemand. Mensen die oorlog meegemaakt hebben, weten, dat er geen goed is en geen slecht. Omdat in oorlogsmomenten…  iedereen doet slecht als het nodig is en iedereen doet het goed als het nodig is. Zo is het met geschiedenis ook. En iemand die fantastisch admiraal is geweest, was ook een slaveneigenaar. En nu? Dat is gezegd. Dat moet geïnternaliseerd worden. Maar dit moet niet betekenen dat wij de geschiedenis van elkaar aan het stelen zijn. Dit is een gedeelde werkelijkheid.

Mohamud: Volgens mij wil Simone hierop reageren. Maar ik denk, ik wil effe nog iets toevoegen, dat juist in een stad als Rotterdam waar zoveel verschillende bevolkingsgroepen leven, dat er juist een hoop mensen zijn, die oorlog hebben meegemaakt.

Zeefuik: Dat wilde ik zeggen inderdaad ja. Dus ik was blij dat, dat m’n zuster daar d’r hand opstak. Ja, applausje daarvoor, serieus, ik vond het, ja… want… want ik vind dat we…. Dat is wat je ook aangeeft, van samenlevingen…… (wordt onderbroken, beetje rumoer in de zaal).

Reactie uit de zaal: Ik ben Amina Ali-Hussain. Ik heb een oorlog meegemaakt in Somalië. Ze hebben mij geraakt, wat ik heb gezien in de film. Dat is waar. Maar mijn vraag is dat… geef ook de kinderen op school in Nederland les over deze geschiedenis! Omdat…  begin echt voor die kinderen want zij moeten weten waar zij vandaan komen.

Mohamud: Shukran.

Vraag uit de zaal: Ik ben Damoon; ik organiseer dingen enzo; ik ben onderdeel van Concrete Blossom ook. Wat ik mij al een tijdje afvraag is … want het begint natuurlijk bij de psyche. Het begint niet gelijk bij de omstandigheden. Ergens is, er is een (onverstaanbaar) En ik heb me altijd eigenlijk afgevraagd…, de gepercipieerde of de doorvertelde, of doorgegeven, dogma’s, die te maken hebben met de zogenoemde minderwaardigheid van donkerdere mensen…  En dat heb je in elk land, elk continent, is er een kleurpalet, waarbij donkerder is minderwaardig, en lichter is beter – daarom ook de duurdere lichtkleurige slaven-. Heeft het dan niet eventueel te maken met een heel basaal, primitief iets als… als ik mijn vuurtje stook dan ben ik veilig, is het donker dan is het onveilig. En dat dat soort dingen gebruikt zijn door de geschiedenis om primitieve mensen het idee te geven dat diegene die donker is, onveiliger is, slechter is, minder is. Je bent historicus, dus ik denk, heeft dan misschien niet met zoiets te maken?

Mohamud: Dankjewel.

Vraag uit de zaal: Goeienavond, mijn naam is Jony Muskiet. Mijn vraag is…. Ja, ik ben gekomen voor Keti Koti… lezing. En ik had verwacht dat ik zou horen wat de slavernij tot nu toe, ja, bereikt heeft, wat de toegevoegde, of, de waarde van die…. Waar u het over heeft gehad, u heeft ons verteld hoeveel miljoenen mensen er slaaf zijn gemaakt en vanuit Afrika verscheept zijn. Ik wist de aantallen niet maar ik wist wel dat ik een afstammeling ben. En ik woon nu al 50 jaar in Nederland. En dat ik nog niet echt een verbetering zie van wat er gebeurd is. Bijvoorbeeld, toen ik hier kwam, als meisje van 9, dat de witte mensen mij vroegen van “hoe komt dat jij zo goed Nederlands praat?” Of dat ze aan mijn haar zaten en zeiden dat het op wol leek. Of dat het…. Of mijn kleur. En ik ben 50 jaar verder en nog steeds wordt er gevraagd, wat kan u goed Nederlands, door witte mensen. Wat is er nou bereikt, met het feit dat we nu Keti Koti vieren? Wat is er gebeurd met de nakomelingen, die hier nu wonen in Nederland, die nog steeds een tweede-rang burgerschap ervaren, als allochtoon, mijn kinderen die hebben gezeten op een zwarte school – dat is wat ik wil weten.

Mohamud: Dankjewel. Nu de laatste vraag.

Vraag uit de zaal: Goeienavond. Ik had een, ja, een ander soort vraag, naar aanleiding van een documentaire die ik gezien heb, die heette ‘Drie vrouwen’, die heeft net een paar dagen geleden gedraaid, in KINO, en wat daar zo mooi uit voortkwam, was een stukje verbinding. Tussen een Surinaamse mevrouw, die contact heeft gezocht met de mensen die ooit haar overgrootmoeder in bezit hadden, een Nederlandse firma. Daar kwam een contact uit, daar kwam een soort verbinding kwam daaruit, en daar kwam ook wat positiviteit uit. Ik zou graag willen weten, wat zijn de ‘tools’, de middelen tot verbinding, om ook bijvoorbeeld in Rotterdam meer verbinding tot stand te brengen in zo’n stad? Want dit is echt een unieke stad, met zoveel culturen, hoe breng je die mooier bij elkaar?

Mohamud: ik denk dat de laatste twee vragen goed op elkaar aansluiten.

Zeefuik: Ik denk dat de dame met de oranje sjaal, als ik het goed zie… die heeft iets heel waardevols gezegd. Het gaat om educatie. En je wil dat mensen vanaf jongs af aan al meekrijgen, wat de wereldgeschiedenis is. Zodat je ze niet, als ze 35 zijn of 45 of 70 hoeft uit te leggen wat racisme is.

Mohamud: Maar die krijgen… ze krijgen de wereldgeschiedenis toch mee?

Zeefuik: Ja maar vanuit een bepaald perspectief. Als mensen inderdaad… als nu wordt gezegd van “Inderdaad, Jan Pieterszoon Coen of Michiel de Ruyter ze waren wel helden maar ze hebben toch ook slecht gedaan maar so what”… maar het is iets heel cruciaals wat altijd wordt weggelaten. Ik… Rotterdam heeft volgens mij een Krugerplein. Ik weet niet hoeveel mensen weten wie Paul Kruger was. En wat voor regime hij erop nahield in Zuid-Afrika. Ik vind het schandalig dat zo’n man een straat naar zich vernoemd krijgt. Of een plein of whatever. Het feit dat zo iemand vereerd wordt, moet je je als land, als stad, voor schamen. Hij heeft vreselijke dingen gedaan in het land wat door zijn mensen bezet is en wat hij runde als een tiran. Er kan geen Paul Krugerplein zijn. Er kan geen straatnaam vernoemd zijn naar Jan van Riebeek. Dat zijn dingen, die niet meer zouden mogen.

Mohamud: En als je dat koppelt aan de vraag die mevrouw stelde?

Zeefuik: Ik denk dat er verschillende manieren zijn van verbinding. Ik hoef nooit de familie leren kennen die mijn voorouders tot slaaf gemaakte, als slaaf-gemaakten hielden. Dat, als dat verbinding is, dan zou ik het niet hoeven. Verbinding is voor mij dat je mij in mijn waarde kan laten – want je hoeft niet naast me te zitten. Maar je gaat me niet van tafel halen. Dat, dat is voor mij geen verbinding. Als verbinding betekent dat we nu naar elkaar moeten kijken, en we moeten tegen elkaar huilen, want “ook voor jou was het moeilijk”, dan hoef ik geen verbinding. Verbinding betekent dat je je kan verplaa… (herstelt) … dat je de ander op een zelfde level zet als jouzelf. Dat als ik tegen jou zeg, “ik wil geen Paul Krugerstraat, want Paul Kruger zorgde voor het leed van duizenden, miljoenen zwarte mensen” – dat je niet naar me kijkt en zegt “ja maar hij heeft ook goede dingen gedaan”. [applaus in zaal] Ik wil geen Koning Leopoldstraat. En dat is voor mij verbinding. Er is geen Hitlerstraat want Hitler heeft zes miljoen joodse mensen vermoord, hij is een monster. Maar er is wel een Koning Leopoldstraat. Hij vermoordde 15 miljoen mensen in wat nu kennen als de Congo. Verbinding is dat je snapt waarom die straat weg moet gaan. Dat is verbinding. Verbinding begint bij mij respect, we hoeven niet naast elkaar te zitten. Hoeft niet. Maar je gaat me niet weghalen.

Mohamud: Aan u het woord.

Reactie uit de zaal: Hallo, ik ben Maureen. Ik wil toch even reageren, want ik hoor heel veel mensen zeggen, ja, onderwijs is zo belangrijk. En dat is het ook. Maar onderwijs over dit onderwerp kan je niet zo 1-2-3 doen. Dat denken mensen heel erg vaak, van ja, we gaan er onderwijs over geven. De mensen die er staan, moeten sensitief zijn voor wat er speelt in de gemeenschap. Dus je kan niet iedereen dit soort onderwerpen laten aanscherpen, dat bespreekbaar maken, en ik denk dat mensen dat niet altijd beseffen. Ik ben wel degelijk bewust van het feit dat er iets moet gebeuren, maar wees je ook bewust van de kracht van wat er speelt binnen mensen. Dat wilde ik toch even gezegd hebben, die sensitiviteit, mensen, de kinderen die daar bijvoorbeeld zitten, ik weet dat op heel basisscholen les wordt gegeven over slavernij, kinderen gaan gewoon gekwetst naar huis. Dan kan je wel zeggen, ja we hebben er les over gegeven, maar dáar gaat het niet om, het gaat om die kinderen te zien, en eigenlijk ook te erkennen dat die emoties er dus spelen op het moment dat je ze ermee confronteert. En dat geldt niet alleen voor kinderen, dat geldt ook voor ons.

Zeefuik: Ik wil iets zeggen in reactie op de dame, ik ben het met u eens, niet iedereen kan die lessen geven, niet iedereen kan het op een manier uitleggen dat het zwarte kind in de klas zich niet getraumatiseerd voelt door wat er verteld wordt. Maar, u heeft het over, u zegt van het kan niet zo 1-2-3 gebeuren, ik heb een tante, bless her, ze is prachtig, ze is in de 80. Ze was vroeger docent. Toen zij vroeger docent was, speelden deze kwesties ook al. Het is geen kwestie meer van 1-2-3. Mensen zeggen van ja, “mijn gunst, moeten we Zwarte Piet veranderen, het is allemaal zo snel”. In de jaren 70, in de jaren 60, in de jaren 50, voerden we ook deze gesprekken. Niet op social media, en misschien niet met een liveshow zodat mensen het thuis konden volgen, maar de gesprekken werden wel gevoerd. [onderbreking uit zaal]. Ik vind dat het nu, echt nu, liever gister dan morgen, de tijd is om het, om het te doen. En dan moeten we nu kijken naar hoe, hoe trainen we mensen, die wel die lessen kunnen geven. Maar we hoeven op geen enkel moment van uitstel meer te wachten want we voeren deze gesprekken al decennia lang.

Mohamud: Dank aan de sprekers, Dank aan u voor uw actieve bijdrage.  

27 juni Keti Koti Lecture (1) door Catia Antuna: Gedeelde Geschiedenis: Emancipatie en Burgerschap in de 21ste eeuw

Sinds mensenheugenis komt slavernij voor als sociaal en economisch systeem. Slavernij heeft menselijke samenlevingen overal ter wereld beïnvloed, hoewel het in de loop der tijden verschillende vormen heeft gekend. Onderzoekers hebben  sociale, economische en politieke aspecten van slavernij uitgebreid bestudeerd. Maar vandaag wil ik een andere benadering van het thema slavernij, en in het bijzonder de trans-Atlantische slavernij, met u delen. Naar mijn mening is het belangrijk om te begrijpen dat de slavernij begint, zich ontwikkelt en eindigt met iets heel basaals, namelijk met menselijk contact. Menselijk contact vindt plaats binnen allerlei sociale en culturele randvoorwaarden en biedt daarmee inzicht in verschillende aspecten van slavernij: van het ontstaan, de acceptatie, de duur ervan, tot de weerstand ertegen en de afschaffing ervan. Aan de andere kant moeten we ons één ding goed realiseren: de vormen van menselijk contact ( wat vaak in het Engels genoemd wordt: heritage of contact), zoals die soms tot uiting kwamen in de ongelijke machtsverhoudingen zoals in slavernijstelsels, kunnen niet noodzakelijkerwijs gelijkgesteld worden met de ervaringen van mensen of groepen binnen deze samenlevingen. Anders gezegd: door slavernij als systeem te bestuderen kunnen we niet per sé de ervaringen van individuen binnen dit systeem plaatsen of begrijpen. Het systeem enerzijds en de individuele ervaring anderzijds zijn bronnen die elkaar aanvullen. Bij elkaar kunnen we deze twee soorten bronnen betitelen als de kennis en het erfgoed van de slavernij.

In mijn lezing van vandaag wil ik mijn inzichten met u delen – en daarnaast een oproep doen. Dit doe ik aan de hand van vier punten: als eerste wil ik bespreken waarom we slavernij, en dan voornamelijk Atlantische slavernij, zouden moeten bestuderen vanuit het oogpunt van contact. Daarna wil ik kijken hoe we de kennis en het erfgoed van de slavernij kunnen onderscheiden van de individuele ervaringen van mensen binnen de samenlevingen waarin slavernij een rol speelt. Vervolgens zal ik bespreken hoe we onze inzichten en kennis kunnen gebruiken om meer te begrijpen van de historische processen die onze hedendaagse samenlevingen beïnvloeden. Als laatste zal ik kijken naar mogelijke manieren voor herdenking, viering en emancipatie in de huidige maatschappij.

  1. Slavernij vanuit het perspectief van contact

Afrikaanse slavernij bestaat al meer dan 2000 jaar, zowel binnen Afrikaanse samenlevingen als in regio’s die handelscontacten onderhielden met Afrika. Tot aan het einde van de Middeleeuwen werden tot slaaf gemaakt en juridisch als slaaf geboren Afrikanen meestal verhandeld naar Europa en Azië, via de karavaan- en zeewegen van de Middellandse Zee, het Midden-Oosten en de Indische Oceaan. De overgrote meerderheid van de handel vond echter plaats in Afrika zelf en was een gevolg van de structuur van verschillende Afrikaanse samenlevingen en van een tekort aan arbeidskrachten in de regio. Het is onbekend hoeveel mensen hierbij ontheemd zijn geraakt.

Met het begin van de Portugese overzeese expansie in 1415 kwam er nog een nieuwe route bij de reeds bestaande slavenroutes. De Portugezen verzamelden hun menselijke handelswaar in eerste instantie in het noorden van Afrika en verkochten de slaven en de tot slaaf gemaakte mensen vervolgens door aan de grootste Portugese, Spaanse en Noord-Afrikaanse steden van die tijd. Rond 1500 bestond zo’n 10 tot 15% van de bevolking van Lissabon uit mensen met het statuut van slaaf en zij waren afkomstig uit alle delen van Afrika.

De tot slaaf gemaakte Afrikanen op het Iberisch schiereiland werkten op het platteland of als gespecialiseerde arbeidskracht in de grote steden, bijvoorbeeld als timmerman, schoenmaker, visser en leerarbeider. Op het platteland hadden de slaven in die tijd alleen  kans op vrijlating als hun eigenaar stierf, terwijl stedelijke slaven hun vrijheid konden kopen of vrijgelaten konden worden nadat zij een bepaalde hoeveelheid werk hadden geleverd.

Omdat de  Iberische slavernij ‘goed gelukt’ was op grote schaal, vanuit een economische kant, breidden zij dit systeem uit tot hun nieuwe gebiedsdelen in de Atlantische Oceaan, te weten de eilanden Madeira, Kaapverdië en São Tomé, en later tot de kolonie Brazilië. Op al deze plaatsen kreeg de slavernij een iets andere vorm. Hoewel het traditie was dat slaven vrijgelaten werden als hun eigenaars stierven of bij feestelijke gebeurtenissen, zoals doopfeesten, huwelijken of jaarlijkse processies, was in de praktijk de levensverwachting op de plantages zodanig dat velen nooit aan de loterij van eventuele vrijlating konden deelnemen. Door de toenemende handel in gewassen, met name van suiker, werd arbeid een schaars goed. Vrijlating werd daarmee een voorrecht van de zeer rijke slaveneigenaars en hiervan profiteerden meestal alleen de ‘economisch minst winstgevende slaven’, zoals huisslaven of oudere slaven. Niettemin bleef het vrijlaten van tot slaaf gemaakte individuen net zo zeer een teken van sociale differentiatie als het bezitten van slaven was.

De vraag naar tot slaaf gemaakten uit Afrika nam steeds toe. Dit kwam enerzijds door het Portugese Zuid Atlantische systeem en de Spaanse expansie in West-Indië, en anderzijds door  het feit dat het verboden werd om de inheemse bevolking van Noord- en Zuid-Amerika tot slaaf te maken. Daarom moesten Portugese handelaren langdurige contacten en goede relaties opbouwen met handelaren, machthebbers en ‘overheden’ op de Afrikaanse markten. Afrikaanse slavenhandelaren, die door Noord-Europese wetenschappers vaak Caboceers genoemd worden, en Afrikaanse machthebbers hadden het concurrentievoordeel bij deze handel. Zij beheersten samen de routes en netwerken van het achterland (waar de meeste slaven werden geleverd, en de tot slaaf gemaakten gevangen of gekocht werden) en de netwerken natuurlijk aan de kust (waar onder andere ook de Europeanen een plaats hadden), waar belasting werd betaald aan lokale heersers en machthebbers.

Doordat de Afrikaanse handelaren en machthebbers de havens aan de westkust van Afrika onder controle hadden, waren zij ook in de positie om te bepalen welke producten zij van de Europeanen terug wilden hebben bij deze ruilhandel. De voorkeur ging snel over, van goedkoop geproduceerde Europese producten naar kaurischelpen (dat zijn de schelpen van zeeslakken van de Malediven die gebruikt werden als betaalmiddel: “schelpengeld”), textiel uit het Indiase subcontinent met specifieke patronen voor de Afrikaanse elite en alcohol en tabak uit Amerika. Deze ruilhandel had wereldwijde gevolgen: de noodzaak om te beantwoorden aan de vraag van de Afrikaanse consumenten leidde in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied tot een ontwikkeling van landbouw en industrie, in het Indiase subcontinent tot de ontwikkeling van een pre-industriële textielproductie met patronen op aanvraag en in de Indische Oceaan tot de intensieve exploitatie van kaurischelpen, ook weer met behulp van slavenarbeid, waardoor China en de staten rond de Golf van Bengalen uiteindelijk gedwongen waren om het gebruik van kaurischelpen op te geven en over te gaan op het gebruik van zilver als valuta.

Toen de Noord-Europeanen zich gingen bezighouden met West-Afrikaanse en trans-Atlantische slavenhandel, bestond dit systeem al ongeveer 200 jaar. De Noord-Europeanen, en vooral de Nederlanders, zorgden echter voor een nieuwe manier om de transporten te organiseren. Daarnaast begonnen zij de slaven en tot slaaf gemaakten te verhandelen naar gebieden waar de Nederlandse Republiek zelf geen koloniën had.  Op die manier voorzagen de Nederlanders, maar ook bijvoorbeeld de Fransen, niet alleen hun eigen koloniën, maar ook de koloniën van anderen, van slaven. Curaçao werd in de 17e eeuw het knooppunt van de Nederlandse slavenhandel, met als belangrijkste doel om Spaans West-Indië en de rest van de Caraïben van slaven te voorzien. In de 18e eeuw nam Paramaribo de plaats van Curaçao in, vanwege de ontwikkeling van de grote plantages in Suriname en later in Demerara en Essequibo, het tegenwoordige Guyana.

Tussen de 15e en de 19e eeuw werden in totaal zo’n 12 miljoen slaven en tot slaaf gemaakte Afrikanen van de westkust van Afrika naar Amerika vervoerd. Hiervoor waren Europeanen, Afrikanen en Amerikanen met verschillende religieuze achtergronden en huidskleuren verantwoordelijk. De Portugezen waren samen met de ‘Brazilianen’ de grootste slavenhandelaren en slavenhouders van de vroegmoderne wereld. Het aandeel van de Nederlanders besloeg ongeveer 4-6% van de totale handel. De meerderheid van de Afrikanen die gekocht en verkocht werden door de Nederlanders was afkomstig van de kust van Luango en Angola, en niet uit Elmina zoals vaak gedacht. We kunnen met geen mogelijkheid inschatten hoe deze aantallen zich verhouden tot de andere, eerdere slavenroutes uit Afrika, omdat we niet weten hoeveel mensen er in de periode daarvoor naar de Middellandse Zee, het Midden-Oosten en de Indische Oceaan zijn vervoerd.

Maar misschien is dat ook volkomen onbelangrijk. Zelfs als het mensen troost biedt om de aantallen te weten, dan weerspiegelen ze waarschijnlijk nog niet wat ik – en ik hoop u ook – belangrijk vind als we het slavernijverleden, en in het bijzonder dat van de Afrikaanse slavernij, bestuderen en herdenken.

