Steun het vrijwilligerswerk van GVGT met de Tientjes-actie!

Gaat u ook rechtop zitten als het gaat over koloniale geschiedenis? Luistert u ook extra goed als het gaat over het Nederlandse slavernijverleden? En vindt u ook dat deze onderwerpen méér aandacht nodig hebben?

Dat is precies het doel van Stichting GVGT!
We willen bespreekbaar maken wat kolonialisme en slavernij was. En hoe de effecten daarvan dóórwerken in het heden, in de harten en hoofden van de mensen van nu.

GVGT is mede-initiatiefnemer van Keti Koti Rotterdam. GVGT organiseert elk jaar de respectvolle herdenking bij het Rotterdamse slavernijmonument. We organiseren lezingen, excursies, we werken samen met musea en erfgoed-organisaties. Dit werk is belangrijk, maar uitsluitend mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers. Steun het werk van de stichting!

Doe mee met de Tientjes-actie 2016:

€ 10
Stichting GVGT
rek. NL 85 ABNA 0464167795
o.v.v. actie 2016

Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst