Keti Koti Lecture opbrengst dialoog

(Foto Stacii Samidin/ CBK)

 

Keti Koti Lecture 2017 Dialoog

Hieronder treft u het overzicht van alle door de deelnemers ingebrachte ideeen en reacties op de drie vragen. Dit is wat de deelnemers zeiden:

Dialoog vraag 1: Wat betekent de herdenking van de afschaffing slavernij voor u?

 • Moment van herdenking, teken, moment van bezinning
 • Ik ben blij dat wij elkaar konden vertellen over het gevoel, de bagage van de slavernij
 • Als volk jezelf herontdekken + roots
 • Keti Koti betekent ook gezelligheid en lekker eten
 • Stilstaan bij je geschiedenis + reflecteren + oplossingen zoeken voor globale problemen van de zwarte mens + de link tussen geschiedenis en actualiteit = bewustwording
 • Kennis overdragen
 • Belangrijk om jaarlijks stil te staan bij het gezamenlijk verleden en er over te vertellen
 • Een begin van beter-onderwijs is juist over dat verleden
 • Cultuur en religie, erkenning en herkenning, facilitair van de gemeente om elkaar te leren kennen
 • Collectief geheugen, blijven accentueren, op de agenda plaatsen, samen doen
 • Wrijvingen over en weer, wel over blijven praten, werken aan de pijn
 • Onderdrukt, wel geleidelijk meer aandacht, maar weinig aandacht vanuit witte mensen / de maatschappij, nog niet in collectief geheugen
 • Zwarte pieten discussie
 • Educatie voor de nieuwe generatie
 • Herdenken van familie verleden, voorouders, afkomst
 • Aandacht, bekendheid, is voorwaarde voor…
 • Onderdeel maken van collectief geheugen en bewustwording van gemeenschappelijk verleden >> blijven herdenken kan bijdragen aan toenadering van groepen tot elkaar
 • Gezelligheid
 • Vrijheid, geen katibo
 • Vergroten van bewustzijn, bewustzijn over zaken uit ons verleden en de invloed daarvan op de huidige stand van zaken in onze gemeenschap
 • Herdenken = helen
 • Herdenken = stilstaan bij gemeenschappelijk trauma, leren/ begrijpen/ bewustwording
 • Meer aandacht op scholen, groter vieren, diversiteitsbeleid, echt herdenken in HEEL Rotterdam
 • Bewustwording, stilte, vragen
 • Het betekent niet veel want wij werden niet grootgebracht met de slavernij, het moet een nationale gedenkdag worden
 • Bewust-zijn, aandacht
 • Verzwegen verleden ipv gedeeld verleden
 • Witte mensen hebben de taak om deze bewustwording ook uit te dragen
 • Herdenken heeft een helende werking
 • Zorgen voor meer bekendheid, Keti Koti
 • Ik ben mij ervan bewust dat het koloniale verleden een ieder aangaat. 1 juli zou daarom een vrije dag mogen zijn
 • Bewustwording, stilstaan bij verworven vrijheden
 • Begrip tonen naar elkaar over dit verleden
 • Tussen 2 culturen in
 • In het dagelijks leden nemen wij (nazaten) het mee, voelen zich opgelaten hierover te praten
 • Verzwegen verleden
 • Geef gewicht aan ons gedeeld koloniaal verleden
 • Bewustzijn en delen van collectieve geschiedenis
 • Bewustwording in maatschappelijke context
 • Empowerment
 • Hierdoor heb ik meer van mijn voorouders/ geschiedenis geleerd
 • We mogen leven in relatieve vrijheid en beschikken over onze overleving
 • Invulling vrijheid is verschillend voor een ieder
 • Vrijheid >> of hopen dat het vrijheid kan zijn… meer bekendheid binnen onderwijs… onderling
 • Stilstaan bij de periode tot aan de afschaffing èn wat er moet gebeuren om de bewustwording te vergroten
 • Erkenning
 • Viering
 • Stilstaan bij vrijheid
 • Nadenken en stilstaan bij de geschiedenis (ik ben een witte man) waar we allemaal deel van uitmaken
 • Er moet worden geluisterd, het moet verteld worden
 • Geheugen doorgegeven, posttraumatische stress
 • Collectieve geweldsbeleving
 • Herschrijving geschiedenisboeken mbv digitaal onderwijs
 • Leren zelfonderzoek te doen naar de eigen geschiedenis en dan naar een breder beeld
 • Kritische zelfreflectie
 • Bewustwording blijven doorgeven
 • Stilte
 • Collectief vergeten
 • Collectieve bewustwording over wie de geschiedenis schrijft en het koesteren van een groot goed namelijk VRIJHEID
 • Hoe trekken we de herdenking breder? Onderwijs, media, overheid?
 • Wat er toen gebeurde was heel erg en nu kunnen we onze eigen mening hebben

 

Dialoog vraag 2: Wat verwacht u van de gemeente/ overheid?