  1. Kennis en erfgoed van slavernij en slavenvolkeren

In veel opzichten verschilde Afrikaanse slavernij niet noemenswaardig van slavernijregimes in andere delen van de wereld. In Afrika, net zoals elders, kon iemand als slaaf geboren worden als een of twee van zijn ouders, vaak de moeder, slaaf was. Mensen konden ook door een rechtbank veroordeeld worden tot slavernij als zij financiële, sociale of religieuze schulden hadden, of als krijgsgevangene tot slavernij werden gebracht. Slaven waren dus in de eerste plaats sociale verworpenen of buitenstanders binnen hun eigen maatschappij, en als gevolg hiervan ontbrak het aan sociale, persoonlijke of etnische solidariteit tussen de slavenhandelaar en de slaven of de tot slaaf gemaakte bevolking. Daarnaast bleven staten, besturen en rijken streven naar verdere uitbreiding van hun territoria. Dit ging gepaard met machtswisselingen en onrust en oorlog en vormde zo een vruchtbare bodem voor toename van de slavenhandel. Voorbeelden hiervan zijn de expansie van de Dahomey, de Ashanti of de Ginga-rijken in Afrika en ook de expansie van de Europese maritieme imperia.

Het is belangrijk om te begrijpen dat zodra een man, vrouw of kind gedwongen werd het Afrikaanse continent te verlaten, hij of zij gescheiden werd van zijn etnische groep, clan, religieuze gemeenschap en familie. Voor deze mensen veranderde de situatie vervolgens  niet wezenlijk  bij aankomst in Amerika. In veel gevallen zochten zij vervolgens manieren om hun sociale wereld opnieuw vorm te geven of, als het ware, te ‘bedraden’. Ze vormden families – zelfs als dat volgens de wet verboden was – en zochten mensen waarmee zij de taal of religie deelden. Ze probeerden – illegale – gemeenschappen te vormen binnen de plantages zelf; in broederschappen in grote steden; in de sertao in Brazilie, of, in het Surinaamse geval, Marron-gemeenschappen. De meerderheid van de tot slaaf gemaakten bleef echter een slavenstatus houden en bleef de rest van hun leven hopen op nieuwe sociale verbanden. Al in een vroeg stadium waren de tot slaaf gemaakten dus weggerukt uit hun sociale omgeving en familie. Op deze manier is slavernij, zowel in Afrika als elders op de wereld op sociaal gebied zéér destructief geweest.

In het publieke debat wordt vaak betoogd dat het ontstaan en voortbestaan van slavernij, en de wreedheden die ermee gepaard gingen, verband hielden met ras en racisme. Ik denk dat dit verband genuanceerd moet worden en ik zal uitleggen waarom. In de loop der tijden is Afrikaanse slavernij in Europa en Amerika op verschillende manieren gerechtvaardigd. Dergelijke rechtvaardigingen werden onderbouwd met het argument dat Afrikanen zwart zijn en geen ziel hebben, een combinatie die in de Europese culturele perceptie gelijkgesteld werd met inhumaan en goddeloos. Het werd daarom niet alleen toegestaan om zwarte Afrikanen tot slaaf te maken, maar het werd zelfs bijna als een soort religieuze plicht gezien: de nieuwe slaven werden gedwongen om zich te bekeren tot de “ware religie”, meestal het Christendom, of te leven in een maatschappij die was georganiseerd volgens bepaalde religieuze regels.

Het valt niet te ontkennen dat tegen het midden van de 18e eeuw racisme in Europa, Noord- en Zuid-Amerika een belangrijke rol ging spelen. Racisme kon zo snel toenemen omdat de groep die het doelwit was geen enkele sociale verbondenheid bezat die als tegenkracht kon optreden. De sociale isolatie van tot slaaf gemaakte Afrikanen leidde ertoe dat uitsluiting en een overweldigend gebruik van fysiek en psychologisch geweld zich konden ontwikkelen tot een vast onderdeel van het systeem.

Ik ben ervan overtuigd dat het zinvol is om bij de studie naar Afrikaanse en trans-Atlantische slavernij de focus te verplaatsen naar de sociale omgeving van de individuele slaven. Als wij dit doen, en daarmee dus in zekere zin verder kijken dan ras en racisme, zullen wij beter in staat zijn om postkoloniale samenlevingen te begrijpen bij het incorporeren, in plaats van assimileren, van het slavernijverleden in onze maatschappij.

De directe verbinding tussen slavernij en racisme is historisch gezien niet onjuist. Maar je zou kunnen zeggen dat deze verbinding de complexiteit van de problemen, waarmee slaven, vrijgemaakte slaven en afstammelingen van slaven mee te maken hebben, versimpelt en afzwakt, zowel vroeger als nu. Zelfs in tijden waarin racisme een minder belangrijke rol speelde, was het ontnemen van rechten een belangrijk middel van sociale uitsluiting. Dit zien we tot de dag van vandaag.

Het is daarom belangrijk om bij de emancipatie van tot slaaf gemaakt Afrikanen en van hun postkoloniale afstammelingen verder te kijken dan racisme. Hoewel racisme een bekende uitwas is van een eeuwenoud systeem, waren en zijn sociale uitsluiting, ontneming van rechten en “ostrichism” (het bewust de kop in het zand steken/ negeren/ wegkijken/ niet-weten) net zo ondermijnend als racisme zelf. Zonder deze factoren zou racisme minder gemakkelijk om zich heen kunnen grijpen.

  1. Wat te doen met de kennis die we hebben?

Ik heb een oproep aan iedereen – in deze kamer en daarbuiten – die er echt van overtuigd is dat we – of we dat nou leuk vinden of niet – met elkaar een geschiedenis delen. Mijn oproep, in de naam van deze gedeelde geschiedenis, is dat we bij de studie naar alle aspecten van postkoloniale samenlevingen verder kijken dan de banale en eenzijdige trivia die verband houden met racisme. Het is van cruciaal belang dat mensen in het algemeen, van de CEO van een groot bedrijf tot de dames en heren die de NS-stations door heel Nederland schoonmaken, dat wij begrijpen dat dat sociale uitsluiting de meest schadelijke vorm van uitsluiting is en blijft. Sociale uitsluiting zorgt op zijn beurt weer voor het ontstaan van verschillende vormen van racisme. En, zoals we helaas onlangs hebben gezien, kan racisme worden opgenomen in het politieke discours als uitsluiting op basis van kleur, religie, sociale overtuiging, nationaliteit of culturele praktijken.

Voor het succesvol bestrijden van racisme, moeten we ons – denk ik – vooral richten op het bestrijden van dit soort sociale ontworteling. Een manier om dit te bereiken is door op alle niveaus inclusiviteit in alle vormen te bevorderen. In de eerste plaats begint inclusiviteit bij het onderwijs, de arbeidsmarkt en woningmarkt, politieke participatie en bevordering van artistieke expressie. Het gaat om dus een dubbele participatie in de privé- en de publieke sfeer.

In de privésfeer gaat het hierbij om de overdracht van historische kennis enerzijds en van persoonlijke gevoelens anderzijds. Door het kennen van hun achtergrond, kunnen kleinkinderen de weg proberen te begrijpen die hun grootouders hebben afgelegd, en daarmee hun pijn en herinneringen delen. Dit is wat we in het Engels learned feeling zouden noemen. Grootouders kunnen op hun beurt aan hun kleinkinderen leren hoe ze sociale tegenspoed kunnen overwinnen in het licht van een gedeelde historisch erfgoed. Het is belangrijk om bredere familieverbanden aan te halen, zodat gezinnen steun kunnen krijgen van verdere familieleden bij hedendaagse problemen zoals uitsluiting, racisme, werkloosheid. Het is belangrijk dat kinderen leren hun achtergrond te respecteren en te accepteren, omdat dit het erfgoed is van het gezin waaruit ze vandaan komen, de kerk waar ze naartoe gaan, de taal van hun voorouders, de buurt waarin ze wonen en de onverwachte connecties die je op al deze terreinen kunt vinden. Want wanneer mensen dat doen, zullen ze weten wie ze zijn en waar ze vandaan komen, en zal het ook veel gemakkelijker voor hen zijn om te bepalen waar ze uiteindelijk naartoe willen.

We moeten niet alleen wensen dat onze kinderen gelukkig worden, maar ook dat ze zichzelf kennen, accepteren en trots zijn op zichzelf. We moeten hen de historische kennis en het historisch besef geven in erkenning van onze voorouders, in plaats van in medelijden met hen. Pas wanneer er een nieuwe generatie van sociaal zelf bewuste jonge mannen en vrouwen opstaat, dan pas kunnen we, ongeacht onze huidskleur of sociaaleconomische achtergrond, gelijke plaatsen opeisen op school, – omdat het gaat om opeisen – op de arbeidsmarkt, op de huizenmarkt, in de politieke arena, in de openbare ruimte, en in de maatschappij als geheel.

Laat het een les zijn, dat sociale isolatie in regimes met slavernij een vruchtbare bodem bood en nog steeds biedt voor racisme. Het sociaal isoleren en uitsluiten van anderen zal onherroepelijk leiden tot meer sociale onrust en algemene ontevredenheid. Individuele identiteit en groepsidentiteit zijn van essentieel belang om de rechten en het erfgoed van individuen en groepen te bewaken. Het burgerschap is meer dan een paspoort. Het heeft ook te maken met een bewustzijn van onze geschiedenis en erfgoed. Het is belangrijk dit te delen met vroegere en toekomstige generaties, het te gebruiken als een instrument om een ​​genealogie van zowel goede als slechte ervaringen te creëren, en vooral als middel om individuen in staat te stellen te weten wie ze zijn, waar ze vandaan komen en wat hun plaats is in de wereld van vandaag. Vanuit die empowerment worden kansen gecreëerd voor een emancipatie die verder reikt dan het overwinnen van sociaal racisme. Het omvat een nieuwe houding ten opzichte van iemands familie, iemands religieuze gemeenschap, iemands voorouderlijke taal en bovenal zichzelf. Op geen enkel moment laten we machthebbers en wetten ons leven overnemen als we in onze bagage de historische pijn, kennis, empowerment en kracht dragen, om te doen wat velen in de eeuwen voor ons hebben geprobeerd en gefaald te doen.

De reden waarom dit zo belangrijk is, komt voort het feit dat slavernij vandaag nog steeds bestaat. Onze kinderen moeten daar bewust van zijn, en wij moeten blijven herdenken, en vooral ons tegen verzetten, tegen de slavernij-praktijken, die mensen van verschillende kleuren, religies en de meest onverwachte plekken kan treffen.

