00:00:00 – Moderator Remco Oosterhoff, Kenneth Robinson
00:06:22 – 1 minuut stilte ingekort, Njtam Rosie
00:09:58 – In gesprek met Alex van Stipriaan.
00:23:40 – In gesprek met Richard Price
00:43:25 – In gesprek met Francio Guadeloupe
00:54:54 – In gesprek met Teana Boston-Mammah
01:08:56 – Boek overhandiging
01:11:00 – In gesprek met burgemeester Aboutaleb
01:19:20 – Ntjam Rosie
01:24:05 – Slot

00:00:00 – Moderator Remco Oosterhoff, Kenneth Robinson
00:06:22 – 1 minuut stilte ingekort, Njtam Rosie
00:09:58 – In gesprek met Alex van Stipriaan.
00:23:40 – In gesprek met Richard Price
00:43:25 – In gesprek met Francio Guadeloupe
00:54:54 – In gesprek met Teana Boston-Mammah
01:08:56 – Boek overhandiging
01:11:00 – In gesprek met burgemeester Aboutaleb
01:19:20 – Ntjam Rosie
01:24:05 – Slot