 • Nationale vrije dag op 1 juli
 • Laten zien dat het (Keti Koti) er is en er toe doet
 • Support geven aan Keti Koti
 • Nationale herdenkingsdag of – feestdag
 • Slavernij verleden onderdeel maken van het geschiedenisonderwijs
 • Katibo Ba Bagasi – oma vertelt – Berg en dal Nijmegen – slavernijverleden
 • De zwarte bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis gezamenlijk herdenken
 • Slavernij/ politionele acties / koloniale verleden
 • Verandering: financiële middelen, beleid in de politiek en onderwijs, structureel beleid, erkenning, niet bagatelliseren, respect
 • Meer erkenning geven aan de slachtoffers van het slavernij verleden
 • Meer investeren in dit soort bijeenkomsten opschalen, meer media aandacht voor dit onderwijs
 • Het organiseren van “all inclusive” denktanks zodat er beleid wordt gecreëerd dat niet alleen top-down is
 • Een gedeelte van het programma onderbrengen bij de overwegend witte culturele evenementen zoals de Parade of Metropolis
 • Herkenbaarheid creëren
 • Educatie
 • Wij-zij benoemen
 • Lokale, inclusieve plekken aandacht geven en erin investeren
 • Onderwijs (formeel)
 • Aandacht koloniaal verleden in het onderwijs
 • Serieus nemen van de nationale geschiedenis
 • Aanbieden van vernieuwd lesmateriaal
 • Visueel maken van de aankondiging herdenking
 • Meer budget
 • Dat kan: meer aandacht en het faciliteren van meer informatie/ de lezing dmv subsidie
 • Dat we op scholen doorverteld… samen met Anne Frank… ik doe het samen met verhaler-verteller op scholen
 • Op scholen meer educatie, zowel basis als voortgezet
 • Dit soort bijeenkomsten
 • Aandacht op landelijk niveau
 • Verbreding/ verdieping van het lespakket
 • Straatnamen/ namen van scholen en instellingen met een “koloniaal verleden” veranderen
 • Gemeente – overheid – onderwijs: kijken naar de lesstof opleggen
 • Erkenning en meer inzicht en kennis naar de jongeren toe
 • Investeren in de jongeren
 • Lans breken voor meer diverse verhalen over wereldwijde slavernij (verschillen aanduiden) en brengen naar deze tijd
 • Durven over oud zeer te praten
 • Monumenten meenemen tijdens het gidsen/ rondleidingen, tijdens rondvaarten
 • Onbegrip – onverschilligheid – vrees voor het obekende – drempels over/brengen wederzijds
 • Meer activiteiten over het jaar gespreid op scholen t.b.v. een collectief geheugen
 • Geschiedenis moet naar boven, ook van Indonesië, Suriname, sporen van het verleden oplichten
 • Belangstelling tonen
 • Investeren in onderwijs
 • Onderwijs: gemeente moet zich inzetten voor educatie over slavernij, liefst vanaf bovenbouw basisscholen en op voortgezet onderwijs, als verplicht onderdeel en met medewerking van goede docenten
 • Stellingname politici in publieke debat: niet bagatelliseren!
 • Gemeente zou voor dit thema een goed netwerk moeten hebben met alle scholen in Nederland
 • Koloniale monumenten en straatnamen opnieuw onder de loep nemen
 • Meer richten op neutrale feestdagen voor meer inclusiviteit; scholing en onderwijs hierover
 • Monumenten en straatnamen opnieuw bekijken
 • Meer afspiegeling van de kleurrijke samenleving op het bestuurlijk niveau
 • Straatnamen veranderen: Witte de With, Rochussen, Piet Hein, Michiel de Ruyter
 • Dat de burgemeester bij deze herdenkingsbijeenkomst aanwezig is (als voorbeeld)
 • Investeren in diversiteitsbeleid in het algemeen en divers cultureel aanbod
 • Er op sturen dat het VOC verleden zoals het wordt verteld in musea ook het slavernijverleden vertelt
 • Meer aandacht
 • Meer aandacht in het onderwijs voor de slavernij geschiedenis dmv boeken, visuele middelen
 • Toekomstgericht: nationale feestdag en sociaaleconomische positieverbetering in de maatschappij
 • Educatie aanbieden
 • Media aandacht verspreiden over verschillende herdenkingen
 • Verbindende factor
 • Faciliteer stedelijke events met focus jeugd
 • Richt herdenkingsmuseum op
 • Laat initiatief bij gemeenschap/ bewoners
 • Investeren in publiciteit voor herdenkingen
 • Museum van de geschiedenis van de stad met een deel over slavernij en “handel”