Jullie zien hier een poster, waarvan ik zeer toevallig dit weekend, toen ik voor werk in Londen was, een foto heb kunnen maken, in de w.c. van de luchthaven van Heathrow. Het wordt verwacht dat in de bevolking van Londen, tussen de 7 en 10 procent van de bevolking in slavernij, in moderne slavernij, leeft. Dit is West-Europa…

Ter afsluiting: video CNN (2012) “Mauretania: slavery’s last stronghold”

En dit is waarom… het is niet alleen belangrijk om te herdenken wat in het verleden gebeurde, maar ook bewust te zijn en onze kinderen bewust te laten worden, dat de (slavernij) praktijken van het verleden er nog steeds zijn in ons dagelijks leven. Ik kijk uit naar jullie reacties en dank jullie wel voor je aandacht.

(Transcript met dank aan Arjuna Reijnierse)

 

30 september 2018, brief aan Commissie “Nationaal Slavernijmuseum”

 

Aan de Beoordelingscommissie van de Call Verkenning Nationale Museale Voorziening Slavernijverleden

t.a.v. de voorzitter mevrouw K. Ferrier

Via deze weg willen wij onze waardering uitspreken voor het initiatief van de Amsterdamse gemeenteraad om de mogelijkheden te onderzoeken voor een nationaal slavernijmuseum. We waarderen de uitnodiging aan heel Nederland om mee te denken over deze kwestie van nationaal belang. En we onderschrijven hiermee de onderliggende ervaring dat op lokaal niveau sterke sociale spanningen merkbaar zijn, die – naar onze stellige mening – zijn veroorzaakt door een systematisch gebrek aan erkenning en verwerking van het slavernijverleden via nationale instituties, zoals het geschiedenisonderwijs op scholen en educatie via musea en publieke media. Het is de hoogste tijd voor een inclusieve, meer democratische aanpak van het geschiedenisonderwijs en erfgoedsector.

In onze bijdrage willen we niet ingaan op de inhoud/ het programma van het slavernijmuseum omdat u hieromtrent waarschijnlijk bijdragen zal ontvangen van deskundige historici, erfgoed- en andere professionals. Wel willen we u meegeven dat het voor de erkenning en verwerking verstandig zal zijn om te denken aan een integrale aanpak, waarbij klassiek museale expositie- en educatie-methoden worden geïntegreerd met getuigenissen en verhalen van mensen vanuit meerdere perspectieven.

Wil dit nieuwe initiatief werkelijk een voorziening met landelijke betekenis worden, is naar onze mening de locatiekeuze cruciaal. Het Parool (17 mei 2018) geeft enkele argumenten waarom Amsterdam op voorhand de aangewezen plek zou zijn. Het slavernijverleden begint stap voor stap onderdeel te worden van de Gouden Eeuwstad citymarketing. De krant gaat echter voorbij aan de essentiële vraag: Op welke manier kan de locatiekeuze het beste bijdragen aan de nationale educatieve doelstelling van het slavernijmuseum?

Wij geven u in overweging dat de grootste toegevoegde waarde het beste gezocht kan worden in een regio zonder (museaal) aanbod over het koloniale en slavernij-verleden èn waar vanwege de demografische realiteit juist een zeer grote behoefte aan informatie & educatie verwacht mag worden.

Wij willen uw commissie in het kader van uw verkenning van harte uitnodigen voor een werkbezoek aan Rotterdam. Zodat u persoonlijk in gesprek kunt komen met de denkers & doeners uit de maritieme hoofdstad van Nederland (en Europa). De oprichting van het slavernijmonument aan de Lloydkade moge een duidelijke reflectie zijn van de behoefte aan erkenning. Net als de jaarlijks in belangstelling toenemende herdenking op 30 juni. Onze burgemeester heeft zich duidelijk uitgesproken over de noodzaak van herdenken en recentelijk over het aanbieden van excuses. Ook de Rotterdamse gemeenteraad is actief: zij heeft via moties opdracht gegeven voor een doorlopende leerlijn erfgoededucatie met aandacht voor het slavernijverleden en voor meer (archief)onderzoek naar het Rotterdamse koloniale en slavernijverleden.

Wij hopen dat u van onze uitnodiging en opgedane ervaringen gebruik zult willen maken.

Met vriendelijke groet

Het bestuur

 

17 augustus 2018, Toespraak Gevolmachtigd Minister van Curaçao, A. Begina, Dia di Tula (Dag van Tula)

Excellenties, bestuurders, organisatie en aanwezigen, goedenavond!

Met veel plezier sta ik hier vanavond bij deze viering van Dia di Lucha pa Libertat.

Tula, de slavenleider die de strijd aan ging voor onze vrijheid. Vorig jaar werd Tula officieel
tot een nationale held van Curaçao verklaard door het Kabinet Rhuggenaath.

Het verhaal van Tula horen we allemaal te kennen. Tula is niet alleen een held van Curaçao,
maar ook van het Koninkrijk. In een periode dat het echt niet gemakkelijk was, heeft hij een
organisatie opgezet om vreedzaam verzet te voeren tegen de toen heersende onmenselijke
slavernij. Hiermee toonde hij dat hij een grote leider was.

Zijn strijd ging om Libertat, Igualdat i Hermandat. Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.
Hij heeft zijn leven opgeofferd voor onze vrijheid. Wat hebben wij als Curaçaose volk met
dit geschenk van onschatbare waarde gedaan?

Ik hoor mensen vaak het lied van Dobble R citeren: “Tula warda, no wak ainda ya ku nos tin
algun kos di drecha, ketu nos ta trahando duru”. Tula wacht, je mag nog niet kijken we
hebben nog veel te verbeteren, we werken er nog steeds hard aan.

Wat mij betreft mag Tula eindelijk kijken. Tula draai je om en zie wat we tot nu toe hebben
bereikt.

Na jouw dood in 1795 is er veel veranderd, maar niet gelijk. Jouw acties en opoffering was
de eerste stap in de emancipatie van de Curaçaose slaven. Met kleine, maar stevige stappen
zijn we in de 223 jaren na jouw dood vooruit gegaan.

Gelijkheid in de wereld is een grote uitdaging en dit geldt ook voor Curaçao. Sommigen zijn
gelijker dan anderen hoor je zeggen. Maar Tula, iedereen heeft wel het recht om gelijk te
zijn. Dat was in je tijd anders.

Broederschap is ook niet altijd vanzelfsprekend, maar onze maatschappij is veel complexer
en individualistischer geworden.

Vrijheid is op Curaçao een vanzelfsprekendheid geworden Tula. In vele landen op de
wereld is dit niet het geval. Met jouw strijd hoor je in het rijtje van grote namen van leiders.

Curaçao is tegenwoordig een land dat ook geregeerd wordt door trotse nakomelingen van
slaven. Ons volk, jou kinderen, is verrijkt met kennis en expertise op verschillende gebieden.
Onze professionals, atleten en top sporters leveren geweldige prestaties op wereld niveau.
Curacao, jouw eiland, biedt vele kansen voor ontwikkeling op economisch gebied en Tula,
dit zonder slavenarbeid.

Naar mijn mening hebben wij veel bereikt sinds Tula voor onze vrijheid heeft gevochten en
gestorven.

Natuurlijk zijn er nog uitdagingen waar we tegen aan lopen, maar we moeten samen deze
uitdagingen en kansen aan gaan.

In plaats dat we alleen op het negatieve focussen, moeten we ons tot het positieve gaan
richten. Laten we onze kennis en expertise inzetten om Curaçao vooruit te helpen.

De strijd van Tula zetten wij voort. Laten we samen, als volk eraan werken om Tula nog
trotser te maken.

Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap, daar blijven wij aan werken.

Igualdat, Libertat i Hermandat.

Masha danki.

30 juni 2018, Herdenkingsspeech Carlos Goncalves, voorzitter Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst

(foto Nicky Angelina)

Geachte dames en heren, Broeders en Zusters, als nieuwe voorzitter van de Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst is het mij een eer u welkom te mogen heten bij deze herdenking.

Een herdenking van alle Rotterdammers en we zijn dan ook trots en blij te zien dat er vandaag een mooie afspiegeling is van alle Rotterdammers. Nogmaals van harte welkom.

In het bijzonder wil ik welkom heten de burgemeester van Rotterdam de heer Aboutaleb, de burgemeester van Schiedam de heer Lamers, de hoofdcommissaris van de politie dhr. Paauw. Ook wil ik in het bijzonder welkom heten de Hooggeachte vertegenwoordiger van de ambassade van Suriname de heer Ebu Jones, de Hooggeachte Consul van Kaapverdië de heer Monteiro Silva, de excellenties de gevolmachtigde Ministers van Curaçao dhr. Cecilia.

Verder heet ik van harte welkom alle partner organisaties hier aanwezig.

Dames en heren, vandaag is het ook vijf jaar geleden dat het monument op initiatief van mevrouw Peggy Wijntuin, hier op deze locatie is geplaatst. Mevrouw Wijntuin is hier aanwezig en we zijn haar zeer erkentelijk voor haar initiatief.

Geachte gasten vandaag 30 juni 2018 herdenken wij de afschaffing van de Trans-Atlantische Slavernij, in het bijzonder de afschaffing van de Slavernij in Suriname. Nederland schaftte slavernij In Suriname en de Antillen af in 1863, andere zoals Portugal en Spanje deden het pas veel later. Zo is op de Kaapverdische eilanden de slavernij pas in 1879 afgeschaft.

Ondanks dat slavernij wereldwijd verboden is, rapporteerde de Global Slavery index van de Walk Free Foundation dat er momenteel 40 miljoen mensen gebukt gaan onder de zogenaamde moderne slavernij. Hierbij moet u denken een gedwongen sexwerkers, kinderarbeid en allerlei vormen van dwangarbeid.

Dames en heren, Zoals ik al zei 5 jaar herdenken wij op deze locatie en deze locatie is niet zomaar een locatie, nee deze locatie is binnen de Nederlandse/ Rotterdamse slavernij geschiedenis een zeer bijzondere en historische locatie. Vanaf deze kades hier achter ons vertrokken in de 17 de en 18 eeuw de schepen voor de zogenaamde driehoekshandel. De schepen vertrokken naar de Afrikaanse westkust vol met handelswaar, vanuit Afrika vertrok men volgeladen met slaven naar Nederlands Brazilië of het Caribisch gebied om daar weer volgeladen met voornamelijk suiker terug te keren naar Rotterdam. De driehoekshandel bepaalde in die tijd een vrij groot aandeel van de Rotterdamse economie. Kortom we kunnen niet voldoende de emotionele en historische waarde van deze locatie benadrukken.

Zoals gezegd speelde dit grotendeels af in de 17de eeuw. De 17de eeuw is de geschiedenis ingegaan als de Gouden Eeuw van de Nederlandse economie, een tijd van grote welvaart, grote kunstwerken, Hollandse handelsgeest, grote zeevaarders, Nederland was in die tijd een economisch wereldmacht. Wat in de geschiedenis minder bekend is geworden is dat de 17de eeuw zich ook kenmerkte door de Nederlandse dominantie in de slavenhandel, pas aan het begin van de 18 eeuw werd die dominantie door de Engelse doorbroken. Nederland was een grote speler in de trans-Atlantische slavenhandel en de aanverwante industrieën zoals suiker en tabak.