Dialoog vraag 3: Welke stappen kunnen wij zelf in Rotterdam zetten?

 • Verhalen vertellen over mijn geschiedenis
 • Actief burgerschap
 • Aan heel veel mensen vertellen dat ik naar de herdenkingen ga als blanke man
 • Eigen verantwoordelijkheid nemen
 • Achterban mobiliseren om ons vanuit kracht te ontwikkelen
 • Vrijwilligerswerk
 • Kennis delen
 • Niet door media laten misleiden
 • Onderzoek doen
 • Meer bekendheid op scholen
 • Beroep doen op feiten
 • Elkaar beter leren kennen
 • Openstaan voor elkaar
 • Dialoogtafels en Keti Koti tafels
 • Thematisering op scholen
 • Niet onverschillig zijn maar – waar nodig – bijstellen en bijsturen
 • Bezoeken en onderzoeken van de juiste bronnen
 • Bewustzijn vragen en agenderen van de herdenking op 30 juni en de voering op 1 juli
 • Bewoners initiatieven
 • Sommige mensen willen het weten, andere niet en dat moet je respecteren
 • Bewustwording naar omgeving
 • Aanwezigheid bij evenementen, feesten, eten, muziek
 • We moeten zelf klein beginnen en dan uitbreiden; begin bij jezelf en familie
 • Welke stappen moeten wij ondernemen met scholen, wijkcentra en ook landelijk
 • Door met de mensen in de (andere) omgeving erover te hebben, al is het ongemakkelijk. Je moet informatie zoeken en dus doorgeven.
 • Verbreden – makkelijker te vinden
 • Vanuit de VN meer kennis weergeven over het Decennium voor Mensen van Afrikaanse afkomst.
 • Vrouwen in het verhaal betrekken
 • Naar herdenkingen en bijeenkomsten gaan
 • Met mensen praten waar je normaal niet mee zou praten
 • Activiteiten ontwikkelen, zoals lezingen en cursus, voor educatie
 • Meer bekendheid geven via social media, flyers, informatie verspreiden in de eigen omgeving zoals buurthuizen
 • Jonge mensen bewust maken
 • Goed voorbeeld doet volgen
 • Collectief organiseren kan meer afdwingen
 • De 1e en 2e lijnsorganisaties moeten zich beter manifesteren
 • Beter organiseren: bibliotheek, archief, documentatiecentrum in Rotterdam
 • De moed niet opgeven en erop vertrouwen dat de racisten van vandaag ook ooit tot bewustwording zullen komen
 • Niet in de algemene babbel blijven hangen
 • We doen zelf al genoeg
 • Creatieve productie-opdrachten geven aan studenten ROC en Hogescholen
 • Bijeenkomsten bijwonen
 • Met wijkbewoners in gesprek gaan, met scholen en onderwijs, met alle betrokkenen en dingen DOEN
 • Keti Koti tafels organiseren en faciliteren
 • Films maken over en musical schrijven. Kunstuitingen.
 • Communiceren, praten met anderen. Verhalen delen. Dialoog aangaan. The common ground vinden.
 • Praten, herdenken, feesten, muziek verbindt!
 • Conservatisme doorbreken door zoektocht naar gemeenschappelijkheid
 • Omgeving bewust maken
 • Plekken/ momenten faciliteren om verbinding tussen verschillende bevolkingsgroepen mogelijk te maken
 • Wij – zij benoemen