Ja geschiedenis is geschiedenis en wij de huidige generatie moeten dat niet willen veranderen. Geschiedenis moeten we bestuderen om het heden te kunnen begrijpen. Het verleden vormt de basis voor het heden. Geschiedenis dient wel degelijk beoordeeld te worden met de kennis van nu. En als blijkt dat – met de kennis van nu – zaken uit het verleden niet kunnen, dan is het aan het heden om dat te herstellen.

Het van belang dat we de gehele geschiedenis vertellen, kortom in al zijn facetten en aspecten, de mooie maar ook de onderdelen waarvoor we ons schamen. Het kan niet zo zijn dat we alleen de geschiedenis benadrukken die ons welgevallig is en de rest bagatelliseren. Nee juist in die duistere gewelddadige kant, waar we eigenlijk niet aan herinnerd willen worden, in dat deel van onze geschiedenis zijn er waardevolle lessen te leren. Lessen over verhoudingen, over angsten, over vooroordelen, over uitsluiting en discriminatie, lessen over waarom we moeten herdenken. Elk jaar gaat er weer en generatie kinderen van school af zonder een goede inclusieve geschiedenis les over de Nederlands slavernijverleden.

We herdenken om wijze lessen uit het verleden te leren, om het heden beter te kunnen vormgeven en een betere wereld na te laten voor de toekomst. Het is nu meer dan ooit nodig stil te staan bij de wijze lessen uit het verleden, nu wij leven in een tijd van polarisatie en populisme. De populisten vieren hoogtij met hun polariserende boodschap of het nou gaat om gender, etniciteit, religie, cultureel en leeftijden de verschillen worden maximaal uitvergroot. De solidariteit staat zwaar onder druk, overal om ons heen zien we dit fenomeen. Met name nu er grote groepen mensen op de vlucht zijn voor oorlog of op zoek naar een beter leven. Vindt de polariserende boodschap van populisten gretig aftrek bij mensen die bang zijn, bang om te verliezen, bang om niet serieus te worden genomen, bang om niet erkend te worden. Door de polarisatie is onze samenleving er niet op vooruit gegaan, nog nooit is de onderlinge wantrouwen zo groot geweest, nog nooit is de segregatie zo groot geweest en nog nooit is uitsluiting en de tweedeling zo zichtbaar geweest. De gematigde krachten in onze samenleving zijn weggezet als theedrinkers en de botte bijl is het publieke debat gaan domineren, het gevolg hiervan is dat iedereen nu gewapend is met die botte bijl. Het debat is er niet meer opgericht andere te overtuigen met argumenten, iedereen is allen maar geïnteresseerd in het maken van een frame waarin het eigen gelijk in centraal staat.

Het wordt tijd, dat we als samenleving het proces van polarisatie doorbreken en de volgende stap maken in het proces van het worden van een pluriforme en harmonieuze samenleving waarin alle vormen van uitsluiting zijn uitgebannen.  Een goede stap in de goede richting zou volgens mij zijn een ruimhartig en volledige erkenning van de slavernij en koloniaal verleden. Erken de bloedige en gewelddadige prijs die vele daarvoor hebben moeten betalen, en de gevolgen die het heeft gehad tot vandaag de dag aan toe. Draag de volledige verantwoordelijkheid voor je koloniale en slavernijverleden. Nog langer uitstellen tast het morele gezag aan, hoe kan Nederland andere landen aanspreken op hun duistere en pijnlijke verleden, als ze zelf haar eigen duistere verleden structureel bagatelliseert en probeert weg te moffelen?

Een goed initiatief dat een belangrijke rol kan spelen in het volledig erkennen van het slavernij verleden is de Nationale slavernij museum.  De gemeente Amsterdam heeft de vraag opgeworpen of Nederland behoefte heeft aan een nationaal slavernijmuseum. Wij zeggen ja. En voor de locatie willen we een concreet voorstel doen: Rotterdam. Rotterdam, de maritieme hoofdstad van Nederland en Europa, is de internationale showcase voor moderne offshore en een duurzame  en resilient haven-economie. Deze showcase zal internationaal nog veel sterker worden, wanneer we onze gedeelde koloniale en slavernijgeschiedenis erkennen en een volwaardige plek geven. Respect voor mensenrechten en cultureel erfgoed is onderdeel van de license to operate van onze ondernemingen.

Als voorzitter van de Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst nodig ik iedereen uit om vandaag niet alleen een dag te laten zijn waarin we het verleden herdenken. Ik nodig u nadrukkelijk uit om samen met ons het heden anders vorm te geven, laat vandaag een nieuw begin zijn, een begin waarin we samen de handen in een te slaan en werken aan een inclusieve toekomst, een toekomst waarin de pluriforme harmonieuze samenleving een feit is.

Laten we kiezen voor broeder- en zusterschap, laten we kiezen voor verbinden, voor het bouwen van bruggen, voor het creëren van meer begrip en echte acceptatie. Deze keuze is weliswaar de moeilijke weg, maar de enige weg die ervoor zorg kan dragen, dat de generaties na ons een beter wereld zullen erven. Een wereld waar we elkaar zien voor wat we zijn, broeders en zusters, bewoners van deze aarde en schatplichtig aan de generaties na ons.

Tot slot dames en heren zoals ik aan het begin zei ik ben als nieuwe voorzitter schatplichtig aan mijn voorganger de heer Kenneth Robinson. Kenneth, nogmaals dank voor het vele werk die je voor de stichting hebt verricht. Jouw voorzitterschap heeft een gezonde basis nagelaten waarop de komende jaren voortgebouwd kan worden. Ook wil ik in het bijzonder mijn dank uitspreken aan alle vrijwilligers die de herdenking en alle andere initiatieven van de afgelopen dagen hebben mogelijk gemaakt.

30 juni 2018, speech Burgemeester Aboutaleb, Herdenking bij het Slavernijmonument

(Foto Rob Hilz/ Museum Rotterdam/ Echt Rotterdams Erfgoed)

Morgen is het precies 155 jaar geleden dat in Paramaribo 21 kanonschoten werden afgevuurd. Met dit militair vertoon werd de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden ingeluid. De ketenen werden verbroken. Op papier althans. De slaafgemaakten moesten nog tien jaar als contractarbeider op de plantages en in de plantagehuizen werken. Als er al sprake was van een contract.

De voormalige slavenhouders ontvingen een schadevergoeding voor het verlies van hun “eigendom”. In Suriname kregen ze 300 gulden per slaafgemaakte. Op Curaçao, Bonaire, Aruba en St. Eustatius 250 gulden, op Saba 200 gulden en op Sint Maarten 150 gulden. De voormalige slaven zelf kregen niets. Op 1 juli 1863 waren de 32.911 slaafgemaakte mensen nog lang niet vrij. Dat is evenveel als het aantal supporters in het Feyenoord stadion; om het officiele getal even bij elkaar te zien.

De officiële verklaring luidde dat zij nog moesten leren een ‘werkzaam en zedelijk leven’ te leiden. Hoe wrang, als je weet dat Nederland honderden jaren rijkdom vergaarde door het besturen van een multinational, die dreef op slavenhandel en slavenarbeid. De suiker werd duur betaald. Met bloed, zweet, tranen. Hoe wrang, als je bedenkt hoe ‘zedig’ veel koopmansfamilies zich gedroegen ten opzichte van hun “eigendom”: de mannen, vrouwen en kinderen die slechts als koopwaar en gebruiksvoorwerp werden beschouwd.

De wrange waarheid was dat op 1 juli 1863 de overheid nog zo lang mogelijk wilde profiteren van deze goedkope arbeidskrachten. Tien jaar… Wat betekent tien jaar op drie eeuwen van vernedering en onderdrukking? Zo veel generaties die zijn opgegroeid in slavernij… Je kunt het mensonterende systeem afschaffen, het systeem haal je niet zo maar uit de mens. De wonden op lichaam en ziel waren te diep, de littekens te vers. Zo veel vrouwen die geen moeder konden zijn voor hun kind, omdat het eigendom was van een ander. Zo veel vaders die hun gezin niet konden beschermen. Zo veel kinderen die moesten toezien hoe hun ouders werden vernederd. Kinderen die niet konden opgroeien in de geborgenheid van een gezin. Zo’n onmenselijk systeem doet iets met je. Vele generaties later. Het maakt je bang om verliefd te worden, om een relatie te beginnen, om kinderen groot te brengen. De diepmenselijke behoeften zijn voor slaafgemaakten hele ingewikkelde kwesties geworden. Ze waren niets waard. Alles van waarde kon zo maar afgepakt worden. Kapotgemaakt. Daarom was het maar beter om niet lief te hebben, om je niet te hechten. De pijn kon wel eens achteraf te groot zijn. Op 1 juli 1863 begon voor de slaafgemaakten een zoektocht naar een menswaardig leven, een zoektocht naar de betekenis van vrijheid, naar de eigen geschiedenis, de eigen wortels.

Bijna drie eeuwen lang kwamen slaafgemaakten slechts voor als kostenpost in de boekhouding van handelsondernemingen. Figureerden zij slechts op prenten en schilderijen, die de macht en glorie van de Nederlandse handelsgeest moesten illustreren. Daardoor ontstond het beeld dat de slaafgemaakten hun lot ondergingen. Maar er is ook altijd verzet is geweest. Door vrijheidsstrijders zoals Boni en Tula, die in de achttiende eeuw opstonden tegen de koloniale machten in Suriname en voor gerechtigheid streden. Zij verdienen een hoofdstuk in de moderne geschiedenis, naast de machthebbers, zeehelden en kunstenaars van de Gouden Eeuw. Ook in Nederland waren er theologen, filosofen, bestuurders en burgers die het voor de slaafgemaakten opnamen. Weliswaar zwak verzet maar het was er wel. Zij vonden slavernij de mensheid onwaardig, in strijd met de christelijke leer. Maar de koopman was blijkbaar sterker dan de dominee. Een meerderheid van de Nederlandse bevolking had eigenlijk geen weet van deze afschuwelijke geschiedenis duizenden kilometers ver weg.

Dat is inmiddels veranderd. Het publieke debat over deze zwarte bladzijden heeft bijgedragen aan het historisch besef. Op de vraag waar we ons het meest voor zou moeten schamen, wordt steeds vaker het slavernijverleden spontaan genoemd. Daarom gaat de zoektocht door. Voor ons allemaal. Want het gaat niet alleen om vrijheid, maar ook om erkenning. Erkenning van het leed dat de tot slaaf gemaakten is aangedaan. Het gaat om rechtvaardigheid. Ervoor zorgen dat waartoe slavernij ooit is ontwikkeld, racisme en discriminatie worden uitgebannen. Het gaat om ontwikkeling. De ontwikkeling in het denken.

Dames en heren. Bij de reparatie van het verleden hoort ook een volgende stap. Lodewijk Asscher heeft in zijn hoedanigheid als Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal jaren geleden “diepe spijt betuigd” voor de rol van Nederland in de slavernij. Een mooi gebaar. Hoorde bij de tijdgeest. Volgende stap is dan ook wat mij betreft excuses aanbieden voor het leed dat tienduizenden is berokkend. Ik roep daartoe het kabinet op dit gebaar te maken. Om op het punt van slavernij, definitief een punt achter een donkere pagina in de Nederlandse geschiedenis te zetten.

En dan hebben we nog enkele lessen voor de toekomst. Als de jongere generaties leren dat de herinnering aan het Nederlandse slavernijverleden belangrijk is, dan heeft u daar een rol in om het door te geven. Ik vind het belangrijk dat uw stem doorklinkt in het doorgeven van die lessen. Dat zij leren dat de Gouden Eeuw niet alleen de glorietijd was van wetenschap, kunst en ondernemerschap; maar ook dat bedrijven als Coopstad & Rochussen uit Rotterdam binnen een internationale onderneming vele mensen hebben vernederd en tot slaaf hebben gemaakt; dat hoort bij de geschiedenis waar we vandaag komen. Als zij van jongs af aan leren dat er geen enkele rechtvaardiging bestaat voor gewelddadige uitbuiting en vernedering van medemensen, voor het vergoelijken van ongelijkheid; dan zullen onze kinderen de zoektocht voltooien. Niet met 21 kanonschoten, maar met liefde en toewijding. Voor hen eindig ik met een gedicht van de Surinaamse dichter Manuel Stuart:

“Ik wil zijn wat ik ben

om de wereld te begrijpen

waarop we nu leven

omdat de wereld niet zo is

als het gisteren was

als de zon onder is

komt de avond

de dag begint

voor we ons dat realiseren”.

 

 

Dank u wel.

Keti Koti programma 2018

Nieuwsbrief: Mei 2018

Nieuwsbrief april 2018

 

Door Rowan van der Stelt

Evenementen
Surinaams stamboomonderzoek
Op vrijdag 25 mei en vrijdag 8 juni wordt de nieuwe cursus Surinaams Stamboomonderzoek georganiseerd tussen 13.30 en 16.15. De cursus zal plaatsvinden in het Zadkine Center Katendrecht.
Er zijn nog plaatsen vrij en aanmelden kan via: https://ketikotirotterdam.nl/agenda/vernieuwdecursus-surinaams-stamboomonderzoek/

Rotterdam en de slavernij
Op 9 juni wordt er een programma georganiseerd in Historisch Delfshaven over de betrokkenheid van Rotterdam in de handel in slaafgemaakten en de slavernij. Het eerste deel is een korte wandeling door Historisch Delfshaven onder leiding van HG Roterodamum secretaris Tim de Haan. Het tweede deel zal plaatsvinden in de Oude of Pelgrimsvaderskerk met verschillende sprekers. Catia Antunes,
Ineke de Groot en Elina Rademakers gaan vertellen over de rol van Pieter van Belle, Herman van Coopstad, Isaac Rochussen en Ferrand Whaley Hudig in de handel in slaafgemaakten. Elma Jones zal jullie meenemen in de geschiedenis van de petitie tegen slavernij.
https://www.facebook.com/events/1797335287242766/

Bigi Spikri
Op 1 juli zal Bigi Spikri weer georganiseerd worden in Rotterdam van 10.00 tot 15.00. Kennis en inzicht in elkaars verleden, wederzijdse erkenning van een gedeelde geschiedenis en een openbaar gesprek onder elkaar en met elkaar is noodzakelijk om succesvol te kunnen samenleven. Bigi Spikri is één van de manieren om dit doel te realiseren. Voor 31 mei kunnen mensen zich aanmelden als groep, familie of individu. https://www.facebook.com/events/197299601049509/

Keti Koti maand Rotterdam
In de maand juni worden er verschillende evenementen georganiseerd door GVGT rondom Keti Koti.
Meer informatie over de evenementen volgt op de Facebookpagina en de website. Save the date!

9 juni Historisch Delfshaven:
Rotterdam en slavernij
24 juni Wereldmuseum:
Lezing Frank Dragtenstein Van Elmina naar Paramaribo
27 juni Stadhuis:
Keti Koti Lecture door Catia Antunes m.m.v. Malique Mohamud en Simone Zeefuik
29 juni Hoflaankerk:
Gezamenlijke kerkdienst
30 juni, Slavernijmonument:
Herdenking en kranslegging door burgemeester Aboutaleb
30 juni en 1 juli Maastheater:
Theater en dans Point of no Return
1 juli:
Bigi Spikri
1 juli:
Keti Koti festival met divers programma

São João
Tijdens São João wordt de geboortedag van Johannes de Doper geëerd. Het is een moment van samenkomst van de Kaapverdiaanse gemeenschap en een viering van de Kaapverdiaanse cultuur.
Iedereen is welkom en het is ook bedoeling om mensen meer te leren over de geschiedenis en oorsprong van het festival São João en de Kaapverdische cultuur.
In Rotterdam wordt op zaterdag 23 juni de 39ste editie georganiseerd op het Heemraadsplein. Het festival zal beginnen met een kerkdienst van 12.00 tot 13.00 bij de H.H. Laurentius en Elisabeth aan de Mathenesserlaan 305. Vervolgens is er een processie richting het Heemraadsplein o.l.v. de tamboristas. Daarna zijn er verschillende muziek- en dansoptredens, dj’s en kinderactiviteiten.
https://www.facebook.com/SaoJoaoRotterdam/

Tula-dag
Op 17 augustus 1795 kwamen meer dan 2000 tot slaaf gemaakten op Curaçao in opstand tegen hun onderdrukkers, de  plantagedirecteuren. Onder leiding van Tula slaagden dappere tot slaaf gemaakte mannen en vrouwen er in verzet te bieden tegen de slavernij en de zware werkomstandigheden op het platteland. Op Curaçao wordt dit herdacht als “Dia di lucha pa libertat”, de “Dag van strijd voor de vrijheid”, ook wel de Dag van Tula.
In 2016 werd er in Rotterdam door GVGT al een Tula-herdenking georganiseerd. De werkgroep is momenteel weer druk bezig met de organisatie van een Tula-dag. Dit jaar zal het geen herdenking zijn, maar een familiedag waarbij bewustzijn van de geschiedenis, de strijd voor vrijheid, verbinding en ontmoeting centraal staan. Er worden verschillende muzikale activiteiten georganiseerd en er zijn ook activiteiten voor kinderen. Save the date! Binnenkort volgt er meer informatie op de website.

Overige evenementen
– Zami debate Black feminism, activsm and racism (Amsterdam 14 mei).
https://www.facebook.com/events/2044659099188350/
– People of African Descent Week at the European Parliament (14 mei tot 17 mei Brussel).
https://www.eventbrite.com/e/people-of-african-descent-week-at-the-european-parliamenttickets-45044776138?aff=efbneb
http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/afrophobia_strategydoc_final.pdf
– VO Nascholing: Kunstvak + Diverse Samenleving (15 mei Rotterdam).
https://kc-r.nl/events/vo-nascholing-kunstvak-plus-diverse-samenleving/
– Gespreksstof Ghana thuis: De kano in huis! (Amsterdam 19 mei).
https://www.facebook.com/events/240658679826559/
– Simone Zeefuik over colorism in media en film (Amsterdam 20 mei).
https://www.facebook.com/events/592323374460321/
– Power, Silence and the production of history in Africa (Leiden 24 mei)
https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2018/05/power-silence-and-the-production-ofhistory-in-africa
– Cursus Sranan (Amsterdam 11 mei tot 6 juli).
https://www.facebook.com/events/1419836961459847/
– Tong Fair (Den Haag 24 mei tot 3 juni)
http://stichtingtongtong.nl/ en https://tongtongfair.nl/

Publicaties
Tijdsgeest?
In het debat rondom het Nederlandse slavernijverleden komt het standpunt: ‘dat was voor die tijd normaal en wij moeten de slavernij in context plaatsen’ regelmatig naar voren. Deze uitspraken zijn om verschillende redenen zeer problematisch. Allereerst is het nogal opmerkelijk om een misdaad tegen de mensheid en de impact van deze misdaad te bagatelliseren. Daarbij ontbreekt hier het verhaal van verzet van de inheemse bevolking en slaafgemaakten tegen het onderdrukkende systeem van slavernij en kolonialisme. Het was namelijk niet in de tijdsgeest van de slaafgemaakte Afrikanen dat zij ontnomen werden van hun thuis, familie, identiteit en mens zijn. In de onderstaande artikelen wordt er beschreven hoe in de periode van de 17e en 18e eeuw ook al kritiek bestond op de slavernij en het kolonialisme:
– https://overdemuur.org/ook-in-de-zeventiende-eeuw-werd-het-debat-over-kolonialismegesmoord/
– https://www.vn.nl/slavernijexpert-fatah-black-vaderlandse-geschiedenis-is-kolonialegeschiedenis/

Hermina en Otto Huiswoud
Op 25 november 2017 werd de tentoonstelling ‘Zwart en Revolutionair’ geopend waarin het verhaal van Hermina en Otto Huiswoud centraal staat. Door deze expositie wordt er een verborgen geschiedenis van de strijd tegen racisme, kolonialisme en economische gelijkheid onder de aandacht gebracht. De expositie is nog te bezichtigen tot juli 2018. Mocht je meer willen weten over dit verhaal, lees dan onderstaan artikel van Mitchell Esajas en Jessica de Abreu:
https://decorrespondent.nl/8238/dit-vergeten-echtpaar-streed-honderd-jaar-geleden-al-tegenracisme/3215323462296-52dcd231

Overige publicaties
– Great African Women in History http://atlantablackstar.com/2014/04/27/12-great-africanwomen-in-history-you-should-know/
– Migratie uit Afrika naar Europa https://decorrespondent.nl/8247/dit-woestijnland-bewaakt-deeuropese-grens-acht-vragen-over-de-gevolgen/3463962693741-61beb963
– Afrofuturisme https://www.oneworld.nl/cultuur/afrofuturisme-neemt-europa-over/
– Etnische poppenwinkel https://www.rtlnieuws.nl/editienl/amsterdamse-etnischepoppenwinkel-loopt-storm-na-instagrampost-rapper-the-game
– Stadsgids slavernijverleden Leiden
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/57676/9789087283001.%20Oostindie.
pdf?sequence=1

Film
Netflix
– Dear white people https://www.netflix.com/nl/title/80095698
– The Rachel Divide https://www.netflix.com/nl/title/80149821

Overig
– LOSON: het verborgen verhaal van activistische Surinaamse emancipatiebewegingen in de
jaren 1970 en 1980
http://www.wdw.nl/nl/our_program/events/loson_the_hidden_story_of_radical_surinamese_m
ovements_in_the_1970s_and_80s
– This is America https://www.huffingtonpost.com/entry/childish-gambino-this-isamerica_us_5af05c12e4b041fd2d28d8e9
– Extreme woonomstandigheden Surinamers circa 1980 Amsterdam
http://www.theblackarchives.nl/tba-blog/video-extreme-woonomstandigheden-vansurinamers-in-amsterdam-rond-1980.html?lang=nl

Tip van cursisten
– Diversiteit: De witte bubbel https://www.nvj.nl/nieuws/diversiteit-witte-bubbel
– Anton de Kom https://www.ad.nl/den-haag/anton-de-kom-surinaamse-volksheld-in-de-laatstegetuigen~acb166bc/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialshar
ing_web
– Europese oermens niet wit en blond https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-europeseoermens-wit-en-blond-nee-hoor-europa-werd-grotendeels-door-donkere-mensenbewoond~bfa1ac4d/

Inspirerend citaat
Deze week is Angela Davis in Amsterdam om verschillende lezingen te geven. Zij is voormalig activist en was lid van de Black Panther Party. Zij streed voor gelijke burgerrechten voor AfroAmerikanen en voerde protest tegen de Vietnamoorlog. Ook heeft zij o.a. meerdere werken geschreven zoals Women, Race & Class. Daarnaast is zij directeur geweest van het departement Feminist Studies aan de Universiteit van Californië.

I am no longer accepting the things I can not change. I am changing the things I can not accept. Dr. Angela Davis.

 

Nieuwsbrief: April 2018 deel 2

Nieuwsbrief april 2018

 

Door Rowan van der Stelt

Aruba
Naast het delen van evenementen en publicaties wil ik ook ervaringen delen. Een ervaring die ik met jullie wil delen is mijn vakantie naar Aruba. Ik mocht een week verblijven bij Gyonne en haar ouders. Gyonne kennen jullie van de geschiedeniscursus. Wij werken niet alleen samen voor GVGT en aan eigen projecten, maar zijn ook enorm goede vriendinnen geworden.
Gyonne heeft mijn vakantie op Aruba uniek gemaakt door haar kennis over het eiland en het delen van de mooie plekken. Bekende toeristische plekken, maar ook onbekende plekken die het massatoerisme nog niet bereikt heeft. Van rauwe natuur, ruige zee, geschiedenis, kunst, prachtige stranden tot de lokale eetcultuur. Wij hebben niet alleen plekken bezocht, maar ook familie en vrienden. Ik werd vol warmte ontvangen en zij gaven mij het gevoel van een tweede thuis. Een voor een hebben zij mij geïnspireerd door hun openheid, familieverhalen en
dromen. De les die ik heb meegekregen is wees trots op je identiteit en volg je dromen ook al moet je vanaf de grond beginnen.

Dat Rowan mij op Aruba kwam bezoeken, was een heel mooi cadeau voor mij en tegelijkertijd een soort culture shock. Het is namelijk voor mij heel apart om mensen uit Nederland, die mij alleen van daar kennen, kennis te laten maken met dit deel van mij. Mijn Arubaanse roots verwerk ik in mijn verhalen en natuurlijk in de kleine alledaagse dingen. Van hoe ik praat tot hoe ik over bepaalde onderwerpen denk. Maar waar deze fundering vandaan komt, daar weten weinig mensen over in Nederland. Laat staan dat ze contextueel weten hoe bepaalde plekken eruit zien of wie bepaalde mensen zijn waar ik het over heb. Het maakt niet uit hoe vaak ik het uitleg, zij hebben niet dezelfde context ervaren en daardoor ontstaat er vaak een soort scheiding tussen mij en de ander. Het was voor mij in dit geval daarom alsof er twee werelden samenkwamen. Twee delen van mijn identiteit die stukje bij beetje een geheel gaan vormen. Door mensen zoals Rowan die moeite doen om mijn (en andermans) diverse culturele achtergrond te leren kennen, wordt er een brug gebouwd tussen deze twee werelden.
De Nederlandse wereld en, in dit geval, die van Aruba. Een band die door de koloniale tijd op economisch vlak vooral is ontwikkeld, krijgt nu ook gestalte op persoonlijk niveau. Door de bruggen die wij samen aan het bouwen zijn hopen wij meer bewustzijn over deze verhoudingen te creëren op verschillende vlakken.
Deze week heeft geresulteerd in mooie contacten, prachtige herinneringen en energie/inspiratie. Energie en inspiratie om verder te werken aan mooie projecten en nieuwe projecten te ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan een inclusievere geschiedenis en samenleving. Deze ervaringen gaan wij verwerken in een artikel over Aruba. Binnenkort meer hierover.

The Walk
Op 21 april werd de vierde editie van The Walk georganiseerd door werkgroep Samen. The Walk is een wandeling van Rotterdam naar Krimpen a/d IJssel als eerbetoon aan de eerste generatie Molukkers en gezinnen die in 1951 aankwamen in Nederland. Het is een levende
herdenking waarbij onder andere familiefoto’s werden meegenomen om de geschiedenis levend te houden. Momenteel is de werkgroep in samenwerking met het Moluks Historisch Museum bezig aan de realisatie van een herdenkingsmonument voor de Molukse gemeenschap in Nederland.

Voor meer informatie zie:
 http://www.werkgroepsamen.nl/
 http://www.museum-maluku.nl/

Top initiatief vrijwilliger GVGT
Op zondag 10 juni neemt Dulcineia deel aan de 10 km Ladiesrun in Rotterdam om geld op te halen voor het goede doel Pink Ribbon. Help jij haar bij het ophalen van een mooi bedrag, doneer dan via de volgende link: https://hardlopen.voorpinkribbon.nl/actie/dulcineia-lopes-debrito?utm_source=kentaa&utm_medium=facebook&utm_campaign=pink-ribbon

Evenementen
Documentaire: Drie vrouwen over slavernij en vrijheid
In de film drie vrouwen van filmmaker Ida Does staat het verhaal van drie vrouwen en hun link met, beleving van en verdieping in het koloniale verleden van Nederland centraal. Valika Smeulders is erfgoeddeskundige en vertelt over de koloniale sporen in Den Haag. Marian
Markelo is winti-priesteres en vertelt over de tentoonstelling Afrikaanse bediendes in het Haags Historisch Museum. Ellen- Rose Kambel is onderzoeker en in de film is haar zoektocht naar haar familiegeschiedenis te volgen. Deze prachtige en indrukwekkende film is zeker de
moeite waard om te gaan kijken. Op 21 juni is de film te zien in het Bijlmerparktheater in Amsterdam en 30 juni in Utrecht. Momenteel zijn wij de mogelijkheden aan het bekijken om de film ook te draaien in Rotterdam.

Tong Tong Fair 24 mei tot 3 juni
In de periode van 24 mei tot 3 juni wordt de Tong Tong Fair georganiseerd in Den Haag.
Tijdens het festival worden er muziek-dansvoorstellingen, workshops, lezingen, interviews, talkshows, masterclasses en nog veel meer aangeboden. De Indische cultuur is de leidraad met als doel de Indische cultuur te stimuleren, de kennis te bevorderen over de Indische (cultuur)-geschiedenis en aandacht te vragen voor belangrijke Indische thema’s. Neem een kijkje op http://stichtingtongtong.nl/ en https://tongtongfair.nl/

Verder
– Beneatha’s Place (1 mei tot 3 mei Amsterdam).
https://www.facebook.com/events/191779834923072/permalink/220116955422693/
– Hatta & De Kom muzikale theaterdocumentaire (2 mei tot 12 mei Amsterdam).
https://www.facebook.com/events/1582074178575824/
– Dag van de Empathie (3 mei Amsterdam).
https://www.facebook.com/events/2069621803295002/
– Daar gaan we weer White Male Privilege (4 mei Rotterdam).
https://www.theaterrotterdam.nl/agenda/6383/Theater_Rotterdam_Wunderbaum/Daar_gaan_we_weer_White_Male_Privilege_/
– Bijlmer Parktheater Unpacks: Black Panther (4 mei Amsterdam).
https://www.facebook.com/events/1944534855856664/
– Noite Cabo-verdiana “Nôs Cultura (5 mei Rotterdam).
https://www.facebook.com/events/1885251844820820/
– Studiedag W(i) e zijn Marrons GVGT (5 mei Rotterdam).
https://www.facebook.com/events/173874423260785/
– Zwart onder Oranje. Inclusief herdenken (8 mei Amsterdam).
https://www.facebook.com/events/549312088773000/
– Diversity Dinner Rotterdam (9 mei Rotterdam).

– Sign of times: postkoloniale identiteit (10 mei Amsterdam).
https://www.facebook.com/events/1835871483090674/
– Ogutu Muraya over James Baldwin en impact kolonialisme op zelfbewustzijn en maatschappelijke bewustzijn (10 mei Amsterdam).
https://www.facebook.com/events/407792309685091/
– Africa Now Festival
https://www.afrikamuseum.nl/nl/zien-en-doen/activiteiten/africa-now-festival-2018 (Berg en Dal nabij Nijmegen 10 mei).
– Zami debate Black feminism, activsm and racism (Amsterdam 14 mei).
https://www.facebook.com/events/2044659099188350/
– People of African Descent Week at the European Parliament (14 mei tot 17 mei Brussel ).
https://www.eventbrite.com/e/people-of-african-descent-week-at-the-europeanparliament-tickets-45044776138?aff=efbneb
http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/afrophobia_strategydoc_final.pdf
– VO Nascholing: Kunstvak + Diverse Samenleving (15 mei Rotterdam).
https://kc-r.nl/events/vo-nascholing-kunstvak-plus-diverse-samenleving/
– Kotomisi Grand Gala (Rotterdam 17 mei).

– Gespreksstof Ghana thuis: De kano in huis! (Amsterdam 19 mei).
https://www.facebook.com/events/240658679826559/
– Simone Zeefuik over colorism in media en film (Amsterdam 20 mei).
https://www.facebook.com/events/592323374460321/
– Cursus Sranan (Amsterdam 11 mei tot 6 juli).
https://www.facebook.com/events/1419836961459847/

Publicaties
Zora Neale Hurston: Barracoon: The story of the Last ‘Black Cargo’
Dit boek komt uit in mei over het leven van voormalig slaafgemaakte Oluale Kossola. In 1860 werd hij gedwongen verscheept vanuit Benin naar Alabama en moest hij een helse tocht doorstaan van circa 45 dagen op het schip Clotilda. Dit laat dus ook gelijk zien dat de afschaffing van de handel in slaafgemaakten in theorie wel zo kon zijn, maar er een levendige illegale handel in slaafgemaakten bleef bestaan.1 Na de afschaffing van de slavernij in 1865 wilde hij terugkeren naar Benin, maar kon deze reis niet veroorloven. Daarom haalde hij thuis naar Amerika door samen met voormalige slaafgemaakten een eigen dorp te stichten.

Michelle Alexander: The New Jim Crow. Mass Incarceration in the Age of Colorblindness
In dit boek laat auteur Michelle Alexander zien hoe het gevangenissysteem in Amerika een nieuwe vorm is van sociale controle en een vervanging van het raciale systeem van Jim Crow.

Etchica Voorn: Dubbelbloed
Etchica heeft een Surinaams-creoolse vader en Nederlandse moeder. In dit autobiografische verhaal schrijft zij over haar gemengde achtergrond, zoektocht naar identiteit en haar ervaring nergens bij te horen. Het boek is verkrijgbaar bij bol.com.

Overige publicaties
– Diversity Competence
https://shop.coutinho.nl/store_nl/diversity-competence.html
– Wat heeft die zogenaamde westerse civilisatie ons gebracht?
https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/-we-gaan-dood-aan-westerse-overheersing-~a7e450e0/
– Standbeeld van Dr. J. Marion Sims weggehaald uit New York Central Park
https://jezebel.com/nyc-will-remove-statue-of-doctor-who-performed-gynecolo-1825312048
– Haïti heeft Frankrijk betaald voor compensatie afschaffing slavernij
https://www.forbes.com/sites/realspin/2017/12/06/in-1825-haiti-gained-independence-fromfrance-for-21-billion-its-time-for-france-to-pay-it-back/#2c6e10ba312b
– Lessen uit een verborgen geschiedenis van de Zwarte Radicale Traditie
http://www.theblackarchives.nl/blog.html?lang=nl

Film
Hear her!
In deze film worden verschillende vrouwelijke professionals op gebied van media, tv en film geïnterviewd. Zij delen hun ervaringen met alledaags racisme.

Chasing The Dreamer
In deze documentaire gaat muzikant Typhoon op roadtrip door Amerika naar verschillende grote steden. Hij onderzoekt wat er in de deze steden nog over is van de boodschap van Martin Luther King en gaat in gesprek met activisten en muzikanten. Hij start in Boston waar zijn voorvader Cornelis

1 Handel in slaafgemaakten in 1808 afgeschaft Verenigde Staten.
Abraham de Randamie als slaafgemaakte rond 1810 naartoe vluchtte vanuit Suriname. Bekijk de afleveringen via deze link https://www.npo3.nl/typhoon-in-amerika/VPWON_1284051

Netflix: nog meer te zien
Race: Film over de Afro-Amerikaanse atleet Jesse Owens en zijn deelname aan de Olympische Spelen in Berlijn in 1936. In deze periode wilde Hitler de superioriteit benadrukken van het zogenaamde ‘Arische ras’ en kwam het nazisme op in Duitsland.
Time: The Kalief Browder Story: Deze serie van zes afleveringen over het leven van Kalief Browder laat zien hoe het falende Amerikaanse rechtssysteem een onschuldige zwarte jongen psychisch kapot maakte. Zonder veroordeling en rechtszitting drie jaar in de gevangenis en slachtoffer van structurele mishandeling.

Tips van de cursisten
– Moving together: Activism, Art & Education –Angela Davis
https://www.facebook.com/events/272667889939710/
– Afrikaanse landen betalen nog koloniale schuld aan Frankrijk
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/05/05/afrikaanse-landen-betalen-nog-kolonialeschuld-aan-frankrijk
– Archaeologists say early Caribbeans were not ‘savage cannibals’, as colonists wrote
https://www.theguardian.com/world/2018/apr/24/archeology-caribbean-carib-peoplecannibalism-colonial-history-wrong?CMP=share_btn_fb
– Racial wealth gap, current policy widens it
https://www.thenation.com/article/the-average-black-family-would-need-228-years-to-buildthe-wealth-of-a-white-family-today/
– Extreem Nederlands militair geweld tijdens Indonesische onafhankelijkheidsoorlog 1945-1949
http://www.militairespectator.nl/thema/geschiedenis-operaties/artikel/extreem-nederlandsmilitair-geweld-tijdens-de-indonesische
– New Lynching memorial and Legacy Museum
https://www.theroot.com/the-new-lynching-memorial-and-museum-forces-us-to-bear1825529717?utm_source=theroot_facebook&utm_medium=socialflow

Inspirerend citaat
Harriet Tubman was een Afro-Amerikaanse abolitionist uit Maryland en voormalig slaafgemaakte. In haar vroege leven was zij slachtoffer van dagelijks fysiek geweld. In 1844 trouwde zij met John Tubman een vrije zwarte man. Ze vluchtte in 1848, maar keerde meerdere keren terug om slaafgemaakten te helpen vluchten inclusief haar familie. Zij werd de meest beroemde conducteur van de Underground Railroad. Tijdens de Burgeroorlog leidde Tubman in 1863 een gewapende expeditie waarbij meer dan 700 slaafgemaakten werden bevrijd tijdens de Combahee River Raid. In november 2008 werd in Harlem een standbeeld ter ere van haar onthuld.

Every great dream begins with a dreamer. Always remember, you have within you the strength, the patience, and the passion to reach for the stars to change the world- Harriet Tubman.

Nieuwsbrief: April 2018

Nieuwsbrief april 2018

 

Door Rowan van der Stelt


Studiedag en cursus GVGT

Studiedag Marrons

Op 5 mei organiseert GVGT een studiedag over de geschiedenis en cultuur van de Marrons en de actualiteit van deze geschiedenis in Suriname, Frans-Guyana en Nederland. Naast indrukwekkende sprekers zoals Richard en Sally Price kan er ook genoten worden van marron gerechten. Het programma start vanaf 12 uur in het Maastheater. Voor tickets:  https://ketikotirotterdam.nl/agenda/5-mei-wie-zijn-marrons/

 

Surinaams stamboomonderzoek

Pieter Bol en Els Coblijn organiseren een nieuwe cursus over Surinaams stamboomonderzoek. Hoe kun je je weg vinden in de nieuwe digitale mogelijkheden, hoe kan je een stamboom maken en waar moet je op letten in de zoektocht naar je familiegeschiedenis of inspiratiebron. Er is ruimte voor maximaal 25 deelnemers en de bijdrage is 15 euro. De locatie is het Zadkine Center Katendrecht en de exacte data worden medio april op de website van GVGT bekend gemaakt. Voor meer informatie zie de bijlage en bij interesse is aanmelding mogelijk via : aanmelden@ketikotirotterdam.nl. Bij aanmelding graag motivatie en verwachting vermelden.

 

Top initiatieven cursisten GVGT

 Nacht van de vluchteling

Delilah Sarmo en Sidris van Sauers gaan samen lopen tijdens de Nacht van de Vluchteling. Tijdens deze nacht lopen mensen om geld in te zamelen voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor conflicten, oorlog en onderdrukking. Geld gaat naar drinkwater voor vluchtelingen, onderwijs voor kinderen, medicijnen en allerlei andere dingen waar we hier toegang tot hebben. Naast het ophalen van geld, vragen lopers met hun deelname ook op een positieve manier aandacht voor vluchtelingen wereldwijd. De motivatie van Delilah en Sidris is als volgt: Omdat we kunnen en willen lopen om anderen te helpen. Steun dit mooie initiatief door een donatie. Alle kleine beetjes helpen.  https://www.nachtvandevluchteling.nl/blakarosoe

 

Lezing Marjan Boelsma

Marjan Boelsma gaat op 15 april van 14.30 tot 15.30 een lezing geven over de apartheid, actualiteit van antiracisme, dekolonisatie en de rol van de witte mens. Deze lezing is in de Kunsthal KAdE in Amersfoort. Voor deelname graag aanmelden bij boekingen@kunsthalkade.nl en voor meer informatie zie https://www.kunsthalkade.nl/nl/nu-en-verwacht/activiteiten/lezing-marjan-boelsma

 

Evenementen

Tentoonstelling Hipster/Muslim Rotterdam

Shirin Mirachor wil met haar project mensen laten nadenken over vooroordelen en de impact hiervan. Zij maakte foto’s van twaalf duo’s in Brussel, Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. Daarnaast hield zij ook interviews, organiseerde zij debatten en maakte zij exposities en documentaires. Op 30 maart is de verzamelexpositie geopend op Schouwburgplein en zal een week later verplaatsen naar Kruisplein. http://doyougetme.world/hipstermuslimproject/

 

Wikipedia goes Caribbean

Wikipedia is een van de meest bezochte websites ter wereld met enorm veel artikelen en informatie, maar tegelijkertijd ontbreekt er veel informatie over de Surinaamse en Caribische geschiedenis en cultuur. De Nederlandse Unesco Commissie en Wikimedia Nederland organiseren in samenwerking met het Rijksmuseum, Museum van Volkenkunde, Wereldmuseum Rotterdam en het Nationaal Archief de bijeenkomst Wikipedia goes Caribbean. Voor meer informatie: https://unesco.nl/artikel/wikipedia-goes-caribbean

 

Overige evenementen

 

 

Publicaties

https://www.bol.com/nl/f/help-me-to-find-my-people/36444864/

 

Film

  • Martin Luther King

https://www.facebook.com/TheBlackArchives1/videos/236678943545453/   https://www.facebook.com/TheBlackArchives1/videos/236570226889658/

  • James Baldwin I am not your Negro

https://www.vpro.nl/programmas/2doc/2018/i-am-not-your-negro.html

  • De Boze Witte Amerikaan over o.a. racisme in Amerika (let op bevat heftige beelden)

          https://www.rtl.nl/video/f93d4b0b-2ed1-31ae-936f-8dc917bd9699/

 

Tips van de cursisten

 

 

Inspirerend citaat

Ik wil graag elke nieuwsbrief eindigen met een inspirerend citaat. Deze nieuwsbrief heb ik gekozen voor een citaat van James Baldwin. Een inspiratiebron voor vele mensen door zijn inzet voor de Civil Rights Movement en krachtige toespraken. In het onderstaande citaat beschrijft hij in één zin het ontbreken van de erkenning van de geschiedenis, het gebrek aan vertegenwoordiging, het gebrek aan inclusieve geschiedenis, het probleem van uitsluiting en racisme en de gevolgen voor de identiteitsontwikkeling.

 

“It comes as a great shock to discover that the country which is your birthplace and to which your life and identity has not, in its whole system of reality, evolved any place for you- James Baldwin.

 

[1] Voor meer informatie over slavernij en New York zie http://maap.columbia.edu/place.1